menusearch
childrenrehab.ir

پرورش حواس

(0)
(0)
پرورش حواس

پرورش مهارت‌‌‌‌های حسی

برای اینکه کودک قادر به یادگیری مهارت‌‌‌‌‌های آموزشی باشد لازم است یاد بگیرد چگونه از حواس خود استفاده کند و بداند آنچه در محیط با آن رو برور می‌شود به وسیلة کدامیک از حواس خود باید آن را بشناسد و تشخیص دهد و علاوه بر این لازم است به وسیلة وسایل و روش‌‌‌‌‌های مختلف، تحریک‌پذیری حسی کودک را بالا ببریم و با ارائة محرک‌‌‌‌‌های مناسب و تکرار آن‌ها خاطره‌‌‌‌‌های حسی کودک را در ذهن او تقویت کنیم. یک کودک عادی این مسائل را تقریباً به طور غیرمستقیم (گاهی مستقیم) درک می‌کند و یاد می‌گیرد ولی برای یک کودک عقب ماندة ذهنی این «فرصت‌‌‌‌‌های درکی» را باید به کرات در محیط ایجاد نمود.
تذکر: این قسمت از برنامه به علت اینکه از نظر کودک جالب است و وسیله‌ای نیز برای آرامش محسوب می‌شود، (مثلاً ساکت نشستن و گوش به صدا‌‌‌‌های مختلف دادن، برای اینکه کودک باید در یک حالت آرام تمرکز حواس نماید) می‌تواند بین برنامه‌‌‌‌‌های مختلف و زمانی که احساس می‌شود کودک تا حدودی خسته شده اجرا شود.
پرورش حس شنوایی
پرورش حس شنوایی
در این قسمت باید در مرحلة اول کودک را با صدا‌‌‌‌های مختلف آشنا کرد (مرحلة ایجاد تجربه صدا) یعنی تا حد ممکن صدا‌‌‌‌های مختلف افراد (مرد، زن، کودک، صدای گریه، خنده و...)، حیوانات (حیوانات اهلی آشنا مثل خروس و... ناآشناتر مثل بره و ... حیوانات وحشی)، صدای وسایط نقلیه (قطار، هواپیما، اتومبیل، موتور و ...)، صدای طبیعت (باد، طوفان، صدای آب و ...)، صدای اشیاء (به هم خوردن اشیاء و به زمین افتادن آن‌ها مثل فلز، چوب، شیشه و ..)، صدای بوق، ساعت، صدای آژیر‌‌‌‌های مختلف را برای کودک ایجاد کرد که بشنود. بهترین راه در این مورد استفاده از نوار‌‌‌‌های این اصوات است. آنچه را که باید دقت کرد این است که، صداها در این مرحله کاملاً واضح و به صورت تک‌صدایی ضبط و کل صدا پخش شود و پس از هر صدا از کودکان خواسته شود که بگویند صدا مربوط به چه بوده است، می‌توان تشخیص هر صدا را با یک ستاره یا لبخند تشویق کرد و در آخر بازی این ستاره‌ها و لبخندها را با مواد خوراکی عوض کرد. قابل ذکر است روشی که از کودک خواسته می‌شود اصوات را تقلید کند، به نظر نمی‌رسد روش مناسبی برای هدف ما که شناخت اصوات است (چون در آینده کودک باید صدا را تشخیص دهد نه اینکه بتواندآن را اجرا کند) باشد. به خصوص اینکه باید سعی شود حتماً صدا مربوط به صدای اصلی باشد (چیزی که در زندگی کودک با آن مواجه خواهد شد) نه تقلید آن.
پس از اینکه مدتی از برنامة تجربه صدا و شناخت آن گذشت و کودک توانست مقدار قابل توجهی از صداها را بشناسد (نام ببرد)، مرحله بعدی تشخیص موقعیت صداست، این قسمت خود شامل چند جزء است که بعضی از آن‌ها به قرار ذیل می‌باشند:
۱. تشخیص و شناسایی نوع صدا: از اهم ان تشخیص صدای افرادی است که کودک آن‌ها را می‌شناسد (مانند مربی، هم‌کلاسی‌ها، افراد خانواده، اقوام نزدیک، کارکنان مدرسه و ...). در این مرحله نیز به دو طریق می‌توان عمل کرد: یکی اینکه به وسیلة نوار صدا را پخش کرد و از کودک خواست که آن را تشخیص دهد. دیگر اینکه چشم‌‌‌‌‌های کودک را بست و پس از صحبت فرد مربوطه از او خواست که فرد را بشناسد. این قسمت را می‌توان به دو طريق آسان و مشکل نمود (تغییر دشواری) یکی اینکه صدای مورد نظر را با چند صدای دیگر همراه کرد و دیگر اینکه در مراحل اول قسمت زیادتری از صدای فرد را پخش کرد و در مراحل بعد به تدریج از مقدار کاست.
۲- تشخیص ریتم صدا: عبارت است از صدای «بلند، کوتاه، یواش، تند، آرام» و ...
۳-تشخیص حالت صدا: صدای کسی که خوشحال است، ناراحت است، ترسیده، عصبانی است، عجله دارد.
۴- تشخیص مکان صدا: صدا از چه فاصله‌ای است (نزدیک، دور، داخل اطاق، خارج آن و ...) و صدا از کدام جهت است (جلو، عقب، راست، چپ).
مرحلة انجام عملی آن به وسیلة تعقیب یک صداست (مثلاً وقتی کودک به طرف هدف نزدیک می‌شود صدا بلندتر می‌شود و ...) که قسمت آخر یک بازی جالب نیز است.
تذکر: در تمام موارد باید مهارت گرفتن صدا را با طفل تمرین کرد. علاوه بر تمرین‌‌‌‌‌های ذکر شده می‌توان در زمینه کلامی نیز تمرین کرد به این صورت که کودک را عادت داد که ما بین کلماتی که به گوش نسبتاً مشابه شنیده می‌شود تفاوت بگذارد مثل حسن و حسین، میز و تیز و ...

پرورش حس بینایی
پرورش حس بینایی

در این قسمت نیز مانند پرورش حس شنوایی باید امکان تجربه بینایی را هر چه بیشتر برای کودل فراهم آورد (به وسیلة قرار دادن اشیاء مختلف در اختیار او، گردش علمی بردن، گردش در محوطه‌‌‌‌‌های مختلف مثل حیاط مدرسه، کوچه اطراف مدرسه، فروشگاه و ... و نمایش فیلم‌ها و نشان دادن تصاویر و ...). در این مرحله نامیدن را می‌توان به صورت فرعی به کودک آموخت (چون نامیدن در بخش دیگری است).
پس از اینکه مدتی از برنامة تجربة بینایی (مشاهده) گذشت و طفل در این زمینه معلوماتی کسب کرد مرحلة تجربة بینایی را دشوارتر می‌کنیم که مرحلة تشخیص است و عبارت است از:
۱- تمیز دادن اشیاء (فقط از نظر شکل ظاهری): مثلاً تمیز لیوان از قوری یا استکان و... این قسمت را به وسیلة تصویر نیز می‌توان اجرا کرد که کودک تصاویر مختلف را «از هم و مشابه‌ها را در کنار هم» قرار دهد. (تاریکی و روشنایی را نیز در این قسمت قرار دهید؛ پرنور، کم‌نور، ...).
۲- تفاوت رنگ: رنگ‌‌‌‌‌های مختلف را از هم جدا و مشابه را در کنار هم قرار دهد این قسمت را با افزایش تعداد رنگ‌ها و کاهش تفاوت رنگ‌ها می‌توانید مشکل‌تر کنید. در این قسمت می‌توان از تعدادی کارت رنگی استفاده کرد. (باید شکل آن‌ها یکی باشد).
۳- درک جزئیات: که کودک باید متوجه تغییرات دو شیء بشود از آسان به مشکل (مثلاً نداشتن دسته در یک پارچ و تغییر خطوط زمینه در یک شیء مثل خالدار و راه‌راه)، در اینجا نیز می‌توان از تصاویر استفاده کرد.
۴- درک بعد مسافت (دوری، نزدیکی، جلو، عقب، راست و چپ ...): مثلاً در یک تصویر کودک محل‌ها را شناسایی کند و بگوید کدام چیز کجا قرار گرفته است.
۵- تشخیص و درک حالت و حرکات: از روی تصویر چهره و تصویر یک عمل بتواند بگوید چه وضعی وجود دارد (خوشحالی، راه رفتن، پریدن و ...). در این مورد نیز می‌توان به صورت متنوع کودک را آموزش داد مثلاً تصویری را نشان داد و از هر یک از کودکان دربارة آن سؤال کرد و یا اینکه تصاویر مختلفی فراهم کرد و به طور مختلف (به اندازه توانایی کودک در عمل) در اختیار کودکان قرارداد که با آن‌ها کار کنند (جور کردن، جدا کردن، بیان کردن مشابه‌ها و متفاوت‌ها) و آموزگار ناظر بر فعالیت آن‌ها باشد. علامت زدن یا کپی کردن از تصاویر بر یک اساس مشخص (مثلاً رنگی را علامت بزنید، درازها را علامت بزنید، کوچک‌ها را علامت بزنید و ...).
۶- درک اندازه: باید کمیت ظاهری را درک کنند و بیان کند مثل بزرگ، کوچک، دراز و کوتاه، کم، زیاد (مثل مشتی برنج یا، تعدادی مداد که نتواند بشمرد) «گنده، کلفت، باريک، بلند، پهن، چاق، لاغر، تنگ و گشاد» (روش مانند مطلب قبلی است).
پرورش حس بویایی وچشایی

پرورش حس بویایی

مانند دو حس دیگر ابتدا به افزایش تجربة حس بویایی کودک اقدام می‌کنیم. برای این کار مواد مختلف را در اختیار او قرار می‌دهیم که نزدیک بینی خود ببرد و نفس بکشد (در این کار باید دقت کافی به عمل آید که آسیبی متوجه کودک نباشد)، ابتدا بهتر است از مواد بی‌ضرر مثل گل و یا جامد و یکپارچه مثل صابون استفاده شود و سپس وقتی کودک توانست مهارت بو کردن را (با رعایت فاصله شیء با بینی و مقدار نفس کشیدن و ...) به دست آورد از مواد دیگر استفاده می‌کنیم. ضمناً مواد خطرناک مانند نفت و غیره را باید بلافاصله پس از پایان کار از دسترس کودک دور کرد. مراحل آموزش می‌تواند به ترتیب ذیل باشد:
۱- تفهیم اینکه بو یعنی چه: در اینجا می‌توان از مواد کاملاً بی‌بو و بابو استفاده کرد و به طور متناوب به کودک داد که آن‌ها را بو کند و در موقع عمل به صورت شفاهی گفته شود مثلاً ببین کاغذ بو ندارد. گل بو دارد ... تا اینکه وقتی شیء را در مقابل کودک قرار می‌دهید او بتواند بگوید بو دارد یا خیر.
۲- آشنایی با بو‌‌‌‌های مختلف: در اینجا بهتر است ترتیب تجربه حسی طبیعی کودک را در ترتیب ارائه مواد در نظر بگیریم تا برنامه با سرعت بیشتری پیش برود. انواع مواد بویایی را می‌توان تقسیم کرد بر مواد خوراکی مثل میوه‌‌‌‌‌های مختلف، سبزیجات مختلف، و ادویه‌‌‌‌‌های مختلف، ... ؛ بو‌‌‌‌های موجود در طبیعت مثل گل‌ها، گیاهان و بوی دود و ...؛ مواد بهداشتی مثل انواع صابون‌ها، عطرها، کرم‌ها و محلول‌‌‌‌‌های پاک‌کننده و ضدعفونی‌کننده ...؛ مواد قابل احتراق مثل نفت و بنزین ...؛ مواد تغییریافته مثل مواد فاسد شده، غذای سوخته، فاسد شده، تخم مرغ فاسد، سبزی و میوة فاسد شده و غیره.
مربی می‌تواند مواد مختلف را فراهم کند و در حالی‌که دانش‌آموزان به ترتیب پشت سر هم نشسته‌اند تک ‌تک بیایند آن‌ها را بو کنند. ابتدا مربی خود می‌گوید: مثلاً بوی گل، بوی پرتقال و ... ولى در مراحل بعدی از کودک می‌خواهد که بگوید «بوی چیست؟» در اینکه کار مربی می‌تواند از کودکانی که در این حس پیشرفته‌ترند کمک بگیرد که آن‌ها کاری را که مربی انجام می‌دهد تکرار کنند.
۳- تشخیص نوع بو: در این قسمت کودک باید بتواند تشخیص دهد که بو مربوط به چیست. در این مرحله کودک بدون اینکه شیء را ببیند باید از رایحه آن، آن را تشخیص دهد. برای این کار می‌توان کودکان را در کلاس دور هم نشاند و مربی شیء مورد نظر را در پشت سرش نگه دارد (کودکان آن را نبینند) و از آن‌ها بپرسد که آیا بو را حس می‌کنند یا نه. اگر بله، بوی چیست؟ (هر کدام از مواد را از یکی بپرسد).
روش دیگر آن است که کودکان با چشم‌‌‌‌‌های بسته مواد مختلف را بو کنند و بگویند بوی چیست. در این بازی مانند آنچه در موارد دیگر گفته شد برای هر تشخیص جایزه‌ای داده شود.
۴- تشخیص کیفیت بو: عبارت از این است که کودک معلوم کند بو چگونه است؟ مراحل آموزش به ترتیب عبارتند از بو‌‌‌‌های خوش و ناخوش، بوی تند و ملایم (بوی کم یا زیاد). در اینجا از کودل می‌خواهیم که با بو کردن مواد بگوید کیفیت آن چگونه است. توجه داشته باشید که ابتدا فاصله کیفی بوها با هم زیاد باشد و به تدریج فاصله آن را کم کنید چگونگی تفاوت آن برای کودک قابل درک باشد. مثلاً بوی گل سرخ و بوی سبزی فاسد شده یا بوی الکل و بوی مقداری گلاب در آب (تند و ملایم).
۵- تشخیص موقعیت مکانی بوها: در این قسمت کودک باید بتواند مکان و فاصله و جهت بو را تشخیص بدهد (دور، نزدیک، داخل اتاق و خارج، جلو، پشت سر و راست، چپ). برای این کار می‌توان بوی خاصی را (بو باید قابل تشخیص باشد) در موقعیت‌‌‌‌‌های ذکر شده به کودک ارائه داد و از او پرسید بو از کدام طرف می‌آید؟ کافی است کودک بگوید از آن طرف یا اشاره کند، در اینجا برای ایجاد مهارت بیشتر می‌توان از کودک خواست که به دنبال بو برود و آن را (ماده مورد نظر را) اجرا شود. (البته قابل ذکر است که تا حدودی این مهارت را کودکان دارند که به طرف بو یا صدا بروند ولی این کار کمک می‌کند که آن‌ها بدون خطا‌‌‌‌های کمتری محل را پیدا کنند). در این قسمت نیز باید تنظیم موقعیت مکانی را از آسان به مشکل قرار داد (نزدیک، دور، روبرو، پشت سر، طرف راست و چپ و در هر کدام ابتدا با فاصلة نسبتاً کمی و و بعد از فاصله بیشتری).
پرورش حس چشایی
حس چشایی ابتدایی‌ترین وسیله برای امتحان محیط است. شاید دیده باشید که کودک انسان وقتی برای اولین بار چیزی غیر از غذای معمول او بدهند آن را بیرون می‌ریزد و یا مدتی در دهان نگه می‌دارد. همچنین کودکان خردسال اغلب آنچه را در اختیارشان قرار می‌دهند به دهان می‌برند بنابراین می‌توان گفت کودک تفاوت مزه‌ها و طعم‌ها را باید بشناسد (مگر حالت مرضی که فردی قادر به حس چشایی نباشد)، همان طور که عکس‌العمل‌‌‌‌‌های او نشان می‌دهند (وقتی چیز شیرینی می‌دهید حالت چهره‌اش با زمانی که یک خوراکی ترش می‌دهید فرق می‌کند). در اینجا فرد تفاوت را به شرطی که آن را بچشد حس می‌کند. بنابراین در واقع باید بیشتر روی اینکه مواد مختلف چگونه هستند کار کرد. یعنی ابتدا باید مواد مختلف از یک طعم (مثلاً برای ترشی: سرکه، آب لیمو، آلو، لواشک، ...) را به او داد که بچشد و طعم آن را بگوید، سپس طعم دیگر را بچشد و بگوید و پس از آن دو طعم را به دنبال هم بچشد و بگوید. در اینجا باید در نظر داشت که تا وقتی اولین طعم را نتوانسته بگوید دومی را به او نمی‌دهیم و همچنین به همین صورت اگر دو طعم را جداگانه یاد نگرفته با هم ارائه نمی‌کنیم. ترتیب ارائة طعم‌ها می‌تواند به این صورت باشد: بی‌مزه (آب، چای و ...) شیرین، شور، تلخ، تند، ترش، سوخته، فاسد شده (بی‌ضرر، مثلاً میوه سالم و ناسالم)، ادویه‌‌‌‌‌های مختلف، نوشابه‌ها و غذا‌‌‌‌های مختلف و اگر میسر بود، غلیظ و رقیق. بعد از اینکه مرحله شناخت طعم‌ها و مزه‌ها حاصل شد (نامیدن) مرحلة بعدی این است که کودک یاد بگیرد چه چیزی چه مزه‌ای دارد؟ یعنی هر مزه‌ای مربوط به چیست؟ برای این کار حال برعکس عمل می‌کنیم (قبلاً مواد را می‌دادیم مزه آن را بگوید) حال از روی مزه و طعم باید بگوید ماده چیست؟ می‌توان چشم او را بست تا خوراکی را نبیند و فقط بچشد. وقتی کودک در این مرحله نیز پیشرفت کرد می‌توانیم به صورت دیگر عمل کنیم مثلاً تصاویری از خوراکی ها (میوه ها و سبزیجات، ...) را به او نشان بدهیم تا بگوید چه مزه‌ای دارد. برای تمرین می‌توان تصاویر را در یک صفحه کپی کرد و در اختیار کودک گذاشت که مثلاً چیز‌‌‌‌های شیرین را علامت بگذارد و ... یا اینکه مواد مختلف (خود ماده یا تصوير) را به آن‌ها می‌دهیم که بگویند آن را با چه چیزی می‌خوریم (چای با شیرین.شکر) در این قسمت نیز باید توصیه کرد خانواده‌ها روی مواد و طعم آن‌ها به کودک خود آموزش دهند و سعی نمایند آنچه را او می‌خورد بگویند که چه طعمی دارد و ضمناً از او بپرسند (در قسمت غذا خوردن «استفاده از ادویه» کاملاً شرح داده شده است).

پرورش حس لامسه ای
پرورش حس بساوایی (لامسه‌ای)

در اینجا کودک به وسیله لمس کردن باید بتواند اطلاعاتی از محیط به دست آورد. این اطلاعات و روش آموزش آن را می‌توان به قرار ذیل طرح‌ریزی نمود:
۱- شناسایی اشیاء: برای این کار باید اشیاء مختلف را (که کودک آن‌ها را می‌شناسد و می‌تواند نام ببرد) در اختیار کودک قرار داد که او با چشم‌‌‌‌‌های بسته آن‌ها را لمس کند و بگوید چيست. می‌توان به صورت بازی کودکی را انتخاب کرد و چشم‌‌‌‌‌های او را با یک چشم‌بند (یا پارچه) بست و اشیاء را روی میز جلوی او ریخت که یکی‌یکی بردارد، خوب لمس کند و بگوید چیست. وقتی درست گفت کودکان دیگر که ساکت نشسته و او را تماشا می‌کنند او را تشویق کنند و اگر درست نبود آن را یا گوشه قرار دهد و شیء دیگر را بردارد و به همان صورت عمل کند. وقتی بازی تمام شد کودک به اندازه اشیاء شناخته شده جایزه بگیرد و کودک دیگری را برای بازی انتخاب کند تا همة کودکان در بازی شرکت کنند. سطح دشواری بازی را مربی با توجه به توانایی کودک تنظیم می‌کند (تعداد اشیاء را تغییر می‌دهد). به جای بستن چشم می‌توان شیء را در لفافه‌هایی (پاکت یا پارچه) پیچید.
۲- شناسایی اجزاء اشیاء: در اینجا کودک به همان روش بالا باید اجزاء اشیاء را تشخیص دهد. مثلاً یک عروسک در اختیار او قرار دهند، تا اعضای مختلف آن را با چشم بسته لمس کند و تشخیص دهد. یا قسمت‌‌‌‌‌های مختلف یک ظرف (دسته، دهانه، ته و ...) را.
۳- تشخیص کیفیت مواد: در اینجا باید چگونگی شیء یا ماده را کودک به وسیلة لمس کردن تشخیص دهد. لازم است کودک ابتدا با دیدن و لمس کردن این کیفیت را تشخیص دهد و سپس فقط به وسیله لمس کردن آن‌ها را شناسایی کند. بهتر است آموزش به ترتیب ذکر شده در زیر باشد:
رطوبت (خشکی- خیسی): با اسفنج، پارچه، کاغذ، زمین و چمن.
حرارت (سرد، گرم، ولرم): با استفاده از یخ، آب گرم (طوری نباشد که بسوزاند)، ظرف
سرد و گرم (مثلاً شیشه‌ای که داخل یخچال بوده و شیشه‌ای که آب گرم دارد) و ...


تهیه و تنظیم
کاردرمانگر محمد مهدی خاتمی

بعدی
ورکشاپ (کارگاه) 16 ساعته با تدریس : دکتر مهدی علیزاده متخصص علوم اعصاب شناختی

گواهی اتمام دوره یکپارچگی حسی-رویکرد علوم اعصاب- دکتر مهدی علیزاده

 کارگاه یکپارچگی حسی16 ساعته با تدریس:دکتر ابراهیم پیشیاره متخصص علوم اعصاب شناختی

گواهی اتمام دوره کارگاه یکپارچگی حسی-دکتر ابراهیم پیشیاره

کارگاه دوروزه اهداف کارگاه

کارگاه تخصصی مداخلات ادراکی-حرکتی در کودکان مبتلا به فلج مغزی

ورکشاپ 16 ساعته توانبخشی شناختی در اتیسم مدرس :دکتر وحید نجاتی متخصص علوم اعصاب شناختی

گواهی اتمام دوره توانبخشی شناختی در اتیسم-(توانبخشی اوتیسم)

کارگاه 2 روزه  توانبخشی تعامل همه جانبه دردوره پیش کلامی با تدریس: دکتر صمدی متخصص اختلالات رشدی وهوشی

گواهی اتمام دوره توانبخشی اوتیسم در تعامل همه جانبه دردوره پیش کلامی

مدرس:دکتر علی صمدی تحلیل رفتار کاربردی ثابت شده است که برای کودکان مبتلا به اختلال طیف اتیسم بسیارتاثیرگذار است مهارتهایشان را افزایش می‌دهد و رفتار مشکل ساز را کاھش می‌دهد.

کارگاه تحلیل رفتار کاربردی(ABA) در اختلالات طیف اتیسم (سطح یک 1)

مدرس:دکتر علی صمدی تحلیل رفتار کاربردی ثابت شده است که برای کودکان مبتلا به اختلال طیف اتیسم بسیارتاثیرگذار است مهارتهایشان را افزایش می‌دهد و رفتار مشکل ساز را کاهش می‌دهد.

کارگاه تحلیل رفتار کاربردی(ABA) در اختلالات طیف اتیسم (سطح 2)

ورکشاپ 16 ساعته دوره پی ار تیبا تدریس دکتر مصباح انصاری و صدیقه فراهانی(دارای اولین سرتیفیکیتPRT از دانشگاه کالیفرنیا)

گواهی اتمام دوره PRT

⭕️روش درمانی سانرایز چگونه انجام می‌شود؟روش درمانی به این شیوه است که والد با تقلید از رفتار‌‌‌‌های تکراری کودک، همراه وی می‌شود و زمانی که رفتاری بهنجار نشان دهد، او را تشویق می‌کند تا آن رفتار شکل بگیرد و یا اگر علاقه اجتماعی نشان دهد، پدر و مادر از این فرصت استفاده می‌کنند تا رفتار‌‌‌‌های اجتماعی را به وی آموزش دهند. در آموزش رفتار‌‌‌‌های اجتماعی مهارت‌‌‌‌های اساسی زیر مورد تاکید قرار می‌گیرد:✅ ۱-ارتباط چشمی و ارتباط غیرکلامی✅ ۲-ارتباط کلامی✅ ۳-دامنه توجه فعال✅ ۴-انعطاف پذیری

کارگاه تخصصی سانرایز

ورکشاپ 16 ساعته توانبخشی بینایی بر مبنای علوم اعصاب شناختی

گواهی اتمام دوره توانبخشی دیداری با رویکرد علوم اعصاب شناختی

 مدرس :دکتر اسماعیلی

گواهی اتمام دوره مداخلات مبتنی بر بازی در کاردرمانی

 ورکشاپ 8 ساعتهمدرس :دکتر اسماعیلی

گواهی اتمام دوره بازی درمانی در کودکان با اختلال یادگیری وبیش فعالی

🔆🔆 مدرس: ✅ دکتر مرضیه نظری ( کاردرمانگر و دکتری روانشناسی کودک / مدرس دانشگاه / مدرس کشوری سازمان آموزش و پرورش استثنایی/ با ۲۴ سال سابقه توانبخشی بالینی کودکان )1⃣ کارگاه اول:✅ مبانی، اصول و انواع بازی درمانی ( پیش نیاز تمامی کارگاه‌‌‌‌های دوره )2⃣ کارگاه دوم:✅ بازی درمانی در اختلالات اضطرابی، نافرمانی مقابله جویانه ( ODD ) و وسواسی جبری ( OCD )3⃣ کارگاه سوم:✅ بازی درمانی در اتیسم4⃣ کارگاه چهارم:✅ بازی درمانی در اختلال نقص توجه و بیش فعالی (ADHD) و اختلالات یادگیری (LD)

🔶 دوره جامع بازی درمانی( اختلالات اضطرابی، نافرمانی مقابله جویانه ( ODD ) و وسواسی جبری ( OCD) بازی درمانی در اتیسم بازی درمانی در اختلال نقص توجه و بیش فعالی (ADHD) و اختلالات یادگیری (LD)

 مدرس دکتر خیاط زاده

گواهی اتمام دوره بوبت جدید

ورکشاپ 16 ساعته ✅ انواع اختلالات ادراک دیداری و شنیداری✅ انواع آگنوزی✅ اختلالات ادراک بدنی و فضایی✅ آپراکسی مدرسین: دکتر مهدی علیزاذه دکتر ملاحت اکبر فهیمی

گواهی اتمام دوره توانبخشی شناختی و ادراکی برای کاردرمانگران

ورکشاپ 3 روزه(24 ساعت) توانبخشی شناختی برای کاردرمانگران مدرس دکتر علیزاده دکتر ملاحت اکبر فهیمی   اولین دوره جامع توانبخشی شناختی با 3 کارگاه1.مقدمه ای بر توانبخشی عصبی-شناختی2.توانبخشی شناختی و ادراکی3.توانبخشی شناختی در اختلالات تکاملی( اوتیسم / ADHA / اختلالات یادگیری )مدرسین :دکتر ملاحت اکبر فهیمی ( دکتری علوم اعصاب شناختی / عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران )دکتر مهدی علیزاده زارعی ( دکتری علوم اعصاب شناختی / عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران )

گواهی اتمام دوره توانبخشی شناختی برای کاردرمانگران

کارگاه 2 روزه توانبخشی شناختی حافظه واختلالات یادگیریمدرس:دکتر وحید نجاتی متخصص علوم اعصاب شناختی

گواهی اتمام دوره توانبخشی شناختی حافظه واختلالات یادگیری

 مدرس :دکتر وحید نجاتی متخصص علوم اعصاب شناختی

کارگاه 2 روزه توانبخشی شناختی در اختلال نقص توجه وبیش فعالی

کارگاه 16 ساعته کارکرد‌‌‌‌های شناختی مغز مدرس :دکتر وحید نجاتی متخصص علوم اعصاب شناختیاصول ارزیابی شناختی و تحلیل رفتار مبتنی برکارکرد‌‌‌‌های شناختی مغزارزیابی ادراک دیداری و مجموعه آزمون‌‌‌‌‌های ارزیابی ادراک دیداریارزیابی کارکرد‌‌‌‌های توجهی و مجموعه آزمون‌‌‌‌‌های ارزیابی کارکرد‌‌‌‌های توجهیارزیابی کارکرد‌‌‌‌های اجرایی و مجموعه آزمون‌‌‌‌‌های ارزیابی کارکرد‌‌‌‌های اجراییارزیابی کارکرد‌‌‌‌های حافظه و یادگیری و مجموعه آزمون‌‌‌‌‌های ارزیابی کارکرد‌‌‌‌های حافظه و یادگیریارزیابی کارکرد‌‌‌‌های زبان و مجموعه آزمون‌‌‌‌‌های ارزیابی کارکرد‌‌‌‌های زبانارزیابی کارکرد‌‌‌‌های شناخت اجتماعی و مجموعه آزمون‌‌‌‌‌های ارزیابی کارکرد‌‌‌‌های شناخت اجتماعی اصول توانبخشی شناخت

گواهی اتمام دوره کارکرد‌‌‌‌های شناختی مغز

 دوره جامع موسیقی درمانی 48 ساعته (6 روزه) مقدمه ای بر کاربرد موسیقی بر سلامت جسم و روان مدرس :دکتر حسن عشایری کاربرد موسیقی در کودکان با نیاز‌‌‌‌های ویژه 1 ( اختلالات تکاملی با محوریت اوتیسم )مدرس:دکتر مهدی علیزاده کاربرد موسیقی در کودکان با نیاز‌‌‌‌های ویژه 2 ( کم توان ذهنی )کاربرد موسیقی در کودکان جسمی حرکتی کاربرد موسیقی در اختلالات روانپزشکی مدرسین پرفسور حسن عشایری دکتر مهدی علیزادهدکتر میترا خلف بیگی دکتر هاتف دوستدار

گواهی اتمام دوره جامع موسیقی درمانی

🔶 " کاربرد بازی‌‌‌‌های ریتمیک در توانبخشی1 "🔷 " کاربرد بازی‌‌‌‌های موسیقایی با رویکرد افزایش توجه و تمرکز "🔶 " کاربرد بازی‌‌‌‌های ریتمیک در توانبخشی2 "🔷 " کاربرد بازی‌‌‌‌های موسیقایی با رویکرد خلاقیت حرکتی "🔶 " کاربرد بازی‌‌‌‌های موسیقایی با رویکرد تحریک حس بینایی و لامسه " 🔷 " کابرد بازی‌‌‌‌های موسیقایی با رویکرد تربیت شنیداریمدرسین 🔵 دکتر میترا خلف بیگی دکتری تخصصی کاردرمانی دبیر شاخه ایران انجمن جهانی توانبخشی روانی اجتماعی 🔴 ندا نصیری مربی موسیقی کودک 🔵 صابر جعفری مدرس بادی پرکاشن

دوره جامع کاربرد ریتم و بازی‌‌‌‌های موسیقایی در توانبخشی

 سرفصل‌‌‌‌های دوره مربیگری ارف1.ریتم:که شامل بازی‌‌‌‌های ریتمیک،بادی پرکاشن همراه با آموزش ابتدایی ساز‌‌‌‌های کوبه ای2.تِئوری موسیقی کودک:آشنایی با ساده ترین شکل ممکنه با رنگ ونقاشی3 تربیت شنوایی:گوش دادن به موسیقی وآهنگ‌‌‌‌های کودکانه4.آموزش بلز: به عنوان اولین ساز ملودیک که کودکان نوازندگی را در ابتدا با آن آموزش میبینند5. آموزش ساز‌‌‌‌های پرکاشن:سازهایی مسه طبلک، مثلث ،شیکر،چوبک ،تامبورین6. هارمونی:یادگیری به شکل ساده در کار‌‌‌‌های گروهی7. ساختن کاردستی با وسایل ساده

مربیگری موسیقی کودک((ارف))

🔆🔆مدرس:✅ دکتر حسن فربد مفیدی تهرانی ( گفتاردرمانگر / دکتری تخصصی روانشناسی سلامت / مدرس دانشگاه / با 26 سال سابقه توانبخشی بالینی کودکان )✔️✔️✔️✔️✔️ مباحث کارگاه:✅ طبقه بندی رفتار‌‌‌‌های مشکل ساز✅ ارزیابی و ثبت جداول رفتاری✅ مروری بر مکاتب و رویکرد‌‌‌‌های اصلاح رفتار✅ روش‌‌‌‌های مداخله برای اصلاح رفتار✅ طرح درمان و تمرین عملی

کارگاه تخصصی " رفتاردرمانی در کودکان با نیاز‌‌‌‌های خاص "

🔆 مدرس: لیلا انگوتی ( کارشناس ارشد کاردرمانی جسمانی / مدرس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی / با 16 سال سابقه توانبخشی بالینی بیماران ) 🔆✔️✔️✔️✔️✔️ مباحث کارگاه:✅ تعاریفی از انواع ماساژ✅ شرایط انجام ماساژ و ارزیابی✅ اثرات فیزیولوژیکی، مکانیکی و سایکولوژیکی ماساژ✅ اندیکاسیون و کانتراندیکاسیون ماساژ✅ انواع حرکت ماساژ کلینیکال✅ کاربرد عملی ماساژ کلینیکال در سر و صورت، شانه، تنه فوقانی، اندام فوقانی، ستون فقرات، شکم، لگن، کمر و اندام تحتانی

کارگاه تخصصی ماساژ کلینیکال و ماساژ کودک

 در این دوره شرکت‌کنندگان اصول طراحی برنامه‌‌‌‌‌های بازی و استعداد پروری ورزشی کودکان، معرفی شاخص‌‌‌‌‌های حرکتی کودکان و بازی‌‌‌‌‌های تقویتی مربوطه، معرفی بازی‌‌‌‌‌های اصلاحی ویژه کودکان دچار مشکلات قامتی، اصول استعداد پروری ورزشی کودکان، آموزش تمرینات ادراکی حرکتی کودکان، بازی‌‌‌‌‌های ورزشی و استعداد پروری ورزشی کودکان، بازی‌‌‌‌‌های حرکتی خلاقانه، شیوه‌‌‌‌‌های کاربردی برقراری ارتباط با کودک و اصول اجرای انواع کارگاه و فستیوال‌‌‌‌‌های بازی حرکتی را به‌صورت تئوری و عملی با بهره مندی از اساتید برجسته داخلی و خارجی فرا گرفتند.

دوره بین المللی بازی و ورزش کودکان

ورکشاپ 16 ساعته تشریحی و عملی نوروآناتومی کاربردی مدرس :دکتر پیمان ابهریان متخصص علوم اعصاب شناختی

گواهی اتمام دوره تشریحی وعملی نوروآناتومی کاربردی

 محتوای این دوره شامل بازی‌‌‌‌های طبقه بندی شده مختلف از جمله بازی‌‌‌‌های ریتمیک، کودک و والد، بازی‌‌‌‌های مفاهیم حرکت، فیتنس بازی‌‌‌‌های حسی حرکتی،دهلیزی ،آگاهی بدنی،حس عمقی، برتری جانبی خواهد بود.

طراحی بازی‌‌‌‌های حرکتی در کودکان

کارگاه(٢روز) مدرس:دکتر میثم محمدی(کاردرمان-دکتری تخصصی علوم اعصاب)محور‌‌‌‌های کارگاه 2روز:☑️مقدمه ای بر فارماکولوژی ومکانیسم اثر داروها☑️اثرات متقابل درمان‌‌‌‌های دارویی بادرمان‌‌‌‌های توانبخشیدارو‌‌‌‌های مصرفی رایج در مراجعین مراکز توانبخشی☑️نوروفارماکولوژی وسیستم‌‌‌‌های انتقال سین

داروشناسی برای درمانگران(نوروفارماکولوژی)

 کارگاه بین المللی، دومنیک چیکوت (Dominique Chiquet)، موسس آکادمی آموزش مهارت‌‌‌‌‌های حرکتی کودکان از کشور سوئیس اصول برنامه ریزی برای بازی‌‌‌‌‌های حرکتی کودکان در سنین ۴ تا ۷ سال پرداخت.

آموزش مهارت‌‌‌‌‌های حرکتی کودکان-دومنیک چیکوت از کشور سوئیس

ورکشاپ نوروآناتومی بالینی بهمراه تفسیر MRIمدرس دکتر مهدی علیزاذه دکتر ملاحت اکبر فهیمی

گواهی اتمام دوره نوروآناتومی بالینی بهمراه تفسیر MRI

 تمرینات ورزشی در کودکان استثنایی بمدت24ساعت

تمرینات ورزشی در کودکان استثنایی

ورکشاپ 16 ساعته نوروآناتومی کاربردی وتحریک الکتریکی مغز(Tdcs) مدرس :دکتر وحید نجاتی متخصص علوم اعصاب شناختی

گواهی اتمام دوره نوروآناتومی کاربردی وتحریک الکتریکی مغز(Tdcs)

ارزیابی جامع کارکرد‌‌‌‌های عالی شناختی مغزبا مجموعه آزمون‌‌‌‌های عصب روانشناختی D-KEFS و BADS

ارزیابی جامع کارکرد‌‌‌‌های عالی شناختی مغز

🔆🔆 مدرسین:✅ دکتر زهرا نامورپور ( کاردرمانگر و دکتری تخصصی علوم اعصاب شناختی / مدرس دانشگاه علوم پزشکی ایران )✅ دکتر عبدالله امینی ( رادیولوژیست و دکتری تخصصی علوم تشریح / عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ) ✔️✔️✔️✔️✔️ مباحث کارگاه: ✅ ساختار و فعالیت امواج مغزی و نحوه ثبت آن در EEG✅ ویژگی‌‌‌‌های عملکردی و مشکلات رایج در امواج مغزی در اختلالات سیستم عصبی✅ آشنایی با QEEG و کاربرد آن در تشخیص و توانبخشی بیماری‌‌‌‌های سیستم عصبی✅ بررسی و تفسیر اشکال QEEG در بیماری‌‌‌‌های سیستم عصبی

جایگاه الکتروانسفالوگرافی کمی ( QEEG ) در تشخیص و توانبخشی بیماری‌‌‌‌های سیستم عصبی

 1-ارزیابی حافظه فعال(معرفی کارکرد اجرایی وشناختی حافظه فعال)2-اصول وچهارچوب توانبخشی وضعف حافظه فعال3-درمان وتوانبخشی اختلالات خواندن با رویکرد حافظه فعال4-درمان وتوانبخشی اختلالات نوشتن با رویکرد حافظه فعال5-درمان وتوانبخشی اختلالات ریاضی با رویکرد حافظه فعال6-معرفی تمرینات آزمونها ونرم افزار‌‌‌‌های توانبخشی ضعف حافظه فعال

کارگاه تخصصی درمان و توانبخشی اختلالات یادگیری با رویکرد حافظه فعال

مدرس: دکتر مرضیه نظری ( کاردرمانگر و دکتری روانشناسی کودک، مدرس دانشگاه، مدرس کشوری سازمان آموزش و پرورش استثنایی )☑️اختلال یادگیری شامل اختلال خواندن نوشتن و ریاضی☑️شناسایی وتعاریف مربوط به اختلال یادگیری وانواع ان☑️علل بروز اختلال یادگیری وبرسی این اختلال از دیدگاه نوروسایکولوژی☑️برسی evidence-base کیس‌‌‌‌های مراجعه شده☑️معرفی روش‌‌‌‌های تشخیص ارزیابی وابزار‌‌‌‌های استاندارد در انواع اختلالات یادگیری☑️مداخلات توانبخشی شناختی در انواع اختلالات یادگیری

توانبخشی شناختی در انواع اختلالات یادگیری

 ورکشاپ 24 ساعت(3روز)با تدریس :دکتر مصطفی تبریزی

گواهی اتمام دوره اختلالات یادگیری

 مدرس ایشان توسکای از ترکیه

بازی‌‌‌‌های ریتمیک

*معرفی ابزار‌‌‌‌های تشخیصی رسمی اختلالات تکاملی *تعیین مسیر مداخله وارایه راهکار‌‌‌‌های درمانی

ارزیابی تشخیص وتعیین مسیر مداخله براساس پروفایل شناختی آزمون‌‌‌‌های تکاملی

 کارگاه تخصصی توانبخشی شناختی اختلال نقص توجه وبیش فعالیADHDمدرس سرکار خانم مرضیه نظری

کارگاه تخصصی توانبخشی شناختی اختلال نقص توجه وبیش فعالیADHD

 کارگاه تخصصی

کارگاه تخصصی ارزیابی‌‌‌‌های شناختی کاربردی در توانبخشی کودکان

 ✅ مقدمه ای بر نوروآناتومی بالینی و کاربردی✅ کارکرد‌‌‌‌های عصب شناختی مغز و اختلالات کارکردی آن در انواع بیماری ها✅ آناتومی ظاهری بخش‌‌‌‌های مختلف مغزی شامل بصل النخاع، پل مغزی، مزانسفال و اعصاب آن، هسته‌‌‌‌های قاعده ای، قشر مغز و آناتومی عروق مغزی✅ بازشناسی مناطق درگیر در بیماری‌‌‌‌های حسی-حرکتی و گفتاری✅ دکتر زهرا نامورپور ( کاردرمانگر و دکتری تخصصی علوم اعصاب شناختی / مدرس دانشگاه علوم پزشکی ایران )✅ دکتر عبدالله امینی ( رادیولوژیست و دکتری تخصصی علوم تشریح / عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی )

تشریح کاربردی مغز با رویکرد علوم اعصاب شناختی

 🔆🔆مدرس:✅ دکتر نجوا موسوی ( گفتاردرمانگر / دکتری تخصصی علوم اعصاب شناختی / مدرس دانشگاه )✔️✔️✔️✔️✔️ مباحث کارگاه:✅ مکانیسم تئوری ذهن✅ مطالعات تصویربرداری مغزی در حوزه تئوری ذهن✅ مناطق مغزی درگیر در تئوری ذهن✅ مطالعات بالینی تئوری ذهن✅ توانایی‌‌‌‌های مرتبط با تئوری ذهن✅ نقش لوب فرونتال در توانمندی‌‌‌‌های تئوری ذهن✅ کارکرد‌‌‌‌های اجرایی و تئوری ذهن✅ پیش درآمد‌‌‌‌های تئوری ذهن✅ ارزیابی‌‌‌‌های تئوری ذهن و نحوه اجرا✅ راهکار‌‌‌‌های ارتقاء مهارت تئوری ذهن

کارگاه تخصصی-تئوری ذهن(TOM)

✅ دکتر مرضیه عصاره ( فوق تخصص روانپزشکی کودک و نوجوان / دانشیار دانشگاه علوم پزشکی البرز )✅ دکتر هادی منتظر لطف الهی ( فوق تخصص مغز و اعصاب کودکان )✅ دکتر محمد زنوزی راد ( متخصص بیماری‌‌‌‌های کودکان )✅ دکتر زهرا نامورپور ( کاردرمانگر / دکتری تخصصی علوم اعصاب✅

فارماکولوژی در توانبخشی

🔆🔆 مدرسین:✅ دکتر زهرا نامورپور ( کاردرمانگر و دکتری تخصصی علوم اعصاب شناختی / مدرس دانشگاه علوم پزشکی ایران )✅ دکتر عبدالله امینی ( رادیولوژیست و دکتری تخصصی علوم تشریح / عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی )✔️✔️✔️✔️✔️ مباحث کارگاه:✅ مقدمه نظری بر نوروآناتومی ( با الویت قرار دادن بخش‌‌‌‌های عملکردی مرتبط با حرکت، شناخت، گفتار، توجه و حافظه )✅ ویژگی‌‌‌‌های فیزیولوژیکی و عملکرد شناختی بخش‌‌‌‌های مختلف سیستم عصبی✅ آشنایی با MRI مناطق مغزی و نحوه شناسایی و تفسیر آن✅ بررسی اختلالات سیستم عصبی در قالب مثال‌‌‌‌های بالینی ( علائم، بخش‌‌‌‌های مغزی درگیر، تصویر MRI بیمار مربوطه به همراه تفسیر آن )

کارگاه تخصصی " نوروآناتومی بالینی بهمراه تفسیر تصاویر MRI با رویکرد علوم اعصاب شناختی

🔆🔆 مدرس:✅ دکتر مرضیه نظری ( کاردرمانگر و دکتری تخصصی روانشناسی کودک / مدرس دانشگاه علوم پزشکی مازندران / مدرس کشوری دوره‌‌‌‌های آموزشی / با 25 سال سابقه توانبخشی بالینی کودکان )✔️✔️✔️✔️✔️ مباحث کارگاه:✅ مبانی نظری کارکرد‌‌‌‌های اجرایی شناختی و انواع آن✅ معرفی آزمون‌‌‌‌های ارزیابی ادراک دیداری شنیداری✅ معرفی آزمون‌‌‌‌های کاربردی در زمینه سنجش کارکرد‌‌‌‌های اجرایی شناختی✅ طراحی تکالیف و استراتژی‌‌‌‌های توانبخشی کارکرد‌‌‌‌های اجرایی شناختی

کارگاه تخصصی-توانبخشی کارکرد‌‌‌‌های اجرایی شناختی

✔️✔️✔️✔️✔️ مباحث کارگاه:✅ روانشناسی بالینی کودک✅ روش‌‌‌‌های درمانگری با رویکرد رفتاردرمانی ✅ معرفی روش‌‌‌‌های قدرتمند و رایج رفتاردرمانی برای تغییر رفتار✅ راهبرد‌‌‌‌های مداخله در اختلالات:⭕️ رفتاری⭕️ وسواس⭕️ اضطراب⭕️ بیش فعالی⭕️ اختلالات رفتاری ایذایی⭕️ اتیسم⭕️ تاخیر رشد تکاملی

کارگاه تخصصی رفتار درمانی-مرضیه نظری

 دکتر مرضیه نظری ( کاردرمانگر / دکتری تخصصی روانشناسی کودک / مدرس دانشگاه علوم پزشکی مازندران / با 26 سال سابقه توانبخشی بالینی کودکان )✅ ارزیابی، تشخیص و تعیین مسیر مداخله براساس تفسیر پروفایل شناختی آزمون رسمی در اختلالات یادگیری (LD) و اختلال نقص توجه بیش فعالی (ADHD)✴️ با توجه به حجم مطالب، وبینار در 4 جلسه دو ساعته (8 ساعت) برگزار میگردد

وبینار جامع اجرا، نمره گذاری و تفسیر نسخه پنجم مقیاس هوش وکسلر کودکان

 دکتر مهدی علیزاده

وبینار یکپارچگی حسی -پیشرفته

 دکتر محمد خیاط زاده

وبینار ادراکی حرکتی

 دکتر غلامیدکتر شریف زاده

تمرینات اداراکی حرکتی

 مدرس بین المللی

گواهی دوره مشترک

 ورکشاپ تخصصی اهمیت بازی‌‌‌‌های مغزی در کودکان پیش دبستانی ودبستان

دوره بین المللی بازی‌‌‌‌های مغزی

قبلی