menusearch
childrenrehab.ir

کاردرمانی در کودکان

کاردرمانی در کودکان
مطالب آموزشی - اختلال عملکردی در سیستم‌های حسیمطالب آموزشی - اختلال عملکردی در سیستم‌های حسی - ال عملکردی در سیستم‌های حسی اختلال - ختلعملکردی در سیستم‌های حسی ا - کار کنند. در حقیقت، اگر یک سیستم به - تنهایی یا در تقابل با دیگر سیستم&zwn - دیده است. در بخش‌های جلوتر در ا - برای اغلب کودکان جالب باشد. کودک با - ور شایع در کودکان اوتیستیک دیده می&zw - این است که کودکان اوتیستیک به طور متف - پاسخ دهد. کودکان این مثال‌ها، ب - ک حسی برخی کودکان اوتیستیک واقعاً کم&
سیستم‌های حسی ، سیستم لامسه ، اختلال عملکرد در سیستم وستیبولار ، یکپارچگی حسی چیست؟ ، حساسیت زیاد ، حساسیت کم ، کم‌پاسخ‌ده ، تمرینات یکپارچگی حسی ، اختلال یکپارچگی حسی ، کاردرمانی اوتیسم ، کلینیک آرمان شایان ، بهترین مرکز کاردرمانی در تهران ، کاردرمانی غرب تهران ، کاردرمانی در کودکان ، توانبخشی اوتیسم ،
3018 بازدید، دوشنبه بیست و هشتم اسفند ۹۶
مطالب آموزشی - طبقه بندی فعالیت هایی حرکتیمطالب آموزشی - طبقه بندی فعالیت هایی حرکتی - یی حرکتی کاردرمانی در کودکان اوتیسم - ایستد و یا در یک جایگاه مخصوص قرار می - ونل ابتدا در مورد تونل ها، پل ها و ک - تعمل خانه، در سر راه کودک موانعی ایجا - غلت خوردن در سراشیبی در پارک، سرا - شیئی تیزی در آنجا وجود ندارد. این کا - حسی در کودکان دارای اختلالات تکام
مهارت های حرکتی ظریف ، مهارت های حرکتی درشت ، یکپارچگی حسی ، مهارت های حرکتی ، کاردرمانی اوتیسم ، درمان اوتیسم ، بهترین مرکز کاردرمانی در تهران ، کاردرمانی غرب تهران ، کلینیک کاردرمانی تهران ، کلینیک کاردرمانی غرب تهران ، توانبخشی اوتیسم ، مرکز کاردرمانی خوب در تهران ، کاردرمانی در کودکان اوتیسم ، کلینیک کاردرمانی ،
5082 بازدید، یکشنبه بیست و سوم اردیبهشت ۹۷
افزایش توجه و تمرکز در کودکانافزایش توجه و تمرکز در کودکان - جه و تمرکز در کودکان تمرینات تمرکزی ب - برای تمرکز در م در سه و در فعالیت های ا - جه و تمرکز در کودکان تمرینات تمرکز - زند شما را در وضعیت ساکن برای مدت زما - . یک صندلی در وسط اتاق خانه خود قرار - و تمرکز در کودکان تمرینات تمرکزی برای - زایش توجه کودکان جهت کمک به بهبود تو - مرکزی برای کودکان جهت کمک به بهبود تو - ینات مخصوص کودکان مبتلا به ADD یا ADH - برای اغلب کودکان مفید خواهد بود. تنو
توجه و تمرکز در کودکان ، کاردرمانی در کودکان ، تمرین تمرکز در کودکان ، کاردرمانی غرب تهران ، افزایش تمرکز در کودکان پیش دبستانی ، بازیهای افزایش تمرکز در کودکان ، هماهنگی چشم و دست ، کلینیک کاردرمانی غرب تهران ، بهترین مرکز کاردرمانی تهران ، کلینیک کاردرمانی تهران ، کلینیک کاردرمانی ، کلینیک کاردرمانی کودکان ، راههای افزایش دقت و تمرکز در کودکان ، کاردرمانی بیش فعالی ، بازیهای مربوط به کودکان بیش فعال ، ورزش مناسب بیش فعالی ، درمان کم توجهی در کودکان ،
4529 بازدید، دوشنبه بیست و چهارم اردیبهشت ۹۷
کاردرمانی کودکانکاردرمانی کودکان - که مداخلة کاردرمانی در کودکان به بهبو - د. اهداف کاردرمانی در کودکان چیست؟ - ستراتژیها کاردرمانی در کودکان به پی - ک می کند. کاردرمانی در کودکان نتایج ف - ی کودکان کاردرمانی در کودکان فوآید م - ون بر این، کاردرمانی به ایجاد تغییرات - ی شود. در کاردرمانی کودکان، هدفمان ا - ام. چرا کاردرمانی برای کودکان اوتی - باشد.متخصص کاردرمانی اغلب برای کودکا - کنند،متخصص کاردرمانی از تمارین، فعالی - از بچّه ها در بازی کردن و یادگیری مشک - ای ساده ای در سبک یادگیری و نیازهایشا - رار بگیرد، در آن صورت استقلال، سلامتی - ری داشته و در بازی و یادگیری توانایی - وظایفی که در زندگی روزمره انجام می د - کاردرمانی کودکان کار کودک بازی کر - کاردرمانگر کودکان میتواند به آنها کمک - های ضروری کودکان در زندگی روزمرّه نظ - نوشتن، با کودکان تمام رده های سنّی و - رمانی برای کودکان اوتیسم(ASD) مهم است
کاردرمانی در کودکان چیست ، بهترین مرکز کاردرمانی در تهران ، کاردرمانی غرب تهران ، کاردرمانی کودکان ، کاردرمانی در کودکان ، اموزش کاردرمانی کودکان ، متخصص کاردرمانی ، مرکز کاردرمانی خوب در تهران ، اموزش کاردرمانی در منزل ، مراکز توانبخشی غرب تهران ، کلینیک کاردرمانی ، کلینیک کاردرمانی غرب تهران ، کلینیک کاردرمانی کودکان ،
17462 بازدید، جمعه چهارم خرداد ۹۷
کاردرمانی در کودکان مبتلا به نقص توجه و بیش فعالی(ADHD)کاردرمانی در کودکان مبتلا به نقص توجه و بیش فعالی(ADHD) - کاردرمانی در کودکان مبتلا به نقص توجه - دن کاردرمانی در کودکان در جهت - ا توجه چه کاردرمانی در کودکان چه راه - و تمرینات کاردرمانی را فهمیده است. - مشاورههای کاردرمانی و گفتاردرمانی گز - منظور از کاردرمانی برای کودکان چیست - ئق آیند. کاردرمانی به کودکان کمک می - منزل)، تیم کاردرمانی رابطة نزدیک و تن - ّلاعاتی که در آن لحظه برایمان مهم است - ّات مهم را در نظر داشته باشیم. ساز - ویید کودکم در توجه کردن مشکل دارد؟ چ - انچه کودکی در توجه کردن مشکل داشته با - انید بگنشد در آن صورت: • بهن - ار دادن به کودکان هستند مبنی بر اینکه - : با آموزش کودکان دربارة نحوة توجه کر - کاردرمانی کودکان به منظور توسعه سطح - رمانی برای کودکان چیست؟ کاردرمانی با - ای کارکردی کودکان می شود، مهارت هایی
توجه چیست؟ ، کاردرمانی در کودکان ، توجه وتمرکز ، مراکز توانبخشی غرب تهران ، بهترین مرکز کاردرمانی در تهران ، کاردرمانی غرب تهران ، کاردرمانی در کودکان بیش فعال ، تمرکز کودکان بیش فعال ، متخصص کاردرمانی ، تمرین تمرکز برای کودکان بیش فعال ، مرکز کاردرمانی خوب در تهران ، ورزش مناسب بیش فعالی ، بازی های مناسب برای کودکان بیش فعال ، کاردرمانی برای کودکان بیش فعال ، کاردرمانی ذهنی کودکان بیش فعال ، کلینیک کاردرمانی ، کلینیک کاردرمانی غرب تهران ، کلینیک کاردرمانی کودکان ، مراکز درمان بیش فعالی در تهران ، درمان کم توجهی در کودکان ،
9543 بازدید، یکشنبه ششم خرداد ۹۷
کاردرمانی در کودکان فلج مغزیکاردرمانی در کودکان فلج مغزی - کاردرمانی در کودکان فلج مغزی فلج مغزی - 5-(1).jpg کاردرمانی در کودکان فلج مغز - ظار ما از کاردرمانی در کودکان فلج مغز - )، مزایای کاردرمانی مرتّب عبارتست از - العمر است، کاردرمانی در تمام عمر بویژ - ار درمانی، کاردرمانی هم برای هر یک از - ود. برنامة کاردرمانی هر کودک فقط مخصو - رکز تمارین کاردرمانی بر مهارت های زیر - به مشکلات در حرکت، کنترل عضلات، هماه - ج ممکن است در اثر آسیب به مغز یا اختل - عملکرد آن در دوران رشد و تکامل مغز و - صورت گرفته در استرالیا، از هر 500 کود - اثرات ((CP در بین کودکان متفاوت است. - (CP در بین کودکان متفاوت است. از تبعا - رین ظرفیّت کودکان موسوم است، توضیح می - ودهنگام به کودکان فرصت داده شود به تو - ربة کار با کودکان مبتلا به فلج مغزی - برای درمان کودکان روش مشاوره ای را ات
کاردرمانی در کودکان فلج مغزی ، فلج مغزی چیست ، فلج مغزی CP ، انواع فلج مغزی ، نظام طبقه بندی تواناییهای دستی MACS ، کلینیک آموزش کاردرمانی کودکان ، کاردرمانی در کودکان ، کاردرمانی جسمی کودکان ، کاردرمانی غرب تهران ، کلینیک کاردرمانی ، کلینیک کاردرمانی کودکان ، کلینیک کاردرمانی غرب تهران ،
5533 بازدید، سه شنبه بیست و ششم تیر ۹۷
برسی کاردرمانی انواع اختلالات راه رفتن در کودکان فلج مغزی ((کاردرمانی برای راه رفتن کودکان))برسی کاردرمانی انواع اختلالات راه رفتن در کودکان فلج مغزی ((کاردرمانی برای راه رفتن کودکان)) - برسی کاردرمانی انواع اختلالات راه رفت - تن-تمرینات کاردرمانی جسمی /uploadfile - ینات تخصصی کاردرمانی کودکان می‌ت - ن به متخصص کاردرمانی کودکان مراجعه نم - ی با متخصص کاردرمانی کودکان مشاوره کن - ت راه رفتن در کودکان فلج مغزی ((کار در - ت راه رفتن در کودکان فلج مغزی کارد - ه راه رفتن در کودکان پیشرفتی طبیعی دا - رد. کودکان در ابتدای قدم برداشتن ویژگ - شنه معمولا در سنین 15 تا 18 ماهگی و ب - اه رفتن در کودکان فلج مغزی ((کاردرمان - اه رفتن در کودکان فلج مغزی کاردرما - اه رفتن در کودکان پیشرفتی طبیعی دارد. - و توسعه ر کودکان در ابتدای قدم برداش - r;(ارزیابی کودکان را با کلیک بروی پرچ
کاردرمانی جسمی ، کاردرمانی کودکان ، آنتی ورژن فمور ، اختلالات راه رفتن ، کاردرمانی در کودکان فلج مغزی ، راه رفتن روی نوک پنجه ، متاتارسوس اداکتوس ، ژنوواروم پای پرانتزی ، ژنووالگوم پای ضربدری ، پس‌پلانوس پای صاف ، بهترین مرکز کاردرمانی در تهران ، کلینیک کاردرمانی غرب تهران ، تمرین اصلاحی برای درمان زانو ضربدری ، مرکز کاردرمانی خوب در تهران ، کلینیک کاردرمانی کودکان ، کاردرمانی غرب تهران ، کاردرمانی برای راه رفتن کودک ،
4325 بازدید، جمعه بیست و نهم تیر ۹۷
چگونگی رشد مغز در کودکانچگونگی رشد مغز در کودکان - ت های اخیر در تکنولوژی، ما در ک واضح ت - این اثرات در رابطه با رشد اولیه مغز - ند الگوهای در فعالیت مغز شناسایی کنند - کودکانی که در معرض خطر هستند و در صورت - های چشمگیر در این زمینه وجود دارد، و - این است که کودکان تحت تاثیر محیط اطرا - یت های مهم کودکان برای رشد آنها چیست؟ - تجربیات بر کودکان اثر می گذارند. این - تجربیات بر کودکان اثر می گذارند. اگر
کاردرمانی در کودکان ، کاردرمانی کودکان ، کلینیک کاردرمانی ، مراحل رشد مغز کودکان ، کاردرمانی نوزادان ،
3249 بازدید، پنج شنبه بیست و یکم شهریور ۹۸
عملکردهای اجرایی در کودکان ٦تا ١٨ ماه-با اهداف کاردرمانیعملکردهای اجرایی در کودکان ٦تا ١٨ ماه-با اهداف کاردرمانی - ه-با اهداف کاردرمانی مهارت‌های عملکرد - ه-با اهداف کاردرمانی کودکان مهارت& - وبازیها در کاردرمانی کودکان اتیسم انج - های اجرایی در کودکان ٦تا ١٨ ماه-با اه - با اطلاعات در مغز..... /uploadfile/fi - ترل ترافیک در یک فرودگاه شلوغ که هواپ - با اطلاعات در مغز، متمرکز کردن حواس، - فظ اطلاعات در ذهن و استفاده از آن. ■ - اجرایی در کودکان ٦تا ١٨ ماه-با اهداف - ی هستند که کودکان از انجام دادن آنها - توسعه سالم کودکان حمایت کنند. - یت‌ها کودکان را به متمرکز کردن ح - آغوش گرفتن کودکان با انها بازی کرده&z
کاردرمانی کودکان ، کارکردهای اجرایی ، عملکردهای اجرایی در کودکان ، حافظه فعال ، کاردرمانی در کودکان اوتیسم ، کاردرمانی کودکان اتیسم ،
1341 بازدید، یکشنبه چهاردهم مهر ۹۸
روشهای درمان اوتیسم - روشهای درمانی اوتیسم-کاردرمانی اوتیسمروشهای درمان اوتیسم - روشهای درمانی اوتیسم-کاردرمانی اوتیسم - مداخلات کاردرمانی زود هنگام-کاردرم - کودکانی که در معرض خطر اوتیسم هستند ر - به سیر رشد در نوزادانی که در معرض ابت - ست. چه بسا در بسیاری از نوزادان نشانه - تیسم دیرتر در آنها ظاهر می­شود، د - اکثر آنها در حرکات اوّلیه ­ای چو - -کاردرمانی کودکان اتیسم(((مدل دِنوِر- - نوزادان و کودکان بوده­ایم. نظر ب - هنگام برای کودکان 12 تا 36 ماهة اوتیس - ی است برای کودکان پیش دبستانی 24 تا 6 - هنگام برای کودکان و نوزادان مبتلا به
، ESDM ، نخستین علایم و نشانه ­های اوتیسم ، یکپارچگی حسی در اوتیسم ، کاردرمانی در اوتیسم ، کاردرمانی در کودکان اوتیسم ، توانبخشی کودکان اوتیسم ، بهترین مرکز درمان اوتیسم ، جدیدترین درمان اوتیسم ، مرکز توانبخشی اوتیسم ، مرکز اتیسم استان تهران ، روش های درمان اوتیسم ، روش درمان اوتیسم خفیف ،
1528 بازدید، دوشنبه دوم تیر ۹۹
بعدی
ورکشاپ (کارگاه) 16 ساعته با تدریس : دکتر مهدی علیزاده متخصص علوم اعصاب شناختی

گواهی اتمام دوره یکپارچگی حسی-رویکرد علوم اعصاب- دکتر مهدی علیزاده

 کارگاه یکپارچگی حسی16 ساعته با تدریس:دکتر ابراهیم پیشیاره متخصص علوم اعصاب شناختی

گواهی اتمام دوره کارگاه یکپارچگی حسی-دکتر ابراهیم پیشیاره

کارگاه دوروزه اهداف کارگاه

کارگاه تخصصی مداخلات ادراکی-حرکتی در کودکان مبتلا به فلج مغزی

ورکشاپ 16 ساعته توانبخشی شناختی در اتیسم مدرس :دکتر وحید نجاتی متخصص علوم اعصاب شناختی

گواهی اتمام دوره توانبخشی شناختی در اتیسم-(توانبخشی اوتیسم)

کارگاه 2 روزه  توانبخشی تعامل همه جانبه دردوره پیش کلامی با تدریس: دکتر صمدی متخصص اختلالات رشدی وهوشی

گواهی اتمام دوره توانبخشی اوتیسم در تعامل همه جانبه دردوره پیش کلامی

مدرس:دکتر علی صمدی تحلیل رفتار کاربردی ثابت شده است که برای کودکان مبتلا به اختلال طیف اتیسم بسیارتاثیرگذار است مهارتهایشان را افزایش می دهد و رفتار مشکل ساز را کاھش می دهد.

کارگاه تحلیل رفتار کاربردی(ABA) در اختلالات طیف اتیسم (سطح یک 1)

مدرس:دکتر علی صمدی تحلیل رفتار کاربردی ثابت شده است که برای کودکان مبتلا به اختلال طیف اتیسم بسیارتاثیرگذار است مهارتهایشان را افزایش می دهد و رفتار مشکل ساز را کاهش می دهد.

کارگاه تحلیل رفتار کاربردی(ABA) در اختلالات طیف اتیسم (سطح 2)

ورکشاپ 16 ساعته دوره پی ار تیبا تدریس دکتر مصباح انصاری و صدیقه فراهانی(دارای اولین سرتیفیکیتPRT از دانشگاه کالیفرنیا)

گواهی اتمام دوره PRT

⭕️روش درمانی سانرایز چگونه انجام می شود؟روش درمانی به این شیوه است که والد با تقلید از رفتارهای تکراری کودک، همراه وی می‌شود و زمانی که رفتاری بهنجار نشان دهد، او را تشویق می کند تا آن رفتار شکل بگیرد و یا اگر علاقه اجتماعی نشان دهد، پدر و مادر از این فرصت استفاده می کنند تا رفتارهای اجتماعی را به وی آموزش دهند. در آموزش رفتارهای اجتماعی مهارت های اساسی زیر مورد تاکید قرار می گیرد:✅ ۱-ارتباط چشمی و ارتباط غیرکلامی✅ ۲-ارتباط کلامی✅ ۳-دامنه توجه فعال✅ ۴-انعطاف پذیری

کارگاه تخصصی سانرایز

ورکشاپ 16 ساعته توانبخشی بینایی بر مبنای علوم اعصاب شناختی

گواهی اتمام دوره توانبخشی دیداری با رویکرد علوم اعصاب شناختی

 مدرس :دکتر اسماعیلی

گواهی اتمام دوره مداخلات مبتنی بر بازی در کاردرمانی

 ورکشاپ 8 ساعتهمدرس :دکتر اسماعیلی

گواهی اتمام دوره بازی درمانی در کودکان با اختلال یادگیری وبیش فعالی

🔆🔆 مدرس: ✅ دکتر مرضیه نظری ( کاردرمانگر و دکتری روانشناسی کودک / مدرس دانشگاه / مدرس کشوری سازمان آموزش و پرورش استثنایی/ با ۲۴ سال سابقه توانبخشی بالینی کودکان )1⃣ کارگاه اول:✅ مبانی، اصول و انواع بازی درمانی ( پیش نیاز تمامی کارگاه های دوره )2⃣ کارگاه دوم:✅ بازی درمانی در اختلالات اضطرابی، نافرمانی مقابله جویانه ( ODD ) و وسواسی جبری ( OCD )3⃣ کارگاه سوم:✅ بازی درمانی در اتیسم4⃣ کارگاه چهارم:✅ بازی درمانی در اختلال نقص توجه و بیش فعالی (ADHD) و اختلالات یادگیری (LD)

🔶 دوره جامع بازی درمانی( اختلالات اضطرابی، نافرمانی مقابله جویانه ( ODD ) و وسواسی جبری ( OCD) بازی درمانی در اتیسم بازی درمانی در اختلال نقص توجه و بیش فعالی (ADHD) و اختلالات یادگیری (LD)

 مدرس دکتر خیاط زاده

گواهی اتمام دوره بوبت جدید

ورکشاپ 16 ساعته ✅ انواع اختلالات ادراک دیداری و شنیداری✅ انواع آگنوزی✅ اختلالات ادراک بدنی و فضایی✅ آپراکسی مدرسین: دکتر مهدی علیزاذه دکتر ملاحت اکبر فهیمی

گواهی اتمام دوره توانبخشی شناختی و ادراکی برای کاردرمانگران

ورکشاپ 3 روزه(24 ساعت) توانبخشی شناختی برای کاردرمانگران مدرس دکتر علیزاده دکتر ملاحت اکبر فهیمی   اولین دوره جامع توانبخشی شناختی با 3 کارگاه1.مقدمه ای بر توانبخشی عصبی-شناختی2.توانبخشی شناختی و ادراکی3.توانبخشی شناختی در اختلالات تکاملی( اوتیسم / ADHA / اختلالات یادگیری )مدرسین :دکتر ملاحت اکبر فهیمی ( دکتری علوم اعصاب شناختی / عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران )دکتر مهدی علیزاده زارعی ( دکتری علوم اعصاب شناختی / عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران )

گواهی اتمام دوره توانبخشی شناختی برای کاردرمانگران

کارگاه 2 روزه توانبخشی شناختی حافظه واختلالات یادگیریمدرس:دکتر وحید نجاتی متخصص علوم اعصاب شناختی

گواهی اتمام دوره توانبخشی شناختی حافظه واختلالات یادگیری

 مدرس :دکتر وحید نجاتی متخصص علوم اعصاب شناختی

کارگاه 2 روزه توانبخشی شناختی در اختلال نقص توجه وبیش فعالی

کارگاه 16 ساعته کارکردهای شناختی مغز مدرس :دکتر وحید نجاتی متخصص علوم اعصاب شناختیاصول ارزیابی شناختی و تحلیل رفتار مبتنی برکارکردهای شناختی مغزارزیابی ادراک دیداری و مجموعه آزمون‌های ارزیابی ادراک دیداریارزیابی کارکردهای توجهی و مجموعه آزمون‌های ارزیابی کارکردهای توجهیارزیابی کارکردهای اجرایی و مجموعه آزمون‌های ارزیابی کارکردهای اجراییارزیابی کارکردهای حافظه و یادگیری و مجموعه آزمون‌های ارزیابی کارکردهای حافظه و یادگیریارزیابی کارکردهای زبان و مجموعه آزمون‌های ارزیابی کارکردهای زبانارزیابی کارکردهای شناخت اجتماعی و مجموعه آزمون‌های ارزیابی کارکردهای شناخت اجتماعی اصول توانبخشی شناخت

گواهی اتمام دوره کارکردهای شناختی مغز

 دوره جامع موسیقی درمانی 48 ساعته (6 روزه) مقدمه ای بر کاربرد موسیقی بر سلامت جسم و روان مدرس :دکتر حسن عشایری کاربرد موسیقی در کودکان با نیازهای ویژه 1 ( اختلالات تکاملی با محوریت اوتیسم )مدرس:دکتر مهدی علیزاده کاربرد موسیقی در کودکان با نیازهای ویژه 2 ( کم توان ذهنی )کاربرد موسیقی در کودکان جسمی حرکتی کاربرد موسیقی در اختلالات روانپزشکی مدرسین پرفسور حسن عشایری دکتر مهدی علیزادهدکتر میترا خلف بیگی دکتر هاتف دوستدار

گواهی اتمام دوره جامع موسیقی درمانی

🔶 " کاربرد بازیهای ریتمیک در توانبخشی1 "🔷 " کاربرد بازیهای موسیقایی با رویکرد افزایش توجه و تمرکز "🔶 " کاربرد بازیهای ریتمیک در توانبخشی2 "🔷 " کاربرد بازیهای موسیقایی با رویکرد خلاقیت حرکتی "🔶 " کاربرد بازیهای موسیقایی با رویکرد تحریک حس بینایی و لامسه " 🔷 " کابرد بازیهای موسیقایی با رویکرد تربیت شنیداریمدرسین 🔵 دکتر میترا خلف بیگی دکتری تخصصی کاردرمانی دبیر شاخه ایران انجمن جهانی توانبخشی روانی اجتماعی 🔴 ندا نصیری مربی موسیقی کودک 🔵 صابر جعفری مدرس بادی پرکاشن

دوره جامع کاربرد ریتم و بازیهای موسیقایی در توانبخشی

 سرفصل های دوره مربیگری ارف1.ریتم:که شامل بازیهای ریتمیک،بادی پرکاشن همراه با آموزش ابتدایی سازهای کوبه ای2.تِئوری موسیقی کودک:آشنایی با ساده ترین شکل ممکنه با رنگ ونقاشی3 تربیت شنوایی:گوش دادن به موسیقی وآهنگهای کودکانه4.آموزش بلز: به عنوان اولین ساز ملودیک که کودکان نوازندگی را در ابتدا با آن آموزش میبینند5. آموزش سازهای پرکاشن:سازهایی مسه طبلک، مثلث ،شیکر،چوبک ،تامبورین6. هارمونی:یادگیری به شکل ساده در کارهای گروهی7. ساختن کاردستی با وسایل ساده

مربیگری موسیقی کودک((ارف))

🔆🔆مدرس:✅ دکتر حسن فربد مفیدی تهرانی ( گفتاردرمانگر / دکتری تخصصی روانشناسی سلامت / مدرس دانشگاه / با 26 سال سابقه توانبخشی بالینی کودکان )✔️✔️✔️✔️✔️ مباحث کارگاه:✅ طبقه بندی رفتار های مشکل ساز✅ ارزیابی و ثبت جداول رفتاری✅ مروری بر مکاتب و رویکرد های اصلاح رفتار✅ روش های مداخله برای اصلاح رفتار✅ طرح درمان و تمرین عملی

کارگاه تخصصی " رفتاردرمانی در کودکان با نیازهای خاص "

🔆 مدرس: لیلا انگوتی ( کارشناس ارشد کاردرمانی جسمانی / مدرس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی / با 16 سال سابقه توانبخشی بالینی بیماران ) 🔆✔️✔️✔️✔️✔️ مباحث کارگاه:✅ تعاریفی از انواع ماساژ✅ شرایط انجام ماساژ و ارزیابی✅ اثرات فیزیولوژیکی، مکانیکی و سایکولوژیکی ماساژ✅ اندیکاسیون و کانتراندیکاسیون ماساژ✅ انواع حرکت ماساژ کلینیکال✅ کاربرد عملی ماساژ کلینیکال در سر و صورت، شانه، تنه فوقانی، اندام فوقانی، ستون فقرات، شکم، لگن، کمر و اندام تحتانی

کارگاه تخصصی ماساژ کلینیکال و ماساژ کودک

 در این دوره شرکت‌کنندگان اصول طراحی برنامه‌های بازی و استعداد پروری ورزشی کودکان، معرفی شاخص‌های حرکتی کودکان و بازی‌های تقویتی مربوطه، معرفی بازی‌های اصلاحی ویژه کودکان دچار مشکلات قامتی، اصول استعداد پروری ورزشی کودکان، آموزش تمرینات ادراکی حرکتی کودکان، بازی‌های ورزشی و استعداد پروری ورزشی کودکان، بازی‌های حرکتی خلاقانه، شیوه‌های کاربردی برقراری ارتباط با کودک و اصول اجرای انواع کارگاه و فستیوال‌های بازی حرکتی را به‌صورت تئوری و عملی با بهره مندی از اساتید برجسته داخلی و خارجی فرا گرفتند.

دوره بین المللی بازی و ورزش کودکان

ورکشاپ 16 ساعته تشریحی و عملی نوروآناتومی کاربردی مدرس :دکتر پیمان ابهریان متخصص علوم اعصاب شناختی

گواهی اتمام دوره تشریحی وعملی نوروآناتومی کاربردی

 محتوای این دوره شامل بازیهای طبقه بندی شده مختلف از جمله بازی های ریتمیک، کودک و والد، بازی های مفاهیم حرکت، فیتنس بازیهای حسی حرکتی،دهلیزی ،آگاهی بدنی،حس عمقی، برتری جانبی خواهد بود.

طراحی بازیهای حرکتی در کودکان

کارگاه(٢روز) مدرس:دکتر میثم محمدی(کاردرمان-دکتری تخصصی علوم اعصاب)محورهای کارگاه 2روز:☑️مقدمه ای بر فارماکولوژی ومکانیسم اثر داروها☑️اثرات متقابل درمانهای دارویی بادرمانهای توانبخشیداروهای مصرفی رایج در مراجعین مراکز توانبخشی☑️نوروفارماکولوژی وسیستمهای انتقال سین

داروشناسی برای درمانگران(نوروفارماکولوژی)

 کارگاه بین المللی، دومنیک چیکوت (Dominique Chiquet)، موسس آکادمی آموزش مهارت‌های حرکتی کودکان از کشور سوئیس اصول برنامه ریزی برای بازی‌های حرکتی کودکان در سنین ۴ تا ۷ سال پرداخت.

آموزش مهارت‌های حرکتی کودکان-دومنیک چیکوت از کشور سوئیس

ورکشاپ نوروآناتومی بالینی بهمراه تفسیر MRIمدرس دکتر مهدی علیزاذه دکتر ملاحت اکبر فهیمی

گواهی اتمام دوره نوروآناتومی بالینی بهمراه تفسیر MRI

 تمرینات ورزشی در کودکان استثنایی بمدت24ساعت

تمرینات ورزشی در کودکان استثنایی

ورکشاپ 16 ساعته نوروآناتومی کاربردی وتحریک الکتریکی مغز(Tdcs) مدرس :دکتر وحید نجاتی متخصص علوم اعصاب شناختی

گواهی اتمام دوره نوروآناتومی کاربردی وتحریک الکتریکی مغز(Tdcs)

ارزیابی جامع کارکردهای عالی شناختی مغزبا مجموعه آزمون های عصب روانشناختی D-KEFS و BADS

ارزیابی جامع کارکردهای عالی شناختی مغز

🔆🔆 مدرسین:✅ دکتر زهرا نامورپور ( کاردرمانگر و دکتری تخصصی علوم اعصاب شناختی / مدرس دانشگاه علوم پزشکی ایران )✅ دکتر عبدالله امینی ( رادیولوژیست و دکتری تخصصی علوم تشریح / عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ) ✔️✔️✔️✔️✔️ مباحث کارگاه: ✅ ساختار و فعالیت امواج مغزی و نحوه ثبت آن در EEG✅ ویژگی های عملکردی و مشکلات رایج در امواج مغزی در اختلالات سیستم عصبی✅ آشنایی با QEEG و کاربرد آن در تشخیص و توانبخشی بیماری های سیستم عصبی✅ بررسی و تفسیر اشکال QEEG در بیماریهای سیستم عصبی

جایگاه الکتروانسفالوگرافی کمی ( QEEG ) در تشخیص و توانبخشی بیماری های سیستم عصبی

 1-ارزیابی حافظه فعال(معرفی کارکرد اجرایی وشناختی حافظه فعال)2-اصول وچهارچوب توانبخشی وضعف حافظه فعال3-درمان وتوانبخشی اختلالات خواندن با رویکرد حافظه فعال4-درمان وتوانبخشی اختلالات نوشتن با رویکرد حافظه فعال5-درمان وتوانبخشی اختلالات ریاضی با رویکرد حافظه فعال6-معرفی تمرینات آزمونها ونرم افزارهای توانبخشی ضعف حافظه فعال

کارگاه تخصصی درمان و توانبخشی اختلالات یادگیری با رویکرد حافظه فعال

مدرس: دکتر مرضیه نظری ( کاردرمانگر و دکتری روانشناسی کودک، مدرس دانشگاه، مدرس کشوری سازمان آموزش و پرورش استثنایی )☑️اختلال یادگیری شامل اختلال خواندن نوشتن و ریاضی☑️شناسایی وتعاریف مربوط به اختلال یادگیری وانواع ان☑️علل بروز اختلال یادگیری وبرسی این اختلال از دیدگاه نوروسایکولوژی☑️برسی evidence-base کیسهای مراجعه شده☑️معرفی روشهای تشخیص ارزیابی وابزارهای استاندارد در انواع اختلالات یادگیری☑️مداخلات توانبخشی شناختی در انواع اختلالات یادگیری

توانبخشی شناختی در انواع اختلالات یادگیری

 ورکشاپ 24 ساعت(3روز)با تدریس :دکتر مصطفی تبریزی

گواهی اتمام دوره اختلالات یادگیری

 مدرس ایشان توسکای از ترکیه

بازیهای ریتمیک

*معرفی ابزارهای تشخیصی رسمی اختلالات تکاملی *تعیین مسیر مداخله وارایه راهکارهای درمانی

ارزیابی تشخیص وتعیین مسیر مداخله براساس پروفایل شناختی آزمونهای تکاملی

 کارگاه تخصصی توانبخشی شناختی اختلال نقص توجه وبیش فعالیADHDمدرس سرکار خانم مرضیه نظری

کارگاه تخصصی توانبخشی شناختی اختلال نقص توجه وبیش فعالیADHD

 کارگاه تخصصی

کارگاه تخصصی ارزیابی های شناختی کاربردی در توانبخشی کودکان

 ✅ مقدمه ای بر نوروآناتومی بالینی و کاربردی✅ کارکردهای عصب شناختی مغز و اختلالات کارکردی آن در انواع بیماری ها✅ آناتومی ظاهری بخشهای مختلف مغزی شامل بصل النخاع، پل مغزی، مزانسفال و اعصاب آن، هسته های قاعده ای، قشر مغز و آناتومی عروق مغزی✅ بازشناسی مناطق درگیر در بیماری های حسی-حرکتی و گفتاری✅ دکتر زهرا نامورپور ( کاردرمانگر و دکتری تخصصی علوم اعصاب شناختی / مدرس دانشگاه علوم پزشکی ایران )✅ دکتر عبدالله امینی ( رادیولوژیست و دکتری تخصصی علوم تشریح / عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی )

تشریح کاربردی مغز با رویکرد علوم اعصاب شناختی

 🔆🔆مدرس:✅ دکتر نجوا موسوی ( گفتاردرمانگر / دکتری تخصصی علوم اعصاب شناختی / مدرس دانشگاه )✔️✔️✔️✔️✔️ مباحث کارگاه:✅ مکانیسم تئوری ذهن✅ مطالعات تصویربرداری مغزی در حوزه تئوری ذهن✅ مناطق مغزی درگیر در تئوری ذهن✅ مطالعات بالینی تئوری ذهن✅ توانایی های مرتبط با تئوری ذهن✅ نقش لوب فرونتال در توانمندی های تئوری ذهن✅ کارکردهای اجرایی و تئوری ذهن✅ پیش درآمدهای تئوری ذهن✅ ارزیابی های تئوری ذهن و نحوه اجرا✅ راهکارهای ارتقاء مهارت تئوری ذهن

کارگاه تخصصی-تئوری ذهن(TOM)

✅ دکتر مرضیه عصاره ( فوق تخصص روانپزشکی کودک و نوجوان / دانشیار دانشگاه علوم پزشکی البرز )✅ دکتر هادی منتظر لطف الهی ( فوق تخصص مغز و اعصاب کودکان )✅ دکتر محمد زنوزی راد ( متخصص بیماری های کودکان )✅ دکتر زهرا نامورپور ( کاردرمانگر / دکتری تخصصی علوم اعصاب✅

فارماکولوژی در توانبخشی

🔆🔆 مدرسین:✅ دکتر زهرا نامورپور ( کاردرمانگر و دکتری تخصصی علوم اعصاب شناختی / مدرس دانشگاه علوم پزشکی ایران )✅ دکتر عبدالله امینی ( رادیولوژیست و دکتری تخصصی علوم تشریح / عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی )✔️✔️✔️✔️✔️ مباحث کارگاه:✅ مقدمه نظری بر نوروآناتومی ( با الویت قرار دادن بخشهای عملکردی مرتبط با حرکت، شناخت، گفتار، توجه و حافظه )✅ ویژگی های فیزیولوژیکی و عملکرد شناختی بخشهای مختلف سیستم عصبی✅ آشنایی با MRI مناطق مغزی و نحوه شناسایی و تفسیر آن✅ بررسی اختلالات سیستم عصبی در قالب مثالهای بالینی ( علائم، بخشهای مغزی درگیر، تصویر MRI بیمار مربوطه به همراه تفسیر آن )

کارگاه تخصصی " نوروآناتومی بالینی بهمراه تفسیر تصاویر MRI با رویکرد علوم اعصاب شناختی

🔆🔆 مدرس:✅ دکتر مرضیه نظری ( کاردرمانگر و دکتری تخصصی روانشناسی کودک / مدرس دانشگاه علوم پزشکی مازندران / مدرس کشوری دوره های آموزشی / با 25 سال سابقه توانبخشی بالینی کودکان )✔️✔️✔️✔️✔️ مباحث کارگاه:✅ مبانی نظری کارکردهای اجرایی شناختی و انواع آن✅ معرفی آزمون های ارزیابی ادراک دیداری شنیداری✅ معرفی آزمون های کاربردی در زمینه سنجش کارکردهای اجرایی شناختی✅ طراحی تکالیف و استراتژی های توانبخشی کارکردهای اجرایی شناختی

کارگاه تخصصی-توانبخشی کارکردهای اجرایی شناختی

✔️✔️✔️✔️✔️ مباحث کارگاه:✅ روانشناسی بالینی کودک✅ روش های درمانگری با رویکرد رفتاردرمانی ✅ معرفی روشهای قدرتمند و رایج رفتاردرمانی برای تغییر رفتار✅ راهبردهای مداخله در اختلالات:⭕️ رفتاری⭕️ وسواس⭕️ اضطراب⭕️ بیش فعالی⭕️ اختلالات رفتاری ایذایی⭕️ اتیسم⭕️ تاخیر رشد تکاملی

کارگاه تخصصی رفتار درمانی-مرضیه نظری

 دکتر مرضیه نظری ( کاردرمانگر / دکتری تخصصی روانشناسی کودک / مدرس دانشگاه علوم پزشکی مازندران / با 26 سال سابقه توانبخشی بالینی کودکان )✅ ارزیابی، تشخیص و تعیین مسیر مداخله براساس تفسیر پروفایل شناختی آزمون رسمی در اختلالات یادگیری (LD) و اختلال نقص توجه بیش فعالی (ADHD)✴️ با توجه به حجم مطالب، وبینار در 4 جلسه دو ساعته (8 ساعت) برگزار میگردد

وبینار جامع اجرا، نمره گذاری و تفسیر نسخه پنجم مقیاس هوش وکسلر کودکان

 دکتر مهدی علیزاده

وبینار یکپارچگی حسی -پیشرفته

 دکتر محمد خیاط زاده

وبینار ادراکی حرکتی

 دکتر غلامیدکتر شریف زاده

تمرینات اداراکی حرکتی

 مدرس بین المللی

گواهی دوره مشترک

قبلی