menusearch
childrenrehab.ir

کاردرمانی ذهنی کودکان

۱۳۹۶/۱۲/۲۷ یکشنبه
(7)
(1)

کاردرمانی ذهنی کودکان

کاردرمانی ذهنی کودکان

کاردرمانی ذهنی در کودکان با انواع اختلالات تکاملی اوتیسم


کاردرمانی ذهنی در کودکانی که توانایی محدودی برای انجام کارهای ذهنی دارند یادگیری آنها باید همراه حرکت وکاملا عینی باشد و از هر موقعیتی و در هر مکانی باید به منظور آموزش آنان استفاده کرد.مهارت ها و دانش ها به مانند حلقه های زنجیر با یکدیگر مرتبط هستند. لذا در امر آموزش کودکان باید به این ارتباط توجه داشت و مهارت جدید باید با مهارت دانش قبلی مربوط باشد و به تدریج بر دشواری و دقت آن افزوده شود.


کودکان با ناتوانی یادگیری چه ویژگی هایی دارند؟


به طورکلی کودکان با ناتوانی های یادگیری، کسانی هستند که در فرآیند یادگیری مشکل دارند؛ در انجام مجموعه ای از تکالیف آمزشی در مقایسه با همسلان خود کندتر از حد معمول عمل می‌کنند و نمی‌توانند از برنامه های آموزش و پرورش عادی به خوبی استفاده کنن. پیش تر، ناتوانی های یادگیری به عنوان اختلال های یادگیری و اختلال در مهارت های تحصیلی یاد می‌شد. طبق تعریف انجمن روان پزشکی آمریکا (2000) ناتوانی های یادگیری، زمانی تشخیص داده می‌شوند که کودک به سن مدرسه میرسد.

 

ورود او به مدرسه و مواجه با آموزش مشکلاتی را ایجاد میکند. پیشرفت تحصیلی دانش آموز براساس اجرای آزمون های استاندارد شده به طور انفرادی یا گروهی در مهارت های خواندن، نوشتن و ریاضیات، با توجه به سن، میزان آموزش و سطح هوش او «به طور قابل ملاحظه ای» پایین تر از سطح مورد انتظار باشد. ناتوانی های یادگیری به طور چشم گیری در فرآیند یادگیری و تحصیل یا فعالیت های روزانه ای که مستلزم خواندن، نوشتن و محاسبه باشد، آشکار می‌شود.


برخی از دانش آموزان به دشواری راه می‌روند و یا دست هایشان حس ندارد. هر کدام از این دشواری ها می‌تواند بر فرایند یادگیری تأثیر منفی و عدم موفقیت روبرو سازد و موجب ناکامی شما و او گردد.


علت چیست؟ این مشکلات از کجا ناشی می‌شود؟ چه باید کرد؟ اکثر این مشکلات هنگامی بروز می‌کند که کودکان با اختلالات ذهنی مهارت های پیش نیاز را در سال های پیش از دبستان در خانواده کسب نکرده، فاقد انگیزۀ پیشرفت است، به خود اعتماد ندارد و عزت نفس خود را از دست داده است.کودکی که در سن رشدی  است اگر مشکل حرکتی داشته باشد میتواند رفع شود ولی ممکن است به اختلالات ذهنیش توجه نشود که باعث اختلال در بزرگسالی میشود.

 

مشکلات عملکردی در کودکانی که دچار کم توانی ذهنی هستند


1-مشکلات پردازش حسی وهماهنگی ضعیف اندامها باهم
2- عدم توانایی در برقراری ارتباط مناسب کودک نمی‌تونه با کودک دیگری ارتباط برقرار کنند
3-در توجه کردن حواس کودک از نقطه به نقطه دیگر تغییر میکند.
4- دشوار در حل مسئله مشکلی برای پیش بیاد نمی‌تونم راه حل کنه             
5-دشواری در تفکر انتزاعی مستند کودک بهش میگه فردا بازی کنیم منظور از فردا را متوجه نمیشه
6-دشواری در درک علت و معلولی :به کودک میگوییم  (((دست به  اجاق گاز نزن)))
کودک نزدیک اجاق گاز شده ودرکی از دستور واینکه خطر داره وحرکت او معلول یک اتفاق هست را ندارد
7-حافظه ضعیف :کودکی یادش میره که چه چیزی بهش گفتیم
8-حرکات بی تناسب و ناشایسته :
کودک کاری که انجام میده با شرایط محیطی مغایرت ندارد
9-عدم توانایی در تعمیم دادن:
کودک لباس را میبیند ولی نمیتونه تعمیم دهد که برای چه فصلی مناسب است
10-پیروی از دستورات شفاهی رایت دستورات یک مرحله به مرحله
11-در سازماندهی و برنامه ریزی کارها وفعالیتها دچار مشکل هستند.

 

 

اهدافی که در کاردرمانی ذهنی در کودکان

خلاصه  اهدافی که در کاردرمانی ذهنی در کودکان دنبال میشود.

 • استفاده از تقویت کننده ها
 • توجه به سرعت متفاوت یادگیری در افراد مختلف
 • کنترل واکنش های عاطفی نظیر ترس و اضطراب
 • اهداف قابل دست یابی
 • توجه به علایق کودک
 • خستگی و استراحت
 • تکرار، تکرار و تکرار

 

تمرینات کاردرمانی ذهنی


Sensory motor approach-1
این رویکرد بیشتر ضمینه های حرکتی روشامل میشود بعنوان مثال  اختلال هماهنگی رشدی تا 5 سالگی ظاهر میشود وتظاهر حرکتی دارد ولی بعدا به اختلالات یادگیری  منجر میشود
هدف اصلی رو تکامل رشدی وحرکتی است(تکامل مایلستونها)


2-perceptual motor
در این سطح حرکات کودک معنا ومفهوم درکی وشناختی دارد وبیشتر جنبه های حرکتی که همراه با برنامه ریزی وطرح است.مناسب برای کودکانی که به مهد کودک میروندو نیازمند مهارتهای سطح بالاتر میباشند.
اوج این فعالیت دوران پیش دبستانی و مدرسه است.گره زدن یکی از فعالیتهایی نیاز به شناخت دارد.


3-sensory integration


در این رویکرد کودک مرکز فعالیت قرار دارد.یکپارچگی حسی یک فرایند عصبی رفتاری است.حاصل آن یک رفتار شکل میگیرد
اطلاعات حسی که لازم وکافی برای یک رفتار است از قسمتهای مختلف مغز باهم یکپارچه میکند که در نتیجه یک رفتار انطباقی شکل میگیرد( مثل بازی وارتباط با همکلاسیها)


4-cognitive


اختصاصا روی جنبه های شناختی(توجه،  حافظه، حل مسئله، کاردهای اجرایی)

 
 

ارزیابی کاردرمانی کودک کم توان ذهنی


 

 • Gross motor skills
 • Fine motor skills
 • Perceptual skill
 • cognitive skills
 • ADL
 • Psychosocial skills
 • vocational skills
 

مهارت های حرکتی درشت


روند رشد کنترل وضعیتی

 • اساس تمام مراحل رشدی توانایی کنترل وضعیت است یعنی حفظ راستای مستقیم بدن در فضا

لازمه کنترل وضعیتی

 • قدرت عضلانی و حرکت ضد جاذبه
 • کنترل عضلانی و الگوهای پویای co-contraction

تئوری سیستم در کنترل حرکتی

 • علاوه بر بلوغ سیستم عصبی به صورت ساختاری سلسله مراتبی، عوامل بسیار مهم دیگری از قبیل قدرت عضلانی، جرم توده بدن ( body mass )، عملکرد سیستم حسی، سیستم های رفتاری و جبر محیطی نیز رشد حرکتی و وضعیتی را تحت تاثیر خود قرار می‌دهند

 


واکنش های کنترل وضعیتی

 

واکنش های کنترل وضعیتی


شامل:
• واکنش های راستایی، righting reaction
• واکنش های تعادلی، equilibrium reaction
• واکنش های حفاظتی، protective reaction


این واکنشش ها در یک توالی قابل پیش بینی رشد می‌کنند و رشد این واکنش ها در وضعیت های اولیه، شرط لازم برای رشد‌ آنها در وضعیت های بعدی است.

 

واکنش های راستایی


 • در طول سال اول زندگی رشد می‌یابند
 • باعث حفظ راستای سر نسبت به بدن و نیمه فوقانی بدن نسبت به نیمه تحتانی میشوند.
 • هنگام چرخش تنه موجب قرارگیری مجدد اجزاء بدن نسبت به تنه می‌شوند.
 • هنگام خم شدن تنه روبه جلو یا تعلیق باعث حفظ راستای بدن می‌شوند.

 

واکنش های تعادلی

 

واکنش های تعادلی
 • تعادل توانایی حفظ وضعیت مستقیم در هر دو موقعیت ایستا و پویاست و لازمه آگاهی از وضعیت بدن است.
 • اولین شکل واکنش های تعادلی رفلکس های vertical righting و optical righting می‌باشند.
 • واکنش های تعادلی هنگام بروز تحریک ناگهانی با قرار دادن سرو گردن در یک حالت عمودی و حرکات تصحیحی اندام ها خلاف جهت تحریک بدن را به حالت قبل از تحریک بازمی گردانند.
 
 
واکنش های حفاظتی

 

واکنش های حفاظتی
هنگامی که تحریک وارد شده شدید باشد و واکنش های تعادلی برای حفظ وضعیت فرد کافی نباشند، استفاده از واکنش های حفاظتی مانع آسیب رسیدن می‌شود.
این واکنش ها بصورت صاف شدن ناگهانی اندام های فرددر حال افتادن در جهت افتادن می‌باشند.

 

سیستم های حسی مرتبط با کنترل وضعیتی

 

سیستم های حسی مرتبط با کنترل وضعیتی
شامل:
 • سیستم بینایی : بازنمایی از سطح عمودی ایجاد می‌کند و به اشیاء موجود در دامنه بینایی بستگی دارد.
 • سیستم دهلیزی – عمقی : یک منبع گرانشی مداوم برای جهت یابی و مقایسه درون دادهای حس بینایی و حس پیکری
 • سیستم حس پیکری : درون دادهایی از گیرنده های جلدی، حرکتی و حس عمقی ایجاد می‌کند که اطلاعاتی درباره وضعیت اندام و سطح اتکا ارائه می‌کند.

 

ارزیابی کنترل وضعیتی

به دو عامل سن کودک و ماهیت اختلال کنترل وضعیتی بستگی دارد و شامل:


• ارزیابی واکنش های راستایی
• ارزیابی واکنش های تعادلی
•  ارزیابی واکنش های حفاظتی
•  ارزیابی حرکت خلاف جاذبه
•  ارزیابی سازمان دهی حسی
•  ارزیابی مهارت های تعادلی سطوح بالا
•  ارزیابی کنترل وضعیتی اولیه

 

  ارزیابی واکنش های تعادلی
ارزیابی واکنش های تعادلی
تحریک کودک در جهات جانبی، قدامی، خلفی و مورب در تمامی وضعیت های رشدی ( دمر، طاقباز، نشسته، چهاردست و پا، دوزانو و ایستاده ) و مشاهده دقیق عکس العمل کودک نسبت به تحریک
پاسخ مناسب بصورت حرکات تنه و اندام ها در جهت مخالف تحریک و بازگرداندن  مرکز ثقل نسبت به سطح اتکاء

ارزیابی در دو حالت صورت می‌گیرد:
 • کودک ثابت و سطح اتکاء نامتعادل مثل تخته تعادل یا توپ
 • سطح اتکاء ثابت و تغییر وضعیت کودک
 • ارزیابی واکنش های حفاظتی
 • واکنش های حفاظتی سبب حفظ کودک در هنگام افتادن می‌شود و به شکل صاف شدن اندام در جهت افتادن نمایان می‌گردد.
 • مهمترین بخش عکس العمل کودک قرار دادن کف دست یا دست ها روی سطح اتکاء در جهت افتادن
 • نوع تحریک، جهت تحریک، وضعیت کودک و سطح اتکاء مشابه واکنش های تعادلی است.

ارزیابی سازمان دهی حسی
ارزیابی اولیه کودک ← بررسی سیستم حسی ← تعیین سطح عملکرد
حواس مورد نظر: بینایی، حس پیکری و حس دهلیزی – عمقی
• روش وضعیت نگاری : تجزیه و تحلیل اثرات سیستم های حسی بطور مجزا و ترکیبی روی تعادل ایستادن. ابزار تست شامل صفحه ای که به کامپیوتر وصل می‌شود و کودک روی آن می‌ایستد و پرده ای که در میدان دید کودک قرار میگیرد و هر دو قابلیت تحرک دارند.
 
ارزیابی  اولیه کنترل وضعیتی
• ارزیابی از طریق مشاهده دقیق
• تاخیر در کنترل حرکتی اولیه  معمولا همراه با تاخیر کلی در کنترل حرکتی
• محدودیت در کنترل وضعیتیاولیه معمولا با مشکلاتی در فعالیت هایی که سبب جابجایی و حرکت متوالی مرکز ثقل بدن کودک می‌شوند همراه است مثل دراز کردن دست برای گرفتن شئ، گرفتن شئ و یا پرتاب کردن شئ
• لازمه موفقیت در این فعالیتها حفظ تعادل و حفظ تون پوسچرال فعال است.
 
رشد وضعیتی غیر معمول
• هرگونه عملکرد غیر طبیعی سیستم های شناختی، اسکلتی – عضلانی و حسی – حرکتی منجر به رشد وضعیتی غیر معمول می‌شود.
• در رشد غیر طبیعی باید به این موارد توجه نمود:
► تون عضلانی، کنترل حرکتی و تولید نیروی غیر طبیعی
► هماهنگی عملکرد حسی
► سازماندهی پاسخ حرکتی
تون عضلانی، کنترل حرکتی و تولید نیروی غیر طبیعی


تصویر بالا ناشی از عدم یکپارچگی رفلکسی و ناتوانی سازماندهی پاسخ حرکتی مناسب
• پاسخ حرکتی مناسب نسبت به محرکات برهم زننده تعادل نیازمند فعال سازی عضله در زمان مناسب با شدتت و دامنه مناسب است.
• در کودکان مبتلا به سندروم داون یا فلج مغزی تاخیر در شروع فعالیت عضله منجر به استفاده از یک استراتژی غیر موثر حرکتی می‌شود.
• ضایعات سیستم اعصاب مرکزی باعث می‌شود:
► تعداد بسیار زیادی از عضلات فعال شوند
► عضلات به اشتباه فعال شوند
► قدرت مورد نیاز برای فعالیت عضله پوسچرال مورد نظر به سختی تامین شود.
 
مداخلات درمانی با تاکید تئوری یادگیری حرکتی
• اهمیت تمرین و پسخوراند حسی و اگاهی نسبت به نتایج
• اولویت تمرین تصادفی نسبت به تمرین مشخص و تکراری
• اشتباه در حین تمرین ← مقایسه پسخوراندهای درونی و بیرونی در حرکات موفق و ناموفق
• احتیاط در کاربرد handling حین آموزش به دلیل وابسته شدن کودک به پسخوراند داده شده بجای کسب پسخوراند، تغیی شرایط و نیازهای فعالیت و وابستگی کودک به درمانگر و کاهش امکان اشتباه
• آموزش اجزاء همراه با کل حرکت
 
 

تسهیل سازماندهی حسی


• تمرین در اتاق تاریک
• تمرین با چشمان بسته روی توپ یا تخته تعادل
• راه رفتن روی تیوپ
• راه رفتن روی سطوحی که با اسفنج لایه گذاری شده است
• راه رفتن روی شن و ماسه
• و...

 

 

مهارت های درکی – حرکتی ((perceptual motor skills))


• دسته ای از مهارت های حرکتی که به فرد این امکان را می‌دهد تا اطلاعات حسی را با شناخت بیشتری درک و پردازش کند  و منجر به حرکات روان و هماهنگ می‌شود.

 

اختلال در مهارت های درکی – حرکتی شامل:

 • مشکلات ادراک بینایی
 • مشکلات ادراک شنیداری
 • مشکلات ادراک لامسه ای – حرکتی
 • مشکلات حرکتیتعریف ادراک بینایی : فرایند دریافت پدیده ها از طریق چشم یا توانایی دریافت معنی از طریق محرک های بینایی یا توانایی دریافت تفاوت ها و شباهت های موجود در اشکال هندسی، حروف و کلمات

اجزای تشکیل دهنده ( طبق نظر فراستیگ )
 • تشخیص شکل از زمینه
 • درک ارتباط فضایی
 • ادراک شکل
 • تشخیص بینایی
 • هماهنگی بینایی – حرکتی
 • تشخیص شکل از زمینه به توانایی تمرکز بر اشکال مشخص و تفکیک محرک های نامربوط موجود در زمینه مربوط است. کودکان مبتلا به این اختلال اغلب نمی‌توانند اجسام را بر حسب شکل و اندازه طبقه بندی کنند.

 
 • درک ارتباط فضایی یعنی توانایی درک وضعیت اجسام در فضا، توالی حروف در کلمه ها و توالی کلمات در جملات در این زمینه مطرح هستند.

 
 • ادراک شکل توانایی درک شکل، اندازه و وضعیت های گوناگون اجسام می‌شود. مبتلایان به اختلال در این زمینه احتمالا قادر به درک ویژگی هایی که اشکال هندسی را از هم متمایز می‌کند نیستند.

 
 • تشخیص بینایی طبق نظر Gille Spie تشخیص بینایی جزئی از درک بینایی است و با شروع آموزش خواندن مرتبط می‌شود. اختلال در تشخیص بینایی با مشکلات خواندن ارتباط دارد.

 

 • هماهنگی بینایی – حرکتی هماهنگ نمودن  بینایی با حرکت بخش های مختلف بدن، اختلال در زمینه با مشکلاتی در بستن دکمه، بستن بند کفش، قیچی کردن و رونویسی کردن همراه است.

 

 

.........پایان بخش اول........
ادامه در کاردرمانی ذهنی مطالعه بفرمایید...

بخش دوم شامل تمرینات مهم تعادلی وبینایی است
تهیه وتنظیم
کاردرمانگر محمد مهدی خاتمی​

نظرات کاربران
*نام و نام خانوادگی
* پست الکترونیک
* متن پیام

بستن
*نام و نام خانوادگی
* پست الکترونیک
* متن پیام

0 نظر
بعدی
دوره های مربیگری مهارت های حرفه ای کودکان

دوره های مربیگری مهارت های حرفه ای کودکان

 ورکشاپ تخصصی اهمیت بازیهای مغزی در کودکان پیش دبستانی ودبستان

دوره بین المللی بازیهای مغزی

 ۱۳ ساعت تدریس وبینار جامع اختلالات یادگیری

گواهی وبینار جامع اختلالات یادگیری

 گواهی وبینار جامع کاربرد بازی های موسیقایی و ریتمیک

گواهی وبینار جامع کاربرد بازی های موسیقایی و ریتمیک

ورکشاپ 16 ساعته توانبخشی بینایی بر مبنای علوم اعصاب شناختی

گواهی اتمام دوره توانبخشی دیداری با رویکرد علوم اعصاب شناختی

 دکتر مهدی علیزاده

وبینار یکپارچگی حسی -پیشرفته

 ورکشاپ ۳۴ ساعت کاردرمانی ذهنی

ورکشاپ ۳۴ ساعت کاردرمانی ذهنی

ورکشاپ 16 ساعته توانبخشی شناختی در اتیسم مدرس :دکتر وحید نجاتی متخصص علوم اعصاب شناختی

گواهی اتمام دوره توانبخشی شناختی در اتیسم-(توانبخشی اوتیسم)

ورکشاپ (کارگاه) 16 ساعته با تدریس : دکتر مهدی علیزاده متخصص علوم اعصاب شناختی

گواهی اتمام دوره یکپارچگی حسی-رویکرد علوم اعصاب- دکتر مهدی علیزاده

 دکتر غلامیدکتر شریف زاده

تمرینات اداراکی حرکتی

 مدرس بین المللی

گواهی دوره مشترک

 کارگاه یکپارچگی حسی16 ساعته با تدریس:دکتر ابراهیم پیشیاره متخصص علوم اعصاب شناختی

گواهی اتمام دوره کارگاه یکپارچگی حسی-دکتر ابراهیم پیشیاره

کارگاه دوروزه اهداف کارگاه

کارگاه تخصصی مداخلات ادراکی-حرکتی در کودکان مبتلا به فلج مغزی

کارگاه 2 روزه  توانبخشی تعامل همه جانبه دردوره پیش کلامی با تدریس: دکتر صمدی متخصص اختلالات رشدی وهوشی

گواهی اتمام دوره توانبخشی اوتیسم در تعامل همه جانبه دردوره پیش کلامی

مدرس:دکتر علی صمدی تحلیل رفتار کاربردی ثابت شده است که برای کودکان مبتلا به اختلال طیف اتیسم بسیارتاثیرگذار است مهارتهایشان را افزایش می‌دهد و رفتار مشکل ساز را کاھش می‌دهد.

کارگاه تحلیل رفتار کاربردی(ABA) در اختلالات طیف اتیسم (سطح یک 1)

مدرس:دکتر علی صمدی تحلیل رفتار کاربردی ثابت شده است که برای کودکان مبتلا به اختلال طیف اتیسم بسیارتاثیرگذار است مهارتهایشان را افزایش می‌دهد و رفتار مشکل ساز را کاهش می‌دهد.

کارگاه تحلیل رفتار کاربردی(ABA) در اختلالات طیف اتیسم (سطح 2)

ورکشاپ 16 ساعته دوره پی ار تیبا تدریس دکتر مصباح انصاری و صدیقه فراهانی(دارای اولین سرتیفیکیتPRT از دانشگاه کالیفرنیا)

گواهی اتمام دوره PRT

⭕️روش درمانی سانرایز چگونه انجام می‌شود؟روش درمانی به این شیوه است که والد با تقلید از رفتارهای تکراری کودک، همراه وی می‌شود و زمانی که رفتاری بهنجار نشان دهد، او را تشویق می‌کند تا آن رفتار شکل بگیرد و یا اگر علاقه اجتماعی نشان دهد، پدر و مادر از این فرصت استفاده می‌کنند تا رفتارهای اجتماعی را به وی آموزش دهند. در آموزش رفتارهای اجتماعی مهارت های اساسی زیر مورد تاکید قرار می‌گیرد:✅ ۱-ارتباط چشمی و ارتباط غیرکلامی✅ ۲-ارتباط کلامی✅ ۳-دامنه توجه فعال✅ ۴-انعطاف پذیری

کارگاه تخصصی سانرایز

 مدرس :دکتر اسماعیلی

گواهی اتمام دوره مداخلات مبتنی بر بازی در کاردرمانی

 ورکشاپ 8 ساعتهمدرس :دکتر اسماعیلی

گواهی اتمام دوره بازی درمانی در کودکان با اختلال یادگیری وبیش فعالی

🔆🔆 مدرس: ✅ دکتر مرضیه نظری ( کاردرمانگر و دکتری روانشناسی کودک / مدرس دانشگاه / مدرس کشوری سازمان آموزش و پرورش استثنایی/ با ۲۴ سال سابقه توانبخشی بالینی کودکان )1⃣ کارگاه اول:✅ مبانی، اصول و انواع بازی درمانی ( پیش نیاز تمامی کارگاه های دوره )2⃣ کارگاه دوم:✅ بازی درمانی در اختلالات اضطرابی، نافرمانی مقابله جویانه ( ODD ) و وسواسی جبری ( OCD )3⃣ کارگاه سوم:✅ بازی درمانی در اتیسم4⃣ کارگاه چهارم:✅ بازی درمانی در اختلال نقص توجه و بیش فعالی (ADHD) و اختلالات یادگیری (LD)

🔶 دوره جامع بازی درمانی( اختلالات اضطرابی، نافرمانی مقابله جویانه ( ODD ) و وسواسی جبری ( OCD) بازی درمانی در اتیسم بازی درمانی در اختلال نقص توجه و بیش فعالی (ADHD) و اختلالات یادگیری (LD)

 مدرس دکتر خیاط زاده

گواهی اتمام دوره بوبت جدید

ورکشاپ 16 ساعته ✅ انواع اختلالات ادراک دیداری و شنیداری✅ انواع آگنوزی✅ اختلالات ادراک بدنی و فضایی✅ آپراکسی مدرسین: دکتر مهدی علیزاذه دکتر ملاحت اکبر فهیمی

گواهی اتمام دوره توانبخشی شناختی و ادراکی برای کاردرمانگران

ورکشاپ 3 روزه(24 ساعت) توانبخشی شناختی برای کاردرمانگران مدرس دکتر علیزاده دکتر ملاحت اکبر فهیمی   اولین دوره جامع توانبخشی شناختی با 3 کارگاه1.مقدمه ای بر توانبخشی عصبی-شناختی2.توانبخشی شناختی و ادراکی3.توانبخشی شناختی در اختلالات تکاملی( اوتیسم / ADHA / اختلالات یادگیری )مدرسین :دکتر ملاحت اکبر فهیمی ( دکتری علوم اعصاب شناختی / عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران )دکتر مهدی علیزاده زارعی ( دکتری علوم اعصاب شناختی / عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران )

گواهی اتمام دوره توانبخشی شناختی برای کاردرمانگران

کارگاه 2 روزه توانبخشی شناختی حافظه واختلالات یادگیریمدرس:دکتر وحید نجاتی متخصص علوم اعصاب شناختی

گواهی اتمام دوره توانبخشی شناختی حافظه واختلالات یادگیری

 مدرس :دکتر وحید نجاتی متخصص علوم اعصاب شناختی

کارگاه 2 روزه توانبخشی شناختی در اختلال نقص توجه وبیش فعالی

کارگاه 16 ساعته کارکردهای شناختی مغز مدرس :دکتر وحید نجاتی متخصص علوم اعصاب شناختیاصول ارزیابی شناختی و تحلیل رفتار مبتنی برکارکردهای شناختی مغزارزیابی ادراک دیداری و مجموعه آزمون‌های ارزیابی ادراک دیداریارزیابی کارکردهای توجهی و مجموعه آزمون‌های ارزیابی کارکردهای توجهیارزیابی کارکردهای اجرایی و مجموعه آزمون‌های ارزیابی کارکردهای اجراییارزیابی کارکردهای حافظه و یادگیری و مجموعه آزمون‌های ارزیابی کارکردهای حافظه و یادگیریارزیابی کارکردهای زبان و مجموعه آزمون‌های ارزیابی کارکردهای زبانارزیابی کارکردهای شناخت اجتماعی و مجموعه آزمون‌های ارزیابی کارکردهای شناخت اجتماعی اصول توانبخشی شناخت

گواهی اتمام دوره کارکردهای شناختی مغز

 دوره جامع موسیقی درمانی 48 ساعته (6 روزه) مقدمه ای بر کاربرد موسیقی بر سلامت جسم و روان مدرس :دکتر حسن عشایری کاربرد موسیقی در کودکان با نیازهای ویژه 1 ( اختلالات تکاملی با محوریت اوتیسم )مدرس:دکتر مهدی علیزاده کاربرد موسیقی در کودکان با نیازهای ویژه 2 ( کم توان ذهنی )کاربرد موسیقی در کودکان جسمی حرکتی کاربرد موسیقی در اختلالات روانپزشکی مدرسین پرفسور حسن عشایری دکتر مهدی علیزادهدکتر میترا خلف بیگی دکتر هاتف دوستدار

گواهی اتمام دوره جامع موسیقی درمانی

🔶 " کاربرد بازیهای ریتمیک در توانبخشی1 "🔷 " کاربرد بازیهای موسیقایی با رویکرد افزایش توجه و تمرکز "🔶 " کاربرد بازیهای ریتمیک در توانبخشی2 "🔷 " کاربرد بازیهای موسیقایی با رویکرد خلاقیت حرکتی "🔶 " کاربرد بازیهای موسیقایی با رویکرد تحریک حس بینایی و لامسه " 🔷 " کابرد بازیهای موسیقایی با رویکرد تربیت شنیداریمدرسین 🔵 دکتر میترا خلف بیگی دکتری تخصصی کاردرمانی دبیر شاخه ایران انجمن جهانی توانبخشی روانی اجتماعی 🔴 ندا نصیری مربی موسیقی کودک 🔵 صابر جعفری مدرس بادی پرکاشن

دوره جامع کاربرد ریتم و بازیهای موسیقایی در توانبخشی

 سرفصل های دوره مربیگری ارف1.ریتم:که شامل بازیهای ریتمیک،بادی پرکاشن همراه با آموزش ابتدایی سازهای کوبه ای2.تِئوری موسیقی کودک:آشنایی با ساده ترین شکل ممکنه با رنگ ونقاشی3 تربیت شنوایی:گوش دادن به موسیقی وآهنگهای کودکانه4.آموزش بلز: به عنوان اولین ساز ملودیک که کودکان نوازندگی را در ابتدا با آن آموزش میبینند5. آموزش سازهای پرکاشن:سازهایی مسه طبلک، مثلث ،شیکر،چوبک ،تامبورین6. هارمونی:یادگیری به شکل ساده در کارهای گروهی7. ساختن کاردستی با وسایل ساده

مربیگری موسیقی کودک((ارف))

🔆🔆مدرس:✅ دکتر حسن فربد مفیدی تهرانی ( گفتاردرمانگر / دکتری تخصصی روانشناسی سلامت / مدرس دانشگاه / با 26 سال سابقه توانبخشی بالینی کودکان )✔️✔️✔️✔️✔️ مباحث کارگاه:✅ طبقه بندی رفتار های مشکل ساز✅ ارزیابی و ثبت جداول رفتاری✅ مروری بر مکاتب و رویکرد های اصلاح رفتار✅ روش های مداخله برای اصلاح رفتار✅ طرح درمان و تمرین عملی

کارگاه تخصصی " رفتاردرمانی در کودکان با نیازهای خاص "

🔆 مدرس: لیلا انگوتی ( کارشناس ارشد کاردرمانی جسمانی / مدرس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی / با 16 سال سابقه توانبخشی بالینی بیماران ) 🔆✔️✔️✔️✔️✔️ مباحث کارگاه:✅ تعاریفی از انواع ماساژ✅ شرایط انجام ماساژ و ارزیابی✅ اثرات فیزیولوژیکی، مکانیکی و سایکولوژیکی ماساژ✅ اندیکاسیون و کانتراندیکاسیون ماساژ✅ انواع حرکت ماساژ کلینیکال✅ کاربرد عملی ماساژ کلینیکال در سر و صورت، شانه، تنه فوقانی، اندام فوقانی، ستون فقرات، شکم، لگن، کمر و اندام تحتانی

کارگاه تخصصی ماساژ کلینیکال و ماساژ کودک

 در این دوره شرکت‌کنندگان اصول طراحی برنامه‌های بازی و استعداد پروری ورزشی کودکان، معرفی شاخص‌های حرکتی کودکان و بازی‌های تقویتی مربوطه، معرفی بازی‌های اصلاحی ویژه کودکان دچار مشکلات قامتی، اصول استعداد پروری ورزشی کودکان، آموزش تمرینات ادراکی حرکتی کودکان، بازی‌های ورزشی و استعداد پروری ورزشی کودکان، بازی‌های حرکتی خلاقانه، شیوه‌های کاربردی برقراری ارتباط با کودک و اصول اجرای انواع کارگاه و فستیوال‌های بازی حرکتی را به‌صورت تئوری و عملی با بهره مندی از اساتید برجسته داخلی و خارجی فرا گرفتند.

دوره بین المللی بازی و ورزش کودکان

ورکشاپ 16 ساعته تشریحی و عملی نوروآناتومی کاربردی مدرس :دکتر پیمان ابهریان متخصص علوم اعصاب شناختی

گواهی اتمام دوره تشریحی وعملی نوروآناتومی کاربردی

 محتوای این دوره شامل بازیهای طبقه بندی شده مختلف از جمله بازی های ریتمیک، کودک و والد، بازی های مفاهیم حرکت، فیتنس بازیهای حسی حرکتی،دهلیزی ،آگاهی بدنی،حس عمقی، برتری جانبی خواهد بود.

طراحی بازیهای حرکتی در کودکان

کارگاه(٢روز) مدرس:دکتر میثم محمدی(کاردرمان-دکتری تخصصی علوم اعصاب)محورهای کارگاه 2روز:☑️مقدمه ای بر فارماکولوژی ومکانیسم اثر داروها☑️اثرات متقابل درمانهای دارویی بادرمانهای توانبخشیداروهای مصرفی رایج در مراجعین مراکز توانبخشی☑️نوروفارماکولوژی وسیستمهای انتقال سین

داروشناسی برای درمانگران(نوروفارماکولوژی)

 کارگاه بین المللی، دومنیک چیکوت (Dominique Chiquet)، موسس آکادمی آموزش مهارت‌های حرکتی کودکان از کشور سوئیس اصول برنامه ریزی برای بازی‌های حرکتی کودکان در سنین ۴ تا ۷ سال پرداخت.

آموزش مهارت‌های حرکتی کودکان-دومنیک چیکوت از کشور سوئیس

ورکشاپ نوروآناتومی بالینی بهمراه تفسیر MRIمدرس دکتر مهدی علیزاذه دکتر ملاحت اکبر فهیمی

گواهی اتمام دوره نوروآناتومی بالینی بهمراه تفسیر MRI

 تمرینات ورزشی در کودکان استثنایی بمدت24ساعت

تمرینات ورزشی در کودکان استثنایی

ورکشاپ 16 ساعته نوروآناتومی کاربردی وتحریک الکتریکی مغز(Tdcs) مدرس :دکتر وحید نجاتی متخصص علوم اعصاب شناختی

گواهی اتمام دوره نوروآناتومی کاربردی وتحریک الکتریکی مغز(Tdcs)

ارزیابی جامع کارکردهای عالی شناختی مغزبا مجموعه آزمون های عصب روانشناختی D-KEFS و BADS

ارزیابی جامع کارکردهای عالی شناختی مغز

🔆🔆 مدرسین:✅ دکتر زهرا نامورپور ( کاردرمانگر و دکتری تخصصی علوم اعصاب شناختی / مدرس دانشگاه علوم پزشکی ایران )✅ دکتر عبدالله امینی ( رادیولوژیست و دکتری تخصصی علوم تشریح / عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ) ✔️✔️✔️✔️✔️ مباحث کارگاه: ✅ ساختار و فعالیت امواج مغزی و نحوه ثبت آن در EEG✅ ویژگی های عملکردی و مشکلات رایج در امواج مغزی در اختلالات سیستم عصبی✅ آشنایی با QEEG و کاربرد آن در تشخیص و توانبخشی بیماری های سیستم عصبی✅ بررسی و تفسیر اشکال QEEG در بیماریهای سیستم عصبی

جایگاه الکتروانسفالوگرافی کمی ( QEEG ) در تشخیص و توانبخشی بیماری های سیستم عصبی

 1-ارزیابی حافظه فعال(معرفی کارکرد اجرایی وشناختی حافظه فعال)2-اصول وچهارچوب توانبخشی وضعف حافظه فعال3-درمان وتوانبخشی اختلالات خواندن با رویکرد حافظه فعال4-درمان وتوانبخشی اختلالات نوشتن با رویکرد حافظه فعال5-درمان وتوانبخشی اختلالات ریاضی با رویکرد حافظه فعال6-معرفی تمرینات آزمونها ونرم افزارهای توانبخشی ضعف حافظه فعال

کارگاه تخصصی درمان و توانبخشی اختلالات یادگیری با رویکرد حافظه فعال

مدرس: دکتر مرضیه نظری ( کاردرمانگر و دکتری روانشناسی کودک، مدرس دانشگاه، مدرس کشوری سازمان آموزش و پرورش استثنایی )☑️اختلال یادگیری شامل اختلال خواندن نوشتن و ریاضی☑️شناسایی وتعاریف مربوط به اختلال یادگیری وانواع ان☑️علل بروز اختلال یادگیری وبرسی این اختلال از دیدگاه نوروسایکولوژی☑️برسی evidence-base کیسهای مراجعه شده☑️معرفی روشهای تشخیص ارزیابی وابزارهای استاندارد در انواع اختلالات یادگیری☑️مداخلات توانبخشی شناختی در انواع اختلالات یادگیری

توانبخشی شناختی در انواع اختلالات یادگیری

 ورکشاپ 24 ساعت(3روز)با تدریس :دکتر مصطفی تبریزی

گواهی اتمام دوره اختلالات یادگیری

 مدرس ایشان توسکای از ترکیه

بازیهای ریتمیک

*معرفی ابزارهای تشخیصی رسمی اختلالات تکاملی *تعیین مسیر مداخله وارایه راهکارهای درمانی

ارزیابی تشخیص وتعیین مسیر مداخله براساس پروفایل شناختی آزمونهای تکاملی

 کارگاه تخصصی توانبخشی شناختی اختلال نقص توجه وبیش فعالیADHDمدرس سرکار خانم مرضیه نظری

کارگاه تخصصی توانبخشی شناختی اختلال نقص توجه وبیش فعالیADHD

 کارگاه تخصصی

کارگاه تخصصی ارزیابی های شناختی کاربردی در توانبخشی کودکان

 ✅ مقدمه ای بر نوروآناتومی بالینی و کاربردی✅ کارکردهای عصب شناختی مغز و اختلالات کارکردی آن در انواع بیماری ها✅ آناتومی ظاهری بخشهای مختلف مغزی شامل بصل النخاع، پل مغزی، مزانسفال و اعصاب آن، هسته های قاعده ای، قشر مغز و آناتومی عروق مغزی✅ بازشناسی مناطق درگیر در بیماری های حسی-حرکتی و گفتاری✅ دکتر زهرا نامورپور ( کاردرمانگر و دکتری تخصصی علوم اعصاب شناختی / مدرس دانشگاه علوم پزشکی ایران )✅ دکتر عبدالله امینی ( رادیولوژیست و دکتری تخصصی علوم تشریح / عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی )

تشریح کاربردی مغز با رویکرد علوم اعصاب شناختی

 🔆🔆مدرس:✅ دکتر نجوا موسوی ( گفتاردرمانگر / دکتری تخصصی علوم اعصاب شناختی / مدرس دانشگاه )✔️✔️✔️✔️✔️ مباحث کارگاه:✅ مکانیسم تئوری ذهن✅ مطالعات تصویربرداری مغزی در حوزه تئوری ذهن✅ مناطق مغزی درگیر در تئوری ذهن✅ مطالعات بالینی تئوری ذهن✅ توانایی های مرتبط با تئوری ذهن✅ نقش لوب فرونتال در توانمندی های تئوری ذهن✅ کارکردهای اجرایی و تئوری ذهن✅ پیش درآمدهای تئوری ذهن✅ ارزیابی های تئوری ذهن و نحوه اجرا✅ راهکارهای ارتقاء مهارت تئوری ذهن

کارگاه تخصصی-تئوری ذهن(TOM)

✅ دکتر مرضیه عصاره ( فوق تخصص روانپزشکی کودک و نوجوان / دانشیار دانشگاه علوم پزشکی البرز )✅ دکتر هادی منتظر لطف الهی ( فوق تخصص مغز و اعصاب کودکان )✅ دکتر محمد زنوزی راد ( متخصص بیماری های کودکان )✅ دکتر زهرا نامورپور ( کاردرمانگر / دکتری تخصصی علوم اعصاب✅

فارماکولوژی در توانبخشی

🔆🔆 مدرس:✅ دکتر مرضیه نظری ( کاردرمانگر و دکتری تخصصی روانشناسی کودک / مدرس دانشگاه علوم پزشکی مازندران / مدرس کشوری دوره های آموزشی / با 25 سال سابقه توانبخشی بالینی کودکان )✔️✔️✔️✔️✔️ مباحث کارگاه:✅ مبانی نظری کارکردهای اجرایی شناختی و انواع آن✅ معرفی آزمون های ارزیابی ادراک دیداری شنیداری✅ معرفی آزمون های کاربردی در زمینه سنجش کارکردهای اجرایی شناختی✅ طراحی تکالیف و استراتژی های توانبخشی کارکردهای اجرایی شناختی

کارگاه تخصصی-توانبخشی کارکردهای اجرایی شناختی

✔️✔️✔️✔️✔️ مباحث کارگاه:✅ روانشناسی بالینی کودک✅ روش های درمانگری با رویکرد رفتاردرمانی ✅ معرفی روشهای قدرتمند و رایج رفتاردرمانی برای تغییر رفتار✅ راهبردهای مداخله در اختلالات:⭕️ رفتاری⭕️ وسواس⭕️ اضطراب⭕️ بیش فعالی⭕️ اختلالات رفتاری ایذایی⭕️ اتیسم⭕️ تاخیر رشد تکاملی

کارگاه تخصصی رفتار درمانی-مرضیه نظری

 دکتر محمد خیاط زاده

وبینار ادراکی حرکتی

 دکتر مرضیه نظری ( کاردرمانگر / دکتری تخصصی روانشناسی کودک / مدرس دانشگاه علوم پزشکی مازندران / با 26 سال سابقه توانبخشی بالینی کودکان )✅ ارزیابی، تشخیص و تعیین مسیر مداخله براساس تفسیر پروفایل شناختی آزمون رسمی در اختلالات یادگیری (LD) و اختلال نقص توجه بیش فعالی (ADHD)✴️ با توجه به حجم مطالب، وبینار در 4 جلسه دو ساعته (8 ساعت) برگزار میگردد

وبینار جامع اجرا، نمره گذاری و تفسیر نسخه پنجم مقیاس هوش وکسلر کودکان

🔆🔆 مدرسین:✅ دکتر زهرا نامورپور ( کاردرمانگر و دکتری تخصصی علوم اعصاب شناختی / مدرس دانشگاه علوم پزشکی ایران )✅ دکتر عبدالله امینی ( رادیولوژیست و دکتری تخصصی علوم تشریح / عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی )✔️✔️✔️✔️✔️ مباحث کارگاه:✅ مقدمه نظری بر نوروآناتومی ( با الویت قرار دادن بخشهای عملکردی مرتبط با حرکت، شناخت، گفتار، توجه و حافظه )✅ ویژگی های فیزیولوژیکی و عملکرد شناختی بخشهای مختلف سیستم عصبی✅ آشنایی با MRI مناطق مغزی و نحوه شناسایی و تفسیر آن✅ بررسی اختلالات سیستم عصبی در قالب مثالهای بالینی ( علائم، بخشهای مغزی درگیر، تصویر MRI بیمار مربوطه به همراه تفسیر آن )

کارگاه تخصصی " نوروآناتومی بالینی بهمراه تفسیر تصاویر MRI با رویکرد علوم اعصاب شناختی

قبلی