menusearch
childrenrehab.ir

روشهای درمانی اوتیسم-کاردرمانی اوتیسم

دوشنبه دوم تیر ۹۹
(0)
(0)
روشهای درمانی اوتیسم-کاردرمانی اوتیسم

مداخلات کاردرمانی زود هنگام- کاردرمانی کودکان اتیسم(((مدل دِنوِر-Denver)))


در چند دهة گذشته شاهد رشد روزافزون دانش و اطّلاعات مربوط به نحوة یادگیری نوزادان و کودکان بوده­ایم. نظر به اینکه علائم اختلالات طیف اوتیسم (ASD) اغلب پیش از تولّد ظاهر می­شوند، می­توانند ما را به سمت بهترین نحوة مداخله برای کمک به نوزادان و کودکانی که در معرض خطر اوتیسم هستند رهنمون شوند. مدل ابتدايي دِنوِر (ESDM) یک رویکرد مداخله­ ای گسترده و زودهنگام برای کودکان 12 تا 36 ماهة اوتیسمی تا رسیدن به سنین 48 الی 60 ماهگی است. مدل اوّلیة دنور مدلی است برای کودکان پیش دبستانی 24 تا 60 ماهة مبتلا به اوتیسم.
مدل ESDM از اطّلاعات نحوة رشد و نمو یک کودک عادی برای پی بردن به سیر رشد در نوزادانی که در معرض ابتلا به اوتیسم هستند بهره می­برد.

نخستین علایم و نشانه ­های اوتیسم

حاکی از تحت تأثیر قرار گرفتن مکانیزم­های مغزی پشتیبانی کننده از رشد اجتماعی و زبانی است. چه بسا در بسیاری از نوزادان نشانهای آن در
اندام­های حرکتی نیز مشاهده شوند. مطالعات صورت گرفته بر روی فیلم­های خانگی نوزادانی که نشانه ­های اوتیسم دیرتر در آنها ظاهر می­شود، دلالت بر این دارد که این نوزادان کمتر به دیگران نگاه می­کنند، وقتی اسم آنها صدا زده می­شود کمتر پاسخ می­دهند، و اکثر آنها در حرکات اوّلیه ­ای چون اشاره کردن و نشان دادن که حرکات مهمّی جهت آمادگی مرحلة تکامل زبانی است دچار اشکال هستند. با این حال، ظرفیّت یادگیری سریع نوزادان مؤیّد این مطلب است که دوران نوزادی- کودکی مرحله­ای از زندگی است که انعطاف­ پذیری و تغییر در آن بسیار بالاست. در واقع، اغلب نوزادانی که دچار آسیب مغزی می­شوند سرعت بهبودی چشمگیری دارند، بویژه اگر تحت تحریکات زودهنگام قرار بگیرند. این موضوع مبیّن چالش و نوید مداخلة زودهنگام برای کودکان و نوزادان مبتلا به ASD است: ما باید از انعطاف­پذیری فوق­العادة کودک در دوران نوزادی بهره ببریم تا بتوانیم ناتوانی­هایی که در اثر ASD عارض می­شوند را به حدّاقل برسانیم.

برنامة ESDM برای رسیدن به این هدف از بدو تولّد کودک کار خود را آغاز کرده و نتایج مطالعات رشد و نمو کودک را با شگردها و برنامه­ های آموزشی تلفیق می­کند.

تعاریفی که برای ESDM ارائه شده ­اند از این قرار است:

(1) برنامة رشدی ویژه جهت تعریف مهارت­هایی که قرار است در زمان بخصوصی آموزش داده شوند.
(2) مجموعة مشخّصی از روش­های آموزشی که معمولاً در برنامة درسی ارائه می­شوند. برنامة ESDM ربطی به محیط درس ندارد، بلکه گروه­های درمانی یا والدین می­توانند آنرا در برنامه ­های گروهی و یا در خانه، در جلسات درمانی تک نفره در درمانگاه­ها، یا بصورت چند رشتة مختلف در منزل آموزش دهند. این برنامه یک رویکرد مداخله­ای است که هر چند کاملاً تخصّصی است، از نظر زمینه­های آموزشی، اهداف، و مطالب و لوازم نیز بسیار انعطاف­پذیر است. بسیاری از مطالعات من­جمله یک کارآزمایی جدید بزرگ تصادفی کنترل شده نشان می­دهد که ESDM برنامة مؤثّر و کارگشایی برای بالا بردن توانایی­های شناختی و زبانی، تعامل اجتماعی و ابتکار عمل، کاهش شدّت علایم ASD، بهبود رفتار، و مهارت­های انطباقی کودکان است.

ما ESDM را تعریف و نحوة اجرای آن در خردسالان مبتلا به ASD را بازگو می­کنیم.

در ادامه، یافته­ های پژوهشی مرتبط با این موضوعات را مختصراً مرور می­کنیم:
(1) نوزادان چگونه یاد میگیرند،
(2) رشد مغز چگونه به فراگیری مهارت­های اجتماعی- ارتباطی کمک می­کند،
(3) اوتیسم چه تأثیری بر رشد و نمو مغز و یادگیری دارد،
(4) شکل­گیری مغز در اوان کودکی و بعد از آن، و
(5) نقش مداخلة زودهنگام در رشد آغازین مغزی و پیامد آن در اوتیسم.


نوزادان چگونه یاد می­گیرند؟
تحقیق جاری پیرامون یادگیری نوزاد در اوّلین سال پس از تولّد، ظرفیّت­هایی از یادگیری را در نوزاد شناسایی کرده است که با استفاده از مدل­های ساخت­گرایی امکان پیش­بینی آنها وجود نداشت. توانایی­های نوزاد پیرامون درک نحوة کارکرد اشیاء در محیط مادّی، تشخیص شباهت میان کارهای خود و دیگران، توانایی بخاطر آوردن اطّلاعات، و درک آنها از دنیای اجتماعی و پاسخ­هایشان به آن بسیار فراتر از چیزی است که بشود از روی مهارت­های حرکتی ناپختة آنها پیش­بینی کرد.دانشمندان برای ارزیابی توانایی­های نوزادان رو به استفاده از روش­های نوآورانه­ای آورده­اند من­جمله آهنگ مکیدن­های نوزاد، الگوهای نگاه خیره، و تغییرات الکتریکی پاسخ­های مغزی وقتی که محرّکی تغییر داده می­شود.
                                                                                                                                                                                                                                                                           
وقتی نوزادی به روش نامعمولی با دنیای پیرامونش تعامل برقرار می­کند. مثلاً بجای آنکه حواسش به سمت انسان­ها معطوف شود، بیشتر به سمت اشیاء می­رود. اینگونه تصوّر می­کنیم که دانش این نوزاد و ساختار دنیای او نیز حالت غیرمعمول و نامتعارفی دارند. امکان دارد تکامل و تحوّل زبان در چنین نوزادی حالت عادی نداشته باشد، چرا که توجّهی به گفتار و خصوصیّات توزیعی آن ندارد.
بنابراین، هدف اصلی مداخله کمک به نوزاد در جهت توجّه به اطّلاعات کلیدی و مهمّی چون گفتار، چهره و حرکات انسان­ها، و تقویت یا ایجاد الگوهای چشمگیرتر یا انواع و اقسامی از اطّلاعات است تا بدین ترتیب نوزاد بتواند براحتی اطّلاعات مورد نیاز برای رشد اجتماعی و زبانی را درک نماید.


بخش دوم بروزرسانی 8 مرداد شد.
 

کاردرمانی کودکان اوتیسم


رشد و تکامل مغز چه کمکی به کسب مهارت های اجتماعی ارتباطی می‌کند؟


از علایم اولیّة اوتیسم اینطور بر می‌آید که ساز و کارهای مغزی کمک کننده به یادگیری اجتماعی و زبانی بصورت طبیعی تکامل پیدا نمی‌کنند. برخی از دانشمندان معتقدند این علایم بازتابی(منعکس کننده) از یک مشکل دامنه دارتر در رشد و توسعة سیستم های مغزی دخیل در رفتارهای پیچیده هستند، خصوصاً رفتارهایی که مستلزم هماهنگ شدن چند ناحیة سطح بالای مغز می‌باشند. دانشمندان دیگر از جمله بر این باورند که اوتیسم بطور اختصاصی مدارهای اجتماعی- ارتباطی مغز را درگیر کرده و در بسیاری از نواحی دیگر سطح بالای مغز پخش می‌شود. این دو دیدگاه، تناقضی با هم ندارند، چون لازمة تکامل رفتار اجتماعی و ارتباطی هماهنگی چندین نقطه از مغز با یکدیگر است. بنابراین، مطالعة چگونگی کارکرد شبکة مغز اجتماعی به ما کمک می‌کند تا بتوانیم مداخلاتی را طرّاحی کنیم که به پیشبرد تکامل بهنجار مغز کمک کنند.

درک هیجانات


نوزادان در سنّ 7 ماهگی حالت های چهره را تشخیص می‌دهند، که نشانة آن پاسخ های تطبیقی و خوگیری آنها در الگوهای توجّه دیداری است؛ آزمونی که در آن تصاویری از چهرة اشخاص با حالت های هیجانی مشابه یا مختلف به نوزادان نشان داده می‌شود. در سنین 6 تا 7 ماهگی، پاسخ الکتریکی مغز نوزاد به صورت های هیجان زدة مختلف متفاوت است. در قیاس با هیجانات مثبت، نوزادان الگوی پاسخ خاصّی به هیجانات منفی دارند. بعلاوه، این محرّک های هیجان چهره نقاطی را در کورتکس پری فرونتال فعّال میکنند. همچنین، نوزادان 7 ماهه حالت های آوایی هیجانات را به روشی شبیه به آزمون های توجّه دیداری تشخیص می‌دهند، مثل واکنش های افتراقی به هیجانات مثبت در برابر هیجانات منفی. مضافاً، نوزادان در این سن اطّلاعات هیجانی ناشی از دو منبع حسّی مختلف- سمعی و بصری- را با هم تلفیق می‌کنند

درک اعمال و رفتارهای دیگران


ظاهر امر حاکی از آن است که نوزادان در سنّ 8 ماهگی قادر به پیش بینی تأثیر رفتارهای هدف محور دیگران می‌شوند، موضوعی که در واکنش های متفاوت نوزادان به آنهایی که رفتاری معمول یا مورد انتظار با اشیاء دارند نسبت به آنهایی که رفتاری نامعمول یا غیر قابل انتظار با اشیاء دارند مشهود است. علاوه بر این نوزادان به تأثیر رفتارهای خودجوش آگاهند. برای مثال، واکنش نوزاد در زمانی که چند نفر دربارة چیزی صحبت می‌کنند با وقتی که یک نفر صحبت می‌کند فرق دارد. نوزادان مدّت ها قبل از آنکه خود توان جسمی انجام چنین اعمالی را پیدا کنند از معنا و مفهوم این الگوهای عمل اثر با خبرند. چنین یافته هایی به قطع مؤیّد آن است که نوزادان می‌توانند با مشاهدة انسان ها در محیط های طبیعی چیزهای زیادی دربارة آنها یاد بگیرند. همینطور این نتایج مبیّن اراده و تمایل نوزادان به استخراج الگوهای قابل پیش بینی از تجارب و سپس بهره-برداری از آنها برای تفسیر تجربیّات جدید است .

بنابراین، نوزادان از بدو تولّد به محرّک های اجتماعی و هیجانی (عاطفی) پاسخ می‌دهند. بسیاری از بخشهای مغز اجتماعی بزرگسالان، در نوزادان تا پیش از تولّد فعّال است. نقاطی از مغز که به محرّک های اجتماعی پاسخ می‌دهند، خصوصاً نقاطی که بجای کورتکس پری فرونتال در ساختارهای قدیمی تر مغز (ناحیه ساب کورتیکال مغز) هستند، در زمان تولّد فعّال می‌باشند. امّا در چند ماه اوّل پس از تولّد، نوزادان هم در پاسخهایی که به محرّک های اجتماعی می‌دهند از فرآیندهای کورتیکال استفاده می‌کنند.


اوتیسم چه تأثیری بر رشد و تکامل مغز و یادگیری می‌گذارد؟


با اینکه اوتیسم علل بسیار گوناگونی دارد که هم منشاء ژنتیکی دارند هم محیطی، ولی در نهایت تمام این عوامل روی بخش های کلیدی مغز که در رشد اجتماعی و ارتباطی دخیل هستند تأثیر می‌گذارند. اخیراً نه هیچ اثری از اوتیسم در مغز دیده شده است- نه تفاوتی که تماماً در اوتیسمی ها دیده شود و فقط مختصّ آنها باشد. امّا چند تفاوت در مغز اکثر اوتیسمی ها مشاهده شده است و محقّقان اعلام کرده اند که چگونه می‌توان از این تفاوت ها برای توضیح برخی از رفتارهای غیرمعمول مشاهده شده در افراد اوتیسمی کمک گرفت. در دامه مرور مختصری خواهیم داشت بر دایرة شناختمان از تفاوت های مغز در افراد اوتیسمی. بخش هایی از مغز که مشخّص شده است در افراد اوتیسمی تحت تأثیر قرار می‌گیرند عبارتند از مخچه (مسئول توجّه و رفتارهای حرکتی) و قشر پیش پیشانی (مسئول توجه، برنامه ریزی، تفکّر انتزاعی، و رفتار اجتماعی).


ساختارهای مغزی جدا از یکدیگر عمل نمی‌کنند، بلکه با کار گروهی شبکة پیچیده ای را می‌سازند که به انجام رفتارهای دشواری نظیر کارکردهای حرکتی، توجّه، شناخت، زبان، و رفتار اجتماعی کمک می‌کنند. لازمة انجام رفتارهای پیچیده این است که چندین و چند قسمت از مغز بصورت هماهنگ و همزمان عمل کنند، دقیقاً همانطور که آلات یک گروه موسیقی باید هماهنگ با هم نواخته شوند تا صدایی آهنگین تولید کنند.


اتصالات نابهنجار در اوتیسم


مطالعات انجام شده حاکی از آن است که اوتیسم بر چگونگی اتّصال نورون های مختلف (سیناپس ها) و اتّصالات میان نواحی مختلف مغز تأثیر می‌گذارد .بدنبال رشد و تکامل عمومی، نورون ها و سیناپس های فراوانی بوجود می‌آید. بخش های مختلف مغز از طریق شبکة نورون های ارتباطی با یکدیگر ارتباط برقرار می‌کنند. در ادامه، تجمّع نورون های ارتباطی در این شبکة انبوه کم و کمتر می‌شود، بطوریکه این شبکه ها بصورت شبکه های نازکی در می‌آیند، یعنی انتخابی تر، مؤثّرتر، و سریعتر عمل می‌کنند.


این فرآیند انتخاب تا اندازه ای و بنا بر تجربه فرآیندی هدایت شده است؛ اتّصالاتی که مورد استفاده قرار می-گیرند محکم تر و واکنش دهنده تر شده و آنهایی که کم بکار گرفته می‌شوند کم کم ضعیف شده و از بین می‌روند. بنابراین، شبکه های عصبی باقیمانده آنهایی هستند که دایماً استفاده می‌شوند؛ تحریک این اتّصالات سلّولی آنها را قویتر کرده، سرعت عمل آنها را بیشتر، و همینطور حساسیّت آنها به محرّک هایی که منجر به فعّالسازی اوّلیة آنها شده اند را بالا می‌برد.

نقش مداخله کاردرمانی( درمان اوتیسم ) زودهنگام در شکل دهی رشد و نمو اولیه مغز و پیامد آن در اوتیسم


دوران نوزادی دوران بسیار انعطاف پذیری به لحاظ رشد و نمو مغز و توانایی یادگیری هستند. نظر به این انعطاف پذیری مغز کودکان و تأثیر تجربه در شکل دهی به فعالیّت و ساختار مغز، انتظار داریم که تجربیّات مداخله بر تغییرات مغز و تغییر رفتار تأثیرگذار باشند. فعالیّت هایی که کودکان در طول روز انجام می‌دهند فعالیّت هایی خنثی نیستند- این فعالیّت ها یا منجر به ساخت یک مغز اجتماعی و ارتباطی تر می‌شوند، یا مغزی که بیشتر بر محوریّت اشیاء عمل می‌کند. در برنامة ESDM، از تعاملی استفاده می‌کنیم که در آن بزرگسالان توجّه کودکان را به صورت و بدن (جهت گیری اجتماعی) جلب میکنند، و سپس علامت های رفتار اجتماعی و ارتباطی بسیار واضح و روشنی را به نمایش می‌گذارند که نشاندهنده بهترین تدابیر والدین برای ساخت بازی نمادین، اجتماعی، و زبانی پیچیده و ابتکارات اجتماعی کودکان است. مطالعه تمایلات اجتماعی بنیادین و کمبود نوآوری و ابتکار که از علایم اولیّة اوتیسم هستند از ویژگی های کاربردی و کلیدی ESDM بشمار می‌آیند.

 

🎥ویدیو اول

 

🎥ویدیو دوم

 


بزودی در همین بخش با آموزشها و مداخلات دِنوِر بیشتر آشنا میشوید.

این مطلب ادامه دارد.....

مترجمان
دکتر مهدی علیزاده(کاردرمانگر ودکترای علوم اعصاب شناختی)
کاردرمانگر محمد مهدی خاتمی
گالری تصاویر محصول
تصاویر
بیشتر
بعدی
دوره های مربیگری مهارت های حرفه ای کودکان

دوره های مربیگری مهارت های حرفه ای کودکان

 ورکشاپ تخصصی اهمیت بازیهای مغزی در کودکان پیش دبستانی ودبستان

دوره بین المللی بازیهای مغزی

 ۱۳ ساعت تدریس وبینار جامع اختلالات یادگیری

گواهی وبینار جامع اختلالات یادگیری

 گواهی وبینار جامع کاربرد بازی های موسیقایی و ریتمیک

گواهی وبینار جامع کاربرد بازی های موسیقایی و ریتمیک

ورکشاپ 16 ساعته توانبخشی بینایی بر مبنای علوم اعصاب شناختی

گواهی اتمام دوره توانبخشی دیداری با رویکرد علوم اعصاب شناختی

 دکتر مهدی علیزاده

وبینار یکپارچگی حسی -پیشرفته

 ورکشاپ ۳۴ ساعت کاردرمانی ذهنی

ورکشاپ ۳۴ ساعت کاردرمانی ذهنی

ورکشاپ 16 ساعته توانبخشی شناختی در اتیسم مدرس :دکتر وحید نجاتی متخصص علوم اعصاب شناختی

گواهی اتمام دوره توانبخشی شناختی در اتیسم-(توانبخشی اوتیسم)

ورکشاپ (کارگاه) 16 ساعته با تدریس : دکتر مهدی علیزاده متخصص علوم اعصاب شناختی

گواهی اتمام دوره یکپارچگی حسی-رویکرد علوم اعصاب- دکتر مهدی علیزاده

 دکتر غلامیدکتر شریف زاده

تمرینات اداراکی حرکتی

 مدرس بین المللی

گواهی دوره مشترک

 کارگاه یکپارچگی حسی16 ساعته با تدریس:دکتر ابراهیم پیشیاره متخصص علوم اعصاب شناختی

گواهی اتمام دوره کارگاه یکپارچگی حسی-دکتر ابراهیم پیشیاره

کارگاه دوروزه اهداف کارگاه

کارگاه تخصصی مداخلات ادراکی-حرکتی در کودکان مبتلا به فلج مغزی

کارگاه 2 روزه  توانبخشی تعامل همه جانبه دردوره پیش کلامی با تدریس: دکتر صمدی متخصص اختلالات رشدی وهوشی

گواهی اتمام دوره توانبخشی اوتیسم در تعامل همه جانبه دردوره پیش کلامی

مدرس:دکتر علی صمدی تحلیل رفتار کاربردی ثابت شده است که برای کودکان مبتلا به اختلال طیف اتیسم بسیارتاثیرگذار است مهارتهایشان را افزایش می‌دهد و رفتار مشکل ساز را کاھش می‌دهد.

کارگاه تحلیل رفتار کاربردی(ABA) در اختلالات طیف اتیسم (سطح یک 1)

مدرس:دکتر علی صمدی تحلیل رفتار کاربردی ثابت شده است که برای کودکان مبتلا به اختلال طیف اتیسم بسیارتاثیرگذار است مهارتهایشان را افزایش می‌دهد و رفتار مشکل ساز را کاهش می‌دهد.

کارگاه تحلیل رفتار کاربردی(ABA) در اختلالات طیف اتیسم (سطح 2)

ورکشاپ 16 ساعته دوره پی ار تیبا تدریس دکتر مصباح انصاری و صدیقه فراهانی(دارای اولین سرتیفیکیتPRT از دانشگاه کالیفرنیا)

گواهی اتمام دوره PRT

⭕️روش درمانی سانرایز چگونه انجام می‌شود؟روش درمانی به این شیوه است که والد با تقلید از رفتارهای تکراری کودک، همراه وی می‌شود و زمانی که رفتاری بهنجار نشان دهد، او را تشویق می‌کند تا آن رفتار شکل بگیرد و یا اگر علاقه اجتماعی نشان دهد، پدر و مادر از این فرصت استفاده می‌کنند تا رفتارهای اجتماعی را به وی آموزش دهند. در آموزش رفتارهای اجتماعی مهارت های اساسی زیر مورد تاکید قرار می‌گیرد:✅ ۱-ارتباط چشمی و ارتباط غیرکلامی✅ ۲-ارتباط کلامی✅ ۳-دامنه توجه فعال✅ ۴-انعطاف پذیری

کارگاه تخصصی سانرایز

 مدرس :دکتر اسماعیلی

گواهی اتمام دوره مداخلات مبتنی بر بازی در کاردرمانی

 ورکشاپ 8 ساعتهمدرس :دکتر اسماعیلی

گواهی اتمام دوره بازی درمانی در کودکان با اختلال یادگیری وبیش فعالی

🔆🔆 مدرس: ✅ دکتر مرضیه نظری ( کاردرمانگر و دکتری روانشناسی کودک / مدرس دانشگاه / مدرس کشوری سازمان آموزش و پرورش استثنایی/ با ۲۴ سال سابقه توانبخشی بالینی کودکان )1⃣ کارگاه اول:✅ مبانی، اصول و انواع بازی درمانی ( پیش نیاز تمامی کارگاه های دوره )2⃣ کارگاه دوم:✅ بازی درمانی در اختلالات اضطرابی، نافرمانی مقابله جویانه ( ODD ) و وسواسی جبری ( OCD )3⃣ کارگاه سوم:✅ بازی درمانی در اتیسم4⃣ کارگاه چهارم:✅ بازی درمانی در اختلال نقص توجه و بیش فعالی (ADHD) و اختلالات یادگیری (LD)

🔶 دوره جامع بازی درمانی( اختلالات اضطرابی، نافرمانی مقابله جویانه ( ODD ) و وسواسی جبری ( OCD) بازی درمانی در اتیسم بازی درمانی در اختلال نقص توجه و بیش فعالی (ADHD) و اختلالات یادگیری (LD)

 مدرس دکتر خیاط زاده

گواهی اتمام دوره بوبت جدید

ورکشاپ 16 ساعته ✅ انواع اختلالات ادراک دیداری و شنیداری✅ انواع آگنوزی✅ اختلالات ادراک بدنی و فضایی✅ آپراکسی مدرسین: دکتر مهدی علیزاذه دکتر ملاحت اکبر فهیمی

گواهی اتمام دوره توانبخشی شناختی و ادراکی برای کاردرمانگران

ورکشاپ 3 روزه(24 ساعت) توانبخشی شناختی برای کاردرمانگران مدرس دکتر علیزاده دکتر ملاحت اکبر فهیمی   اولین دوره جامع توانبخشی شناختی با 3 کارگاه1.مقدمه ای بر توانبخشی عصبی-شناختی2.توانبخشی شناختی و ادراکی3.توانبخشی شناختی در اختلالات تکاملی( اوتیسم / ADHA / اختلالات یادگیری )مدرسین :دکتر ملاحت اکبر فهیمی ( دکتری علوم اعصاب شناختی / عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران )دکتر مهدی علیزاده زارعی ( دکتری علوم اعصاب شناختی / عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران )

گواهی اتمام دوره توانبخشی شناختی برای کاردرمانگران

کارگاه 2 روزه توانبخشی شناختی حافظه واختلالات یادگیریمدرس:دکتر وحید نجاتی متخصص علوم اعصاب شناختی

گواهی اتمام دوره توانبخشی شناختی حافظه واختلالات یادگیری

 مدرس :دکتر وحید نجاتی متخصص علوم اعصاب شناختی

کارگاه 2 روزه توانبخشی شناختی در اختلال نقص توجه وبیش فعالی

کارگاه 16 ساعته کارکردهای شناختی مغز مدرس :دکتر وحید نجاتی متخصص علوم اعصاب شناختیاصول ارزیابی شناختی و تحلیل رفتار مبتنی برکارکردهای شناختی مغزارزیابی ادراک دیداری و مجموعه آزمون‌های ارزیابی ادراک دیداریارزیابی کارکردهای توجهی و مجموعه آزمون‌های ارزیابی کارکردهای توجهیارزیابی کارکردهای اجرایی و مجموعه آزمون‌های ارزیابی کارکردهای اجراییارزیابی کارکردهای حافظه و یادگیری و مجموعه آزمون‌های ارزیابی کارکردهای حافظه و یادگیریارزیابی کارکردهای زبان و مجموعه آزمون‌های ارزیابی کارکردهای زبانارزیابی کارکردهای شناخت اجتماعی و مجموعه آزمون‌های ارزیابی کارکردهای شناخت اجتماعی اصول توانبخشی شناخت

گواهی اتمام دوره کارکردهای شناختی مغز

 دوره جامع موسیقی درمانی 48 ساعته (6 روزه) مقدمه ای بر کاربرد موسیقی بر سلامت جسم و روان مدرس :دکتر حسن عشایری کاربرد موسیقی در کودکان با نیازهای ویژه 1 ( اختلالات تکاملی با محوریت اوتیسم )مدرس:دکتر مهدی علیزاده کاربرد موسیقی در کودکان با نیازهای ویژه 2 ( کم توان ذهنی )کاربرد موسیقی در کودکان جسمی حرکتی کاربرد موسیقی در اختلالات روانپزشکی مدرسین پرفسور حسن عشایری دکتر مهدی علیزادهدکتر میترا خلف بیگی دکتر هاتف دوستدار

گواهی اتمام دوره جامع موسیقی درمانی

🔶 " کاربرد بازیهای ریتمیک در توانبخشی1 "🔷 " کاربرد بازیهای موسیقایی با رویکرد افزایش توجه و تمرکز "🔶 " کاربرد بازیهای ریتمیک در توانبخشی2 "🔷 " کاربرد بازیهای موسیقایی با رویکرد خلاقیت حرکتی "🔶 " کاربرد بازیهای موسیقایی با رویکرد تحریک حس بینایی و لامسه " 🔷 " کابرد بازیهای موسیقایی با رویکرد تربیت شنیداریمدرسین 🔵 دکتر میترا خلف بیگی دکتری تخصصی کاردرمانی دبیر شاخه ایران انجمن جهانی توانبخشی روانی اجتماعی 🔴 ندا نصیری مربی موسیقی کودک 🔵 صابر جعفری مدرس بادی پرکاشن

دوره جامع کاربرد ریتم و بازیهای موسیقایی در توانبخشی

 سرفصل های دوره مربیگری ارف1.ریتم:که شامل بازیهای ریتمیک،بادی پرکاشن همراه با آموزش ابتدایی سازهای کوبه ای2.تِئوری موسیقی کودک:آشنایی با ساده ترین شکل ممکنه با رنگ ونقاشی3 تربیت شنوایی:گوش دادن به موسیقی وآهنگهای کودکانه4.آموزش بلز: به عنوان اولین ساز ملودیک که کودکان نوازندگی را در ابتدا با آن آموزش میبینند5. آموزش سازهای پرکاشن:سازهایی مسه طبلک، مثلث ،شیکر،چوبک ،تامبورین6. هارمونی:یادگیری به شکل ساده در کارهای گروهی7. ساختن کاردستی با وسایل ساده

مربیگری موسیقی کودک((ارف))

🔆🔆مدرس:✅ دکتر حسن فربد مفیدی تهرانی ( گفتاردرمانگر / دکتری تخصصی روانشناسی سلامت / مدرس دانشگاه / با 26 سال سابقه توانبخشی بالینی کودکان )✔️✔️✔️✔️✔️ مباحث کارگاه:✅ طبقه بندی رفتار های مشکل ساز✅ ارزیابی و ثبت جداول رفتاری✅ مروری بر مکاتب و رویکرد های اصلاح رفتار✅ روش های مداخله برای اصلاح رفتار✅ طرح درمان و تمرین عملی

کارگاه تخصصی " رفتاردرمانی در کودکان با نیازهای خاص "

🔆 مدرس: لیلا انگوتی ( کارشناس ارشد کاردرمانی جسمانی / مدرس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی / با 16 سال سابقه توانبخشی بالینی بیماران ) 🔆✔️✔️✔️✔️✔️ مباحث کارگاه:✅ تعاریفی از انواع ماساژ✅ شرایط انجام ماساژ و ارزیابی✅ اثرات فیزیولوژیکی، مکانیکی و سایکولوژیکی ماساژ✅ اندیکاسیون و کانتراندیکاسیون ماساژ✅ انواع حرکت ماساژ کلینیکال✅ کاربرد عملی ماساژ کلینیکال در سر و صورت، شانه، تنه فوقانی، اندام فوقانی، ستون فقرات، شکم، لگن، کمر و اندام تحتانی

کارگاه تخصصی ماساژ کلینیکال و ماساژ کودک

 در این دوره شرکت‌کنندگان اصول طراحی برنامه‌های بازی و استعداد پروری ورزشی کودکان، معرفی شاخص‌های حرکتی کودکان و بازی‌های تقویتی مربوطه، معرفی بازی‌های اصلاحی ویژه کودکان دچار مشکلات قامتی، اصول استعداد پروری ورزشی کودکان، آموزش تمرینات ادراکی حرکتی کودکان، بازی‌های ورزشی و استعداد پروری ورزشی کودکان، بازی‌های حرکتی خلاقانه، شیوه‌های کاربردی برقراری ارتباط با کودک و اصول اجرای انواع کارگاه و فستیوال‌های بازی حرکتی را به‌صورت تئوری و عملی با بهره مندی از اساتید برجسته داخلی و خارجی فرا گرفتند.

دوره بین المللی بازی و ورزش کودکان

ورکشاپ 16 ساعته تشریحی و عملی نوروآناتومی کاربردی مدرس :دکتر پیمان ابهریان متخصص علوم اعصاب شناختی

گواهی اتمام دوره تشریحی وعملی نوروآناتومی کاربردی

 محتوای این دوره شامل بازیهای طبقه بندی شده مختلف از جمله بازی های ریتمیک، کودک و والد، بازی های مفاهیم حرکت، فیتنس بازیهای حسی حرکتی،دهلیزی ،آگاهی بدنی،حس عمقی، برتری جانبی خواهد بود.

طراحی بازیهای حرکتی در کودکان

کارگاه(٢روز) مدرس:دکتر میثم محمدی(کاردرمان-دکتری تخصصی علوم اعصاب)محورهای کارگاه 2روز:☑️مقدمه ای بر فارماکولوژی ومکانیسم اثر داروها☑️اثرات متقابل درمانهای دارویی بادرمانهای توانبخشیداروهای مصرفی رایج در مراجعین مراکز توانبخشی☑️نوروفارماکولوژی وسیستمهای انتقال سین

داروشناسی برای درمانگران(نوروفارماکولوژی)

 کارگاه بین المللی، دومنیک چیکوت (Dominique Chiquet)، موسس آکادمی آموزش مهارت‌های حرکتی کودکان از کشور سوئیس اصول برنامه ریزی برای بازی‌های حرکتی کودکان در سنین ۴ تا ۷ سال پرداخت.

آموزش مهارت‌های حرکتی کودکان-دومنیک چیکوت از کشور سوئیس

ورکشاپ نوروآناتومی بالینی بهمراه تفسیر MRIمدرس دکتر مهدی علیزاذه دکتر ملاحت اکبر فهیمی

گواهی اتمام دوره نوروآناتومی بالینی بهمراه تفسیر MRI

 تمرینات ورزشی در کودکان استثنایی بمدت24ساعت

تمرینات ورزشی در کودکان استثنایی

ورکشاپ 16 ساعته نوروآناتومی کاربردی وتحریک الکتریکی مغز(Tdcs) مدرس :دکتر وحید نجاتی متخصص علوم اعصاب شناختی

گواهی اتمام دوره نوروآناتومی کاربردی وتحریک الکتریکی مغز(Tdcs)

ارزیابی جامع کارکردهای عالی شناختی مغزبا مجموعه آزمون های عصب روانشناختی D-KEFS و BADS

ارزیابی جامع کارکردهای عالی شناختی مغز

🔆🔆 مدرسین:✅ دکتر زهرا نامورپور ( کاردرمانگر و دکتری تخصصی علوم اعصاب شناختی / مدرس دانشگاه علوم پزشکی ایران )✅ دکتر عبدالله امینی ( رادیولوژیست و دکتری تخصصی علوم تشریح / عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ) ✔️✔️✔️✔️✔️ مباحث کارگاه: ✅ ساختار و فعالیت امواج مغزی و نحوه ثبت آن در EEG✅ ویژگی های عملکردی و مشکلات رایج در امواج مغزی در اختلالات سیستم عصبی✅ آشنایی با QEEG و کاربرد آن در تشخیص و توانبخشی بیماری های سیستم عصبی✅ بررسی و تفسیر اشکال QEEG در بیماریهای سیستم عصبی

جایگاه الکتروانسفالوگرافی کمی ( QEEG ) در تشخیص و توانبخشی بیماری های سیستم عصبی

 1-ارزیابی حافظه فعال(معرفی کارکرد اجرایی وشناختی حافظه فعال)2-اصول وچهارچوب توانبخشی وضعف حافظه فعال3-درمان وتوانبخشی اختلالات خواندن با رویکرد حافظه فعال4-درمان وتوانبخشی اختلالات نوشتن با رویکرد حافظه فعال5-درمان وتوانبخشی اختلالات ریاضی با رویکرد حافظه فعال6-معرفی تمرینات آزمونها ونرم افزارهای توانبخشی ضعف حافظه فعال

کارگاه تخصصی درمان و توانبخشی اختلالات یادگیری با رویکرد حافظه فعال

مدرس: دکتر مرضیه نظری ( کاردرمانگر و دکتری روانشناسی کودک، مدرس دانشگاه، مدرس کشوری سازمان آموزش و پرورش استثنایی )☑️اختلال یادگیری شامل اختلال خواندن نوشتن و ریاضی☑️شناسایی وتعاریف مربوط به اختلال یادگیری وانواع ان☑️علل بروز اختلال یادگیری وبرسی این اختلال از دیدگاه نوروسایکولوژی☑️برسی evidence-base کیسهای مراجعه شده☑️معرفی روشهای تشخیص ارزیابی وابزارهای استاندارد در انواع اختلالات یادگیری☑️مداخلات توانبخشی شناختی در انواع اختلالات یادگیری

توانبخشی شناختی در انواع اختلالات یادگیری

 ورکشاپ 24 ساعت(3روز)با تدریس :دکتر مصطفی تبریزی

گواهی اتمام دوره اختلالات یادگیری

 مدرس ایشان توسکای از ترکیه

بازیهای ریتمیک

*معرفی ابزارهای تشخیصی رسمی اختلالات تکاملی *تعیین مسیر مداخله وارایه راهکارهای درمانی

ارزیابی تشخیص وتعیین مسیر مداخله براساس پروفایل شناختی آزمونهای تکاملی

 کارگاه تخصصی توانبخشی شناختی اختلال نقص توجه وبیش فعالیADHDمدرس سرکار خانم مرضیه نظری

کارگاه تخصصی توانبخشی شناختی اختلال نقص توجه وبیش فعالیADHD

 کارگاه تخصصی

کارگاه تخصصی ارزیابی های شناختی کاربردی در توانبخشی کودکان

 ✅ مقدمه ای بر نوروآناتومی بالینی و کاربردی✅ کارکردهای عصب شناختی مغز و اختلالات کارکردی آن در انواع بیماری ها✅ آناتومی ظاهری بخشهای مختلف مغزی شامل بصل النخاع، پل مغزی، مزانسفال و اعصاب آن، هسته های قاعده ای، قشر مغز و آناتومی عروق مغزی✅ بازشناسی مناطق درگیر در بیماری های حسی-حرکتی و گفتاری✅ دکتر زهرا نامورپور ( کاردرمانگر و دکتری تخصصی علوم اعصاب شناختی / مدرس دانشگاه علوم پزشکی ایران )✅ دکتر عبدالله امینی ( رادیولوژیست و دکتری تخصصی علوم تشریح / عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی )

تشریح کاربردی مغز با رویکرد علوم اعصاب شناختی

 🔆🔆مدرس:✅ دکتر نجوا موسوی ( گفتاردرمانگر / دکتری تخصصی علوم اعصاب شناختی / مدرس دانشگاه )✔️✔️✔️✔️✔️ مباحث کارگاه:✅ مکانیسم تئوری ذهن✅ مطالعات تصویربرداری مغزی در حوزه تئوری ذهن✅ مناطق مغزی درگیر در تئوری ذهن✅ مطالعات بالینی تئوری ذهن✅ توانایی های مرتبط با تئوری ذهن✅ نقش لوب فرونتال در توانمندی های تئوری ذهن✅ کارکردهای اجرایی و تئوری ذهن✅ پیش درآمدهای تئوری ذهن✅ ارزیابی های تئوری ذهن و نحوه اجرا✅ راهکارهای ارتقاء مهارت تئوری ذهن

کارگاه تخصصی-تئوری ذهن(TOM)

✅ دکتر مرضیه عصاره ( فوق تخصص روانپزشکی کودک و نوجوان / دانشیار دانشگاه علوم پزشکی البرز )✅ دکتر هادی منتظر لطف الهی ( فوق تخصص مغز و اعصاب کودکان )✅ دکتر محمد زنوزی راد ( متخصص بیماری های کودکان )✅ دکتر زهرا نامورپور ( کاردرمانگر / دکتری تخصصی علوم اعصاب✅

فارماکولوژی در توانبخشی

🔆🔆 مدرس:✅ دکتر مرضیه نظری ( کاردرمانگر و دکتری تخصصی روانشناسی کودک / مدرس دانشگاه علوم پزشکی مازندران / مدرس کشوری دوره های آموزشی / با 25 سال سابقه توانبخشی بالینی کودکان )✔️✔️✔️✔️✔️ مباحث کارگاه:✅ مبانی نظری کارکردهای اجرایی شناختی و انواع آن✅ معرفی آزمون های ارزیابی ادراک دیداری شنیداری✅ معرفی آزمون های کاربردی در زمینه سنجش کارکردهای اجرایی شناختی✅ طراحی تکالیف و استراتژی های توانبخشی کارکردهای اجرایی شناختی

کارگاه تخصصی-توانبخشی کارکردهای اجرایی شناختی

✔️✔️✔️✔️✔️ مباحث کارگاه:✅ روانشناسی بالینی کودک✅ روش های درمانگری با رویکرد رفتاردرمانی ✅ معرفی روشهای قدرتمند و رایج رفتاردرمانی برای تغییر رفتار✅ راهبردهای مداخله در اختلالات:⭕️ رفتاری⭕️ وسواس⭕️ اضطراب⭕️ بیش فعالی⭕️ اختلالات رفتاری ایذایی⭕️ اتیسم⭕️ تاخیر رشد تکاملی

کارگاه تخصصی رفتار درمانی-مرضیه نظری

 دکتر محمد خیاط زاده

وبینار ادراکی حرکتی

 دکتر مرضیه نظری ( کاردرمانگر / دکتری تخصصی روانشناسی کودک / مدرس دانشگاه علوم پزشکی مازندران / با 26 سال سابقه توانبخشی بالینی کودکان )✅ ارزیابی، تشخیص و تعیین مسیر مداخله براساس تفسیر پروفایل شناختی آزمون رسمی در اختلالات یادگیری (LD) و اختلال نقص توجه بیش فعالی (ADHD)✴️ با توجه به حجم مطالب، وبینار در 4 جلسه دو ساعته (8 ساعت) برگزار میگردد

وبینار جامع اجرا، نمره گذاری و تفسیر نسخه پنجم مقیاس هوش وکسلر کودکان

🔆🔆 مدرسین:✅ دکتر زهرا نامورپور ( کاردرمانگر و دکتری تخصصی علوم اعصاب شناختی / مدرس دانشگاه علوم پزشکی ایران )✅ دکتر عبدالله امینی ( رادیولوژیست و دکتری تخصصی علوم تشریح / عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی )✔️✔️✔️✔️✔️ مباحث کارگاه:✅ مقدمه نظری بر نوروآناتومی ( با الویت قرار دادن بخشهای عملکردی مرتبط با حرکت، شناخت، گفتار، توجه و حافظه )✅ ویژگی های فیزیولوژیکی و عملکرد شناختی بخشهای مختلف سیستم عصبی✅ آشنایی با MRI مناطق مغزی و نحوه شناسایی و تفسیر آن✅ بررسی اختلالات سیستم عصبی در قالب مثالهای بالینی ( علائم، بخشهای مغزی درگیر، تصویر MRI بیمار مربوطه به همراه تفسیر آن )

کارگاه تخصصی " نوروآناتومی بالینی بهمراه تفسیر تصاویر MRI با رویکرد علوم اعصاب شناختی

قبلی