menusearch
childrenrehab.ir

درمان اختلال یکپارچگی حسی در کودکان

(0)
(2)
ناامنی جاذبه ای

ناامنی جاذبه ای:
این مقاله اطلاعات مفیدی در مورد ناامنی جاذبه ای و اینکه چطور بر یادگیری کودک شما در کلاس اثر می­گذارد ارائه می­دهد.امی همراه با همکلاسیش برای گرفتن آب نوشیدنی در یک ردیف منتظر می­باشد. هنگامی که او منتظر نوبتش است پشت دستش به آرامی توسط شخص پشت سرش لمس می­شود. در حالت خشم، او با فریاد کشیدن واکنش نشان می­دهد و برای هل دادن کودکان پشت سرش می­چرخد. واکنش او بیشتر شبیه به شخصی است که تهدید شده است، نه کسی که تنها لمس یا نوازش شده است. با این حال در جهان امی، این لمس ساده از محرک­‌‌‌‌های بیرونی برای او تهدیدکننده بود، که پاسخی از جنگ یا گریز را برانگیخت. در مثالی دیگر، عموی جان برای دیدن او می­آید. هنگامی که او جان را می­بیند، او فورا از زمین بلند می­کند، او را می­چرخاند و حتی او را به صورت وارونه نگه­ میدارد به طوری که سر او تقریبا به سمت زمین است.این بازی برای بسیاری از کودکان سرگرم­کننده است، و تنها یک خوش­آمدگویی گرم از طرف عموی اوست، ولی برای جان، او فورا وحشت زده می­شود و فریاد می­زند یا گریه می­کند تا او را به زمین بگذارد. چه چیزی باعث این واکنش قوی جان می­شود؟

در موقعیت امی، او یک واکنش بیش از حد به یک محرک (لمس) داشت که او را به حالت مبارزه یا گریز کامل فرستاد. او حساسیت‌‌‌‌های شدیدی به احساساتی داشت که اکثر بچه ها و بزرگسالان معمولا تنظیم میکنند یا نمیشناسند، که معمولا به عنوان دفاع حسی از خود شناخته میشود. در مورد جان، نه تنها او به در آغوش گرفتن عمویش بسیار حساس است، بلکه با ناامنی جاذبه ای نیز مبارزه می‌کند.او لحظه ای که پاهایش از زمین جدا می‌شود وحشت زده شده و از عدم حفظ موقعیت صحیح هنگامی که عمویش او را به صورت وارونه نگه میدارد بیمناک بود. کودکانی که هر دو دفاع حسی از خود و ناامنی جاذبه ای را تجربه میکنند ترس‌‌‌‌های زیادی از حرکت و جابجایی عادی دارند و دوست ندارند پا‌‌‌‌های خود را از زمین دور کنند یا وارونه شوند. این معمولا نشانه-ی این است که کودک شما یک سیستم وستیبولار بیش از حد رشد یافته دارد که سطوح مختلفی از استرس را ایجاد میکند .در بسیاری از موارد، تحریک بیش از حد ناشی از محرک‌‌‌‌های خارجی میتواند به واسطه ی بو، لمس، یا حتی حرکت اشتباه ایجاد شود (حرکت لغزشی، نوسانی، راه رفتن به سمت پایین راه پله، پرتاب شدن در هوا). این کودک معمولا با احساسات و رفتار‌‌‌‌های منفی واکنش نشان میدهد. این کودکان تنها به محرک حساس نیست، آنها از حضورش بیمناک و ناراحت هستند و اغلب در خانه و در کلاس درس پریشان میشوند.
حالت تدافعی وستیبولار
یک نوع خاص از دفاع و تدافع حسی در کودکی وجود دارد که حس وستیبولار روبرو است. این شکل از رفتار دفع حسی ناامنی جاذبه ای نامیده میشود. معمولا، کودکی با ناامنی جاذبه ای به حرکت و جنش و جابجایی با یک پاسخ احساسی بیش از حد و افراطی پاسخ میدهد.
اکثر کودکان از پریدن، نوسان یا بالا رفتن از دیوار صخر‌‌‌‌های در زمین بازی لذت میبرند. با این حال کودکی با ناامنی جاذبه ای هر زمانی که پا‌‌‌‌های او از زمین جدا میشوند احساس آسیبپذیری میکند. این حس که شما بر روی زمین در امان هستید بر این متکی است که کودک شما دارای یک سیستم وستیبولار با عملکرد خوب است. هنگامی که این حس به درستی عمل میکند، به طور پیوسته اطلاعات سیستم عصبی مرکزی (CNS) در مورد تعادل و حرکت را تامین میکند. هنگامی که سیستم وستیبولار به درستی عمل نمیکند، مشکلاتی ماننند ناامنی جاذبه ای میتوانند خودشان را در کودک شما نمایان کنند. ما اغلب این را در دانش آموزان خود در طی ارزیابی‌‌‌‌های خود می‌بینیم. آنها برای فائق آمدن بر نوسانات یا استفاده از تخته اسکوتر وحشت زده می‌شوند چون باعث میشود پاهایشان را از زمین دور کنند یا سرشان را در موقعیتی وارونه و نزدیک به زمین قرار دهند.

تدافع حسی و ناامنی جاذبه ای
همیشه آنچه که باعث ایجاد تدافع حسی و دفاع حسی از خود می‌شود شناخته شده نیست. با این حال، بر اساس مطالعات و تحقیقات، کودک می‌تواند از یک تجربه تروماتیک در هنگام تولد، آسیب‌‌‌‌های سر متاثر شود، ایم ممکن است ژنتیکی یا ارثی باشد، یا می‌تواند ناشی از فاکتور‌‌‌‌های محیطی باشد. آنچه ما از تدافع حسی می‌دانیم آستانه ی عصبی پایینی را نشان می‌دهد و می‌تواند برنامه ریزی حرکتی، بصری، پروپریوسپشن و وستیبولار کودک شما را تحت تاثیر قرار دهد. که بدین معنی است که تحریک مدت زمان بسیار اندکی برای برانگیختن واکنشی در مغز کودک شما طول میکشد. اطلاعات حسی را درگیر می‌کند، باعث میشود آنها به چیز‌‌‌‌های مشخصی در محیطشان بیش از حد حساس شوند. به همین دلیل کودک شما ممکن است اغلب از فعالیت‌‌‌‌های جدید اجتناب کند یا از تلاش برای فعالیت‌‌‌‌های جدید در زمین بازی، در مدرسه وحشت زده شود. سیستم وستیبولار آنها اضافه بار حسی بسیار زیادی دارد و این ناامنی جاذبه ای در کودک شما ایجاد می‌کند بنابراین آنها نمی‌خواهند برخی فعالیت‌‌‌‌های سرگرم کننده که کودکان دیگری انجام می‌دهند را تجربه کنند. به نوبه ی خود، این بر رشد و پیشرفت مهارت‌‌‌‌های حرکتی ظریف و درشت مورد استفاده به عنوان ابزار‌‌‌‌های یادگیری در کلاس درس کودک شما تاثیر می‌گذارد. تنها شبیه به اثری موجدار، تمام سیستم‌‌‌‌های حسی، وستیبولار، پروپریوسپشن و بصری کودک شما برای یکدیگر فرصت‌‌‌‌های برای یادگیری بیشتر در مدرسه ایجاد میکنند.
روش ویلبارگر برای دفاع حسی از خود و تدافع حسی، همچنین به عنوان «تکنیک براشینگ» شناخته میشود، پیشنهاد میکند که تدافع حسی هنگامی اتفاق میافتد که هنگامی که CNS اطلاعات حسی را ارزیابی میکند یک گسستگی در CNS وجود دارد.
رفلکس تونیک لابیرنتی (TLR)
کودکانی که با تدافع حسی مبارزه میکند تمایل دارد در حالت کلی برانگیختگی شدید باشد، که دلیل این است که آنها معمولا نوسانات، خزیدن یا سرازیر شدن در زمین بازی را دوست ندارند. تدافع حسی به ویژه هنگامی که با سیستم وستیبولار مرتبط است، همچنین میتواند ناشی از یک رفلکس اولیه به نام رفلکس تونیک لابیرنتی (TLR) باشد. در مورد رفلکسها، یادگیری و رفتار، سالی گودارد میگوید، «اگر TLR در مهار در زمان صحیح ناموفق باشد، به طور پیوسته وستیبولار را در کنشها و تعاملاتش با سیستم‌‌‌‌های حسی دیگر دچار لغزش خواهد کرد. کودکی که زمانی که شروع به راه رفتن میکند هنوز رفلکس تونیک لابرینتی دارد، نمیتواند امنیت جاذبه ای درست و صحیح را کسب کند، چون حرکت سر بعد از تون ماهیچه خواهد بود، مرکز تعادل ویران میشود. کودکی که با ناامنی جاذبه ای مبارزه میکند در محیطی طبیعی مضطرب و وحشت زده میشود. آنها در موقعیتی که عمودی است ناراحت هستند و هنگامی که پاهایشان از زمین دور می‌شود مضطرب می-شوند. معمولا ترسی غیر منطقی از ارتفاعات که با حرکت آنها اطراف خانه و در محیطشان همراه است وجود دارد.
ناامنی جاذبه ای در کودک خودش را به شیوه‌‌‌‌های زیر نمایان خواهد کرد: 
• ترس از ارتفاع
• دستپاچه شدن هنگامی که موقعیت سر تغییر می‌کند، به ویژه هنگامی که وارونه می‌شود (وارونه)
• اجتناب از پله ها
• دوست نداشتن تجهیزات بلند زمین بازی
• ترس از سقوط
• اضطراب هنگامی که پاها از زمین دور می‌شوند
• تبعیض بصری ضعیف در محیط
• عدم تعادل در زمان راه رفتنهنگامی که کودکی ناامنی جاذبه ای یا انواع دیگر اختلالات حسی را دارند، آنها میتوانند در محیطی آکادمیک مبارزه کنند. چون سیستم وستیبولار به حرکت بدن در میان فضا و تغییر در موقعیت سر پاسخ میدهد، به طور خودکار حرکات چشم را با سر و بدن هماهنگ میکند. با دانستن این، یک سیستم وستیبولار با عملکرد خوب باید برای دانش آموزی که به تخته سیاه نگاه میکند و نگاهش را به روی کاغذ باز میگرداند بدون اینکه به طور پیوسته مکان و موقعیت آنها را از دست بدهد به خوبی کار کند. همچنین برای ردیابی واژگان بر روی کاغذ، پردازش اطلاعاتی که آنها میخوانند مهم است، و از نوشتن حروف برعکس توسط کودکان جلوگیری میکند. اگر کودکی با ناامنی جاذبه ای مبارزه میکند، آنها ممکن است به سختی بدنشان را راست نگه دارند و موقعیت و وضعیت خوب در نیمکت آنها ممکن است نیازمند انرژی زیادی برای مغز، CNS و ماهیچه ها و مفاصل آنها (پریوپرسپشن) باشد. اگر سیستم وستیبولار به درستی عمل نمی‌کند، انرژی کودک شما هنگامی که برای ماندن در وضعیت متعادل و هماهنگ تلاش می‌کند از دست می‌رود. هنگامی که این اتفاق رخ می‌دهد، کودک شما انرژی طولانی تری برای یادگیری مفاهیم بیشتر که در قشر مغز آنها ست ندارد. این بخشی از مغز است که مسئول حل مسئله، بیانگر و پذیرنده ی زبان، تفکر انتقادی، استدلال، حافظه کوتاه مدت و بلند مدت است. بدون امنیت جاذبه ای، یک سیستم وسیتبولار قوی و مهارت‌‌‌‌های برنامه ریزی حرکتی، کودک شما برای حفظ بدنش و آرامش مغزش بسیار پریشان خواهد بود، نمی‌تواند در سطوح بالاتر در کلاس درس فعالیت کند.
اگر کودک شما این مشکلات را تجربه می‌کند، آنها ممکن است مثل احساس کنند مثل بسیاری از کارها، وظایفی که توسط معلم به آنها محول شده بسیار سخت هستند و انها دلیل آنها را درک نمی‌کنند. کودک شما همچنین از کارها یا فعالیت‌‌‌‌های مشخصی که آنها را دستپاچه می‌کنند خودداری کند و آنها ممکن است در کلاس بی انگیزه و رها شده به نظر برسند. کشش ثابت گرانش که اکثر ما آن را تصدیق می‌کنیم، چیزی است که برای کودکی با ناامنی جاذبه ای یک تهدید است. یک حرکت جزئی ممکن است احساسی مثل پرتاب شدن در فضا را ایجاد کند، و این دلیل این است که چرا او کنترل بدن خود و حرکت آن را احساس نمی‌کند. چون هر کودکی متفاوت است، ناامنی جاذبه ای ممکن است در کودک شما درجات متفاوتی داشته باشد. فعالیت‌‌‌‌های یکپارچگی و ادغام حسی و قدم‌‌‌‌های کودک به سمت تمریناتی که با امنیت جاذبه ای ناهماهنگ هستند (نوسان، بالا رفتن از کوه، چرخیدن، سر خوردن) اغلب برای کمک به بهبود نفرت کودک شما نسبت به انواع مختلفی از حرکت و تدافع حسی استفاده می‌شوند.

نویسنده
کاردرمانگر-محمد مهدی خاتمی
بعدی
ورکشاپ (کارگاه) 16 ساعته با تدریس : دکتر مهدی علیزاده متخصص علوم اعصاب شناختی

گواهی اتمام دوره یکپارچگی حسی-رویکرد علوم اعصاب- دکتر مهدی علیزاده

 کارگاه یکپارچگی حسی16 ساعته با تدریس:دکتر ابراهیم پیشیاره متخصص علوم اعصاب شناختی

گواهی اتمام دوره کارگاه یکپارچگی حسی-دکتر ابراهیم پیشیاره

کارگاه دوروزه اهداف کارگاه

کارگاه تخصصی مداخلات ادراکی-حرکتی در کودکان مبتلا به فلج مغزی

ورکشاپ 16 ساعته توانبخشی شناختی در اتیسم مدرس :دکتر وحید نجاتی متخصص علوم اعصاب شناختی

گواهی اتمام دوره توانبخشی شناختی در اتیسم-(توانبخشی اوتیسم)

کارگاه 2 روزه  توانبخشی تعامل همه جانبه دردوره پیش کلامی با تدریس: دکتر صمدی متخصص اختلالات رشدی وهوشی

گواهی اتمام دوره توانبخشی اوتیسم در تعامل همه جانبه دردوره پیش کلامی

مدرس:دکتر علی صمدی تحلیل رفتار کاربردی ثابت شده است که برای کودکان مبتلا به اختلال طیف اتیسم بسیارتاثیرگذار است مهارتهایشان را افزایش می‌دهد و رفتار مشکل ساز را کاھش می‌دهد.

کارگاه تحلیل رفتار کاربردی(ABA) در اختلالات طیف اتیسم (سطح یک 1)

مدرس:دکتر علی صمدی تحلیل رفتار کاربردی ثابت شده است که برای کودکان مبتلا به اختلال طیف اتیسم بسیارتاثیرگذار است مهارتهایشان را افزایش می‌دهد و رفتار مشکل ساز را کاهش می‌دهد.

کارگاه تحلیل رفتار کاربردی(ABA) در اختلالات طیف اتیسم (سطح 2)

ورکشاپ 16 ساعته دوره پی ار تیبا تدریس دکتر مصباح انصاری و صدیقه فراهانی(دارای اولین سرتیفیکیتPRT از دانشگاه کالیفرنیا)

گواهی اتمام دوره PRT

⭕️روش درمانی سانرایز چگونه انجام می‌شود؟روش درمانی به این شیوه است که والد با تقلید از رفتار‌‌‌‌های تکراری کودک، همراه وی می‌شود و زمانی که رفتاری بهنجار نشان دهد، او را تشویق می‌کند تا آن رفتار شکل بگیرد و یا اگر علاقه اجتماعی نشان دهد، پدر و مادر از این فرصت استفاده می‌کنند تا رفتار‌‌‌‌های اجتماعی را به وی آموزش دهند. در آموزش رفتار‌‌‌‌های اجتماعی مهارت‌‌‌‌های اساسی زیر مورد تاکید قرار می‌گیرد:✅ ۱-ارتباط چشمی و ارتباط غیرکلامی✅ ۲-ارتباط کلامی✅ ۳-دامنه توجه فعال✅ ۴-انعطاف پذیری

کارگاه تخصصی سانرایز

ورکشاپ 16 ساعته توانبخشی بینایی بر مبنای علوم اعصاب شناختی

گواهی اتمام دوره توانبخشی دیداری با رویکرد علوم اعصاب شناختی

 مدرس :دکتر اسماعیلی

گواهی اتمام دوره مداخلات مبتنی بر بازی در کاردرمانی

 ورکشاپ 8 ساعتهمدرس :دکتر اسماعیلی

گواهی اتمام دوره بازی درمانی در کودکان با اختلال یادگیری وبیش فعالی

🔆🔆 مدرس: ✅ دکتر مرضیه نظری ( کاردرمانگر و دکتری روانشناسی کودک / مدرس دانشگاه / مدرس کشوری سازمان آموزش و پرورش استثنایی/ با ۲۴ سال سابقه توانبخشی بالینی کودکان )1⃣ کارگاه اول:✅ مبانی، اصول و انواع بازی درمانی ( پیش نیاز تمامی کارگاه‌‌‌‌های دوره )2⃣ کارگاه دوم:✅ بازی درمانی در اختلالات اضطرابی، نافرمانی مقابله جویانه ( ODD ) و وسواسی جبری ( OCD )3⃣ کارگاه سوم:✅ بازی درمانی در اتیسم4⃣ کارگاه چهارم:✅ بازی درمانی در اختلال نقص توجه و بیش فعالی (ADHD) و اختلالات یادگیری (LD)

🔶 دوره جامع بازی درمانی( اختلالات اضطرابی، نافرمانی مقابله جویانه ( ODD ) و وسواسی جبری ( OCD) بازی درمانی در اتیسم بازی درمانی در اختلال نقص توجه و بیش فعالی (ADHD) و اختلالات یادگیری (LD)

 مدرس دکتر خیاط زاده

گواهی اتمام دوره بوبت جدید

ورکشاپ 16 ساعته ✅ انواع اختلالات ادراک دیداری و شنیداری✅ انواع آگنوزی✅ اختلالات ادراک بدنی و فضایی✅ آپراکسی مدرسین: دکتر مهدی علیزاذه دکتر ملاحت اکبر فهیمی

گواهی اتمام دوره توانبخشی شناختی و ادراکی برای کاردرمانگران

ورکشاپ 3 روزه(24 ساعت) توانبخشی شناختی برای کاردرمانگران مدرس دکتر علیزاده دکتر ملاحت اکبر فهیمی   اولین دوره جامع توانبخشی شناختی با 3 کارگاه1.مقدمه ای بر توانبخشی عصبی-شناختی2.توانبخشی شناختی و ادراکی3.توانبخشی شناختی در اختلالات تکاملی( اوتیسم / ADHA / اختلالات یادگیری )مدرسین :دکتر ملاحت اکبر فهیمی ( دکتری علوم اعصاب شناختی / عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران )دکتر مهدی علیزاده زارعی ( دکتری علوم اعصاب شناختی / عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران )

گواهی اتمام دوره توانبخشی شناختی برای کاردرمانگران

کارگاه 2 روزه توانبخشی شناختی حافظه واختلالات یادگیریمدرس:دکتر وحید نجاتی متخصص علوم اعصاب شناختی

گواهی اتمام دوره توانبخشی شناختی حافظه واختلالات یادگیری

 مدرس :دکتر وحید نجاتی متخصص علوم اعصاب شناختی

کارگاه 2 روزه توانبخشی شناختی در اختلال نقص توجه وبیش فعالی

کارگاه 16 ساعته کارکرد‌‌‌‌های شناختی مغز مدرس :دکتر وحید نجاتی متخصص علوم اعصاب شناختیاصول ارزیابی شناختی و تحلیل رفتار مبتنی برکارکرد‌‌‌‌های شناختی مغزارزیابی ادراک دیداری و مجموعه آزمون‌‌‌‌‌های ارزیابی ادراک دیداریارزیابی کارکرد‌‌‌‌های توجهی و مجموعه آزمون‌‌‌‌‌های ارزیابی کارکرد‌‌‌‌های توجهیارزیابی کارکرد‌‌‌‌های اجرایی و مجموعه آزمون‌‌‌‌‌های ارزیابی کارکرد‌‌‌‌های اجراییارزیابی کارکرد‌‌‌‌های حافظه و یادگیری و مجموعه آزمون‌‌‌‌‌های ارزیابی کارکرد‌‌‌‌های حافظه و یادگیریارزیابی کارکرد‌‌‌‌های زبان و مجموعه آزمون‌‌‌‌‌های ارزیابی کارکرد‌‌‌‌های زبانارزیابی کارکرد‌‌‌‌های شناخت اجتماعی و مجموعه آزمون‌‌‌‌‌های ارزیابی کارکرد‌‌‌‌های شناخت اجتماعی اصول توانبخشی شناخت

گواهی اتمام دوره کارکرد‌‌‌‌های شناختی مغز

 دوره جامع موسیقی درمانی 48 ساعته (6 روزه) مقدمه ای بر کاربرد موسیقی بر سلامت جسم و روان مدرس :دکتر حسن عشایری کاربرد موسیقی در کودکان با نیاز‌‌‌‌های ویژه 1 ( اختلالات تکاملی با محوریت اوتیسم )مدرس:دکتر مهدی علیزاده کاربرد موسیقی در کودکان با نیاز‌‌‌‌های ویژه 2 ( کم توان ذهنی )کاربرد موسیقی در کودکان جسمی حرکتی کاربرد موسیقی در اختلالات روانپزشکی مدرسین پرفسور حسن عشایری دکتر مهدی علیزادهدکتر میترا خلف بیگی دکتر هاتف دوستدار

گواهی اتمام دوره جامع موسیقی درمانی

🔶 " کاربرد بازی‌‌‌‌های ریتمیک در توانبخشی1 "🔷 " کاربرد بازی‌‌‌‌های موسیقایی با رویکرد افزایش توجه و تمرکز "🔶 " کاربرد بازی‌‌‌‌های ریتمیک در توانبخشی2 "🔷 " کاربرد بازی‌‌‌‌های موسیقایی با رویکرد خلاقیت حرکتی "🔶 " کاربرد بازی‌‌‌‌های موسیقایی با رویکرد تحریک حس بینایی و لامسه " 🔷 " کابرد بازی‌‌‌‌های موسیقایی با رویکرد تربیت شنیداریمدرسین 🔵 دکتر میترا خلف بیگی دکتری تخصصی کاردرمانی دبیر شاخه ایران انجمن جهانی توانبخشی روانی اجتماعی 🔴 ندا نصیری مربی موسیقی کودک 🔵 صابر جعفری مدرس بادی پرکاشن

دوره جامع کاربرد ریتم و بازی‌‌‌‌های موسیقایی در توانبخشی

 سرفصل‌‌‌‌های دوره مربیگری ارف1.ریتم:که شامل بازی‌‌‌‌های ریتمیک،بادی پرکاشن همراه با آموزش ابتدایی ساز‌‌‌‌های کوبه ای2.تِئوری موسیقی کودک:آشنایی با ساده ترین شکل ممکنه با رنگ ونقاشی3 تربیت شنوایی:گوش دادن به موسیقی وآهنگ‌‌‌‌های کودکانه4.آموزش بلز: به عنوان اولین ساز ملودیک که کودکان نوازندگی را در ابتدا با آن آموزش میبینند5. آموزش ساز‌‌‌‌های پرکاشن:سازهایی مسه طبلک، مثلث ،شیکر،چوبک ،تامبورین6. هارمونی:یادگیری به شکل ساده در کار‌‌‌‌های گروهی7. ساختن کاردستی با وسایل ساده

مربیگری موسیقی کودک((ارف))

🔆🔆مدرس:✅ دکتر حسن فربد مفیدی تهرانی ( گفتاردرمانگر / دکتری تخصصی روانشناسی سلامت / مدرس دانشگاه / با 26 سال سابقه توانبخشی بالینی کودکان )✔️✔️✔️✔️✔️ مباحث کارگاه:✅ طبقه بندی رفتار‌‌‌‌های مشکل ساز✅ ارزیابی و ثبت جداول رفتاری✅ مروری بر مکاتب و رویکرد‌‌‌‌های اصلاح رفتار✅ روش‌‌‌‌های مداخله برای اصلاح رفتار✅ طرح درمان و تمرین عملی

کارگاه تخصصی " رفتاردرمانی در کودکان با نیاز‌‌‌‌های خاص "

🔆 مدرس: لیلا انگوتی ( کارشناس ارشد کاردرمانی جسمانی / مدرس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی / با 16 سال سابقه توانبخشی بالینی بیماران ) 🔆✔️✔️✔️✔️✔️ مباحث کارگاه:✅ تعاریفی از انواع ماساژ✅ شرایط انجام ماساژ و ارزیابی✅ اثرات فیزیولوژیکی، مکانیکی و سایکولوژیکی ماساژ✅ اندیکاسیون و کانتراندیکاسیون ماساژ✅ انواع حرکت ماساژ کلینیکال✅ کاربرد عملی ماساژ کلینیکال در سر و صورت، شانه، تنه فوقانی، اندام فوقانی، ستون فقرات، شکم، لگن، کمر و اندام تحتانی

کارگاه تخصصی ماساژ کلینیکال و ماساژ کودک

 در این دوره شرکت‌کنندگان اصول طراحی برنامه‌‌‌‌‌های بازی و استعداد پروری ورزشی کودکان، معرفی شاخص‌‌‌‌‌های حرکتی کودکان و بازی‌‌‌‌‌های تقویتی مربوطه، معرفی بازی‌‌‌‌‌های اصلاحی ویژه کودکان دچار مشکلات قامتی، اصول استعداد پروری ورزشی کودکان، آموزش تمرینات ادراکی حرکتی کودکان، بازی‌‌‌‌‌های ورزشی و استعداد پروری ورزشی کودکان، بازی‌‌‌‌‌های حرکتی خلاقانه، شیوه‌‌‌‌‌های کاربردی برقراری ارتباط با کودک و اصول اجرای انواع کارگاه و فستیوال‌‌‌‌‌های بازی حرکتی را به‌صورت تئوری و عملی با بهره مندی از اساتید برجسته داخلی و خارجی فرا گرفتند.

دوره بین المللی بازی و ورزش کودکان

ورکشاپ 16 ساعته تشریحی و عملی نوروآناتومی کاربردی مدرس :دکتر پیمان ابهریان متخصص علوم اعصاب شناختی

گواهی اتمام دوره تشریحی وعملی نوروآناتومی کاربردی

 محتوای این دوره شامل بازی‌‌‌‌های طبقه بندی شده مختلف از جمله بازی‌‌‌‌های ریتمیک، کودک و والد، بازی‌‌‌‌های مفاهیم حرکت، فیتنس بازی‌‌‌‌های حسی حرکتی،دهلیزی ،آگاهی بدنی،حس عمقی، برتری جانبی خواهد بود.

طراحی بازی‌‌‌‌های حرکتی در کودکان

کارگاه(٢روز) مدرس:دکتر میثم محمدی(کاردرمان-دکتری تخصصی علوم اعصاب)محور‌‌‌‌های کارگاه 2روز:☑️مقدمه ای بر فارماکولوژی ومکانیسم اثر داروها☑️اثرات متقابل درمان‌‌‌‌های دارویی بادرمان‌‌‌‌های توانبخشیدارو‌‌‌‌های مصرفی رایج در مراجعین مراکز توانبخشی☑️نوروفارماکولوژی وسیستم‌‌‌‌های انتقال سین

داروشناسی برای درمانگران(نوروفارماکولوژی)

 کارگاه بین المللی، دومنیک چیکوت (Dominique Chiquet)، موسس آکادمی آموزش مهارت‌‌‌‌‌های حرکتی کودکان از کشور سوئیس اصول برنامه ریزی برای بازی‌‌‌‌‌های حرکتی کودکان در سنین ۴ تا ۷ سال پرداخت.

آموزش مهارت‌‌‌‌‌های حرکتی کودکان-دومنیک چیکوت از کشور سوئیس

ورکشاپ نوروآناتومی بالینی بهمراه تفسیر MRIمدرس دکتر مهدی علیزاذه دکتر ملاحت اکبر فهیمی

گواهی اتمام دوره نوروآناتومی بالینی بهمراه تفسیر MRI

 تمرینات ورزشی در کودکان استثنایی بمدت24ساعت

تمرینات ورزشی در کودکان استثنایی

ورکشاپ 16 ساعته نوروآناتومی کاربردی وتحریک الکتریکی مغز(Tdcs) مدرس :دکتر وحید نجاتی متخصص علوم اعصاب شناختی

گواهی اتمام دوره نوروآناتومی کاربردی وتحریک الکتریکی مغز(Tdcs)

ارزیابی جامع کارکرد‌‌‌‌های عالی شناختی مغزبا مجموعه آزمون‌‌‌‌های عصب روانشناختی D-KEFS و BADS

ارزیابی جامع کارکرد‌‌‌‌های عالی شناختی مغز

🔆🔆 مدرسین:✅ دکتر زهرا نامورپور ( کاردرمانگر و دکتری تخصصی علوم اعصاب شناختی / مدرس دانشگاه علوم پزشکی ایران )✅ دکتر عبدالله امینی ( رادیولوژیست و دکتری تخصصی علوم تشریح / عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ) ✔️✔️✔️✔️✔️ مباحث کارگاه: ✅ ساختار و فعالیت امواج مغزی و نحوه ثبت آن در EEG✅ ویژگی‌‌‌‌های عملکردی و مشکلات رایج در امواج مغزی در اختلالات سیستم عصبی✅ آشنایی با QEEG و کاربرد آن در تشخیص و توانبخشی بیماری‌‌‌‌های سیستم عصبی✅ بررسی و تفسیر اشکال QEEG در بیماری‌‌‌‌های سیستم عصبی

جایگاه الکتروانسفالوگرافی کمی ( QEEG ) در تشخیص و توانبخشی بیماری‌‌‌‌های سیستم عصبی

 1-ارزیابی حافظه فعال(معرفی کارکرد اجرایی وشناختی حافظه فعال)2-اصول وچهارچوب توانبخشی وضعف حافظه فعال3-درمان وتوانبخشی اختلالات خواندن با رویکرد حافظه فعال4-درمان وتوانبخشی اختلالات نوشتن با رویکرد حافظه فعال5-درمان وتوانبخشی اختلالات ریاضی با رویکرد حافظه فعال6-معرفی تمرینات آزمونها ونرم افزار‌‌‌‌های توانبخشی ضعف حافظه فعال

کارگاه تخصصی درمان و توانبخشی اختلالات یادگیری با رویکرد حافظه فعال

مدرس: دکتر مرضیه نظری ( کاردرمانگر و دکتری روانشناسی کودک، مدرس دانشگاه، مدرس کشوری سازمان آموزش و پرورش استثنایی )☑️اختلال یادگیری شامل اختلال خواندن نوشتن و ریاضی☑️شناسایی وتعاریف مربوط به اختلال یادگیری وانواع ان☑️علل بروز اختلال یادگیری وبرسی این اختلال از دیدگاه نوروسایکولوژی☑️برسی evidence-base کیس‌‌‌‌های مراجعه شده☑️معرفی روش‌‌‌‌های تشخیص ارزیابی وابزار‌‌‌‌های استاندارد در انواع اختلالات یادگیری☑️مداخلات توانبخشی شناختی در انواع اختلالات یادگیری

توانبخشی شناختی در انواع اختلالات یادگیری

 ورکشاپ 24 ساعت(3روز)با تدریس :دکتر مصطفی تبریزی

گواهی اتمام دوره اختلالات یادگیری

 مدرس ایشان توسکای از ترکیه

بازی‌‌‌‌های ریتمیک

*معرفی ابزار‌‌‌‌های تشخیصی رسمی اختلالات تکاملی *تعیین مسیر مداخله وارایه راهکار‌‌‌‌های درمانی

ارزیابی تشخیص وتعیین مسیر مداخله براساس پروفایل شناختی آزمون‌‌‌‌های تکاملی

 کارگاه تخصصی توانبخشی شناختی اختلال نقص توجه وبیش فعالیADHDمدرس سرکار خانم مرضیه نظری

کارگاه تخصصی توانبخشی شناختی اختلال نقص توجه وبیش فعالیADHD

 کارگاه تخصصی

کارگاه تخصصی ارزیابی‌‌‌‌های شناختی کاربردی در توانبخشی کودکان

 ✅ مقدمه ای بر نوروآناتومی بالینی و کاربردی✅ کارکرد‌‌‌‌های عصب شناختی مغز و اختلالات کارکردی آن در انواع بیماری ها✅ آناتومی ظاهری بخش‌‌‌‌های مختلف مغزی شامل بصل النخاع، پل مغزی، مزانسفال و اعصاب آن، هسته‌‌‌‌های قاعده ای، قشر مغز و آناتومی عروق مغزی✅ بازشناسی مناطق درگیر در بیماری‌‌‌‌های حسی-حرکتی و گفتاری✅ دکتر زهرا نامورپور ( کاردرمانگر و دکتری تخصصی علوم اعصاب شناختی / مدرس دانشگاه علوم پزشکی ایران )✅ دکتر عبدالله امینی ( رادیولوژیست و دکتری تخصصی علوم تشریح / عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی )

تشریح کاربردی مغز با رویکرد علوم اعصاب شناختی

 🔆🔆مدرس:✅ دکتر نجوا موسوی ( گفتاردرمانگر / دکتری تخصصی علوم اعصاب شناختی / مدرس دانشگاه )✔️✔️✔️✔️✔️ مباحث کارگاه:✅ مکانیسم تئوری ذهن✅ مطالعات تصویربرداری مغزی در حوزه تئوری ذهن✅ مناطق مغزی درگیر در تئوری ذهن✅ مطالعات بالینی تئوری ذهن✅ توانایی‌‌‌‌های مرتبط با تئوری ذهن✅ نقش لوب فرونتال در توانمندی‌‌‌‌های تئوری ذهن✅ کارکرد‌‌‌‌های اجرایی و تئوری ذهن✅ پیش درآمد‌‌‌‌های تئوری ذهن✅ ارزیابی‌‌‌‌های تئوری ذهن و نحوه اجرا✅ راهکار‌‌‌‌های ارتقاء مهارت تئوری ذهن

کارگاه تخصصی-تئوری ذهن(TOM)

✅ دکتر مرضیه عصاره ( فوق تخصص روانپزشکی کودک و نوجوان / دانشیار دانشگاه علوم پزشکی البرز )✅ دکتر هادی منتظر لطف الهی ( فوق تخصص مغز و اعصاب کودکان )✅ دکتر محمد زنوزی راد ( متخصص بیماری‌‌‌‌های کودکان )✅ دکتر زهرا نامورپور ( کاردرمانگر / دکتری تخصصی علوم اعصاب✅

فارماکولوژی در توانبخشی

🔆🔆 مدرسین:✅ دکتر زهرا نامورپور ( کاردرمانگر و دکتری تخصصی علوم اعصاب شناختی / مدرس دانشگاه علوم پزشکی ایران )✅ دکتر عبدالله امینی ( رادیولوژیست و دکتری تخصصی علوم تشریح / عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی )✔️✔️✔️✔️✔️ مباحث کارگاه:✅ مقدمه نظری بر نوروآناتومی ( با الویت قرار دادن بخش‌‌‌‌های عملکردی مرتبط با حرکت، شناخت، گفتار، توجه و حافظه )✅ ویژگی‌‌‌‌های فیزیولوژیکی و عملکرد شناختی بخش‌‌‌‌های مختلف سیستم عصبی✅ آشنایی با MRI مناطق مغزی و نحوه شناسایی و تفسیر آن✅ بررسی اختلالات سیستم عصبی در قالب مثال‌‌‌‌های بالینی ( علائم، بخش‌‌‌‌های مغزی درگیر، تصویر MRI بیمار مربوطه به همراه تفسیر آن )

کارگاه تخصصی " نوروآناتومی بالینی بهمراه تفسیر تصاویر MRI با رویکرد علوم اعصاب شناختی

🔆🔆 مدرس:✅ دکتر مرضیه نظری ( کاردرمانگر و دکتری تخصصی روانشناسی کودک / مدرس دانشگاه علوم پزشکی مازندران / مدرس کشوری دوره‌‌‌‌های آموزشی / با 25 سال سابقه توانبخشی بالینی کودکان )✔️✔️✔️✔️✔️ مباحث کارگاه:✅ مبانی نظری کارکرد‌‌‌‌های اجرایی شناختی و انواع آن✅ معرفی آزمون‌‌‌‌های ارزیابی ادراک دیداری شنیداری✅ معرفی آزمون‌‌‌‌های کاربردی در زمینه سنجش کارکرد‌‌‌‌های اجرایی شناختی✅ طراحی تکالیف و استراتژی‌‌‌‌های توانبخشی کارکرد‌‌‌‌های اجرایی شناختی

کارگاه تخصصی-توانبخشی کارکرد‌‌‌‌های اجرایی شناختی

✔️✔️✔️✔️✔️ مباحث کارگاه:✅ روانشناسی بالینی کودک✅ روش‌‌‌‌های درمانگری با رویکرد رفتاردرمانی ✅ معرفی روش‌‌‌‌های قدرتمند و رایج رفتاردرمانی برای تغییر رفتار✅ راهبرد‌‌‌‌های مداخله در اختلالات:⭕️ رفتاری⭕️ وسواس⭕️ اضطراب⭕️ بیش فعالی⭕️ اختلالات رفتاری ایذایی⭕️ اتیسم⭕️ تاخیر رشد تکاملی

کارگاه تخصصی رفتار درمانی-مرضیه نظری

 دکتر مرضیه نظری ( کاردرمانگر / دکتری تخصصی روانشناسی کودک / مدرس دانشگاه علوم پزشکی مازندران / با 26 سال سابقه توانبخشی بالینی کودکان )✅ ارزیابی، تشخیص و تعیین مسیر مداخله براساس تفسیر پروفایل شناختی آزمون رسمی در اختلالات یادگیری (LD) و اختلال نقص توجه بیش فعالی (ADHD)✴️ با توجه به حجم مطالب، وبینار در 4 جلسه دو ساعته (8 ساعت) برگزار میگردد

وبینار جامع اجرا، نمره گذاری و تفسیر نسخه پنجم مقیاس هوش وکسلر کودکان

 دکتر مهدی علیزاده

وبینار یکپارچگی حسی -پیشرفته

 دکتر محمد خیاط زاده

وبینار ادراکی حرکتی

 دکتر غلامیدکتر شریف زاده

تمرینات اداراکی حرکتی

 مدرس بین المللی

گواهی دوره مشترک

 ورکشاپ تخصصی اهمیت بازی‌‌‌‌های مغزی در کودکان پیش دبستانی ودبستان

دوره بین المللی بازی‌‌‌‌های مغزی

قبلی