menusearch
childrenrehab.ir

ارزیابی مهارت‌‌‌‌های حرکتی درشت

چهارشنبه بیست و ششم اردیبهشت ۹۷
(5)
(0)
ارزیابی مهارت‌‌‌‌های حرکتی درشت

منظور از مهارت‌‌‌‌های حرکتی درشت چیست؟
مهارت‌‌‌‌های حرکتی یا بدنی درشت به مهارتهایی گفته میشود که مستلزم حرکت کلّ بدن و فعالیّت عضلات بزرگ (عضلات نگه دارندة اصلی) بدن جهت انجام فعالیّت‌‌‌‌های روزمرّه است، فعالیّت هایی نظیر ایستادن، راه رفتن، دویدن، و صاف نشستن. بعلاوه، مهارت‌‌‌‌های هماهنگی چشم و دست همانند مهارت‌‌‌‌های کار با توپ (پرتاب کردن، گرفتن، شوت زدن) نیز در این گروه قرار می‌گیرند.

دلیل اهمیّت مهارت‌‌‌‌های حرکتی درشت چیست؟
مهارت‌‌‌‌های حرکتی درشت بواسطة آنکه کودکان را برای انجام فعالیّت‌‌‌‌های روزمرّه راه رفتن، دویدن، پريدن، مهارت‌‌‌‌های زمین بازی (مثل بالا رفتن)، و مهارت‌‌‌‌های ورزشی (مثل گرفتن، پرتاب کردن، و زدن توپ با چوگان)- آماده می‌کنند، مهم تلقّی می‌شوند. این مهارت ها برای مراقبت از خود در زندگی روزانه جهت انجام فعالیّت هایی چون لباس پوشیدن (که باید بدون بر هم خوردن تعادل بتوانید روی یک پا بایستید) بسیار مهم هستند.
از طرفی، توانایی‌‌‌‌های حرکتی بزرگ روی سایر فعالیّت‌‌‌‌های زندگی روزانه نیز تأثیرگذار است. مثلاً اینکه کودک بتواند پاسچر راست و صافی (نگه داشتن بالاتنه) در سر میز داشته باشد بر توانایی او جهت مشارکت در مهارت‌‌‌‌های حرکتی ظریف (نوشتن، نقّاشی کردن، بریدن) و صاف نشستن برای توجّه به آموزش‌‌‌‌های کلاسی تأثیر خواهد گذاشت، که این امر نیز بنوبة خود بر یادگیری درسی آنها تأثیرگذار است. مهارت‌‌‌‌های حرکتی بزرگ باعث استقامت شما برای حضور در یک روز کامل مدرسه می‌شود (صاف نشستن روی نیمکت، رفتن از کلاسی به کلاس دیگر، حمل کیف سنگین مدرسه).

واحد‌‌‌‌های سازنده توسعه مهارت‌‌‌‌های حرکتی درشت کدامند؟
•    قدرت عضلانی: توانایی زور زدن در جهت خلاف شیب مقاومت.
•  استقامت عضلانی: توانایی یک عضله یا گروهی از عضلات برای وارد کردن نیرو در جهت خلاف شیب مقاومت.
•    برنامه ریزی حرکتی (عضلانی): توانایی به حرکت در آوردن بدن با توالی و زمانبندی مناسب جهت انجام حرکات بدنی همراه با کنترل ظریف.
•  یادگیری بدنی: تغییر در رفتار حرکتی (عضلانی) در نتیجة تمرين يا تجربة قبلی.
•  کنترل پاسچر: توانایی ثابت نگه داشتن تنه و گردن بمنظور هماهنگی بقیة اندام¬ها.
•  پردازش حسّی: ثبت دقیق، تفسیر، و پاسخ به محرّک حسّی موجود در محیط و بدن خود.
•  آگاهی بدنی: شناخت اجزاء بدن و درک حرکت و جابجایی بدن در فضا نسبت به دیگر اشیاء و اندام¬ها.
•    تعادل: توانایی حفظ وضعیّت کنونی بدن، خواه ایستا، پویا (در حال حرکت)، یا چرخشی.
•  هماهنگی: توانایی یکپارچه سازی چند حرکت بصورت حرکتی کارآ و مؤثّر.
•    خطّ میدلاین: توانایی قطع خطّ فرضی از بینی به لگن کودک، که بدن را به دو نیمة چپ و راست تقسیم می‌کند.
•  انتقال احساس: اطّلاعاتی است که مغز از عضلات و مفاصل دریافت کرده و با این اطّلاعات ما را از وضعیّت و حرکات بدنی مان آگاه می‌کند.
•    کشیدگی یا تونوس عضلانی: به تانسیون عضلانی یک ماهیچه در حالت استرحت گفته می‌شود، بعبارتی انقباض جزئی مداوم و بدون صرف نیروی عضلات را تونوس می‌نامند.

چه زمانی می‌توانید بگویید کودکم در مهارت‌‌‌‌های حرکتی درشت مشکل دارد و باید به کاردرمانی کودکان مراجعه کنم؟
چنانچه کودک در مهارت‌‌‌‌های حرکتی درشت مشکل داشته باشد:
•    دیرتر به نقاط عطف رشدی (نشستن، چهار دست و پا رفتن، راه رفتن، دویدن و پریدن) می‌رسند.
•    سخت حرکت کرده و حرکات بدنی خشک و غیر قابل انعطافی داشته یا بعبارتی حرکات آنها ناشیانه و ناهنجار بنظر می‌آیند.
•    خیلی کم در فعالیّت‌‌‌‌های فیزیکی شرکت می‌کنند (استقامت کمی دارند).
•    در هنگام نشستن روی تشک یا بالای میز نمی‌توانند پاسچر راست و صافی داشته باشند.
•    قادر به انجام مهارت هایی که در همسالانشان دیده می‌شود (گرفتن، شوت زدن، لی لی و پریدن) نیستند.
•    در ورزش کردن، نسبت به همسالان خود مهارت‌‌‌‌های کمتری دارند.
•    در اجرای یک تکلیف بدنی (مثل میدان موانع)، قادر به پیروی از دستورالعمل‌‌‌‌های چند مرحله ای نیستند.
•    در یک فرآیند، قادر به برنامه ریزی و ترتیب بندی درست وقایع یا مراحل نمی‌باشند (مثل گام برداشتن به جلو قبل از پرتاب کردن).
•    نمی توانند حرکات را بشکل ایمن و به دور از خطر انجام دهند (مثل بالا رفتن).
•    نسبت به همسالان خود، برای تمام کردن تکلیف باید بیشتر تلاش کنند.
•    در فعالیّت‌‌‌‌های بدنی زود به زود خسته می‌شوند.
•    اگر مهارت هایی که قبلاً آنها را خوب یاد گرفته اند دایماً تمرین نکنند آنها را فراموش می‌کنند.
•    قادر به تعمیم یا انتقال مهارت (استفاده از یک مهارت به روشی دیگر یا در محیطی دیگر) نمی‌باشند (مثلاً، می‌توانند خیلی راحت بجای پرتاب کردن یک توپ بزرگ/ سنگین، یک توپ کوچ و سبک را برای این کار انتخاب کنند).
مشکلات دیگر کودکان دچار مشکل در انجام مهارت¬‌‌‌‌های حرکتی بزرگ کدامند؟
اگر کودکی در انجام مهارت‌‌‌‌های حرکتی بزرگ مشکل داشته باشد، احتمالاً دچار مشکلات ذیل نیز خواهد بود:
•    بازده مطلوب در مهارت‌‌‌‌های طرّاحی و کار با مداد.
•    نوشتن و نقاشی کردن برای مدّت زمان طولانی.
•    فعالیّت‌‌‌‌های زندگی روزمرّه (لباس پوشیدن بدون کمک گرفتن از دیگران، در دست گرفتن و استفاده از کارد و چنگال برای غذا خوردن).
•    حفظ حالت بدن (پاسچر) در هنگام نشستن بر روی زمین یا سر میز.
•    سطوح پایین انرژی.
•    ظاهر خسته و بی حوصله، و دیرتر پاسخ دادن به محرّک¬‌‌‌‌های پیرامونی.
•    پردازش‌‌‌‌های حسّی (پاسخدهی بجا و مناسب به محیط).
•    جویدن و قورت دادن غذا.
•    دریبل زدن بدشکل.
•    تلفّظ بد صداها.
•    مشکل در بازی با اسباب بازی‌‌‌‌های کوچک و استفاده از وسایل آشپزخانه (کار و قاشق و چنگال).

برای بهبود مهارت‌‌‌‌های حرکتی درشت کاردرمانی در کودکان چه برنامه ای برای مداخله دارد؟
•  افزایش توجّه به تکلیف و بالا بردن ضریب هوشیاری جهت آمادگی به پاسخگویی سریع در هنگام از دست دادن تعادل و پاسخ به تغییرات محیط پیرامونی.
•    افزایش قدرت میان تنه: تقویت میان تنه (یا بعبارتی عضلات مرکزی بزرگ) جهت بالا بردن ثبات و پایداری بدنی.
   ساده کردن یکسری از مهارت‌‌‌‌های بدنی خاص و آموزش آنها بصورت اجزاء یک یا دو مرحله ای. سپس رفته رفته این اجزاء را بهم اضافه کنید تا بتوان آن مهارت را بصورت یکجا و کامل اجرا کرد (مثلاً برای آموزش مهارت جست زدن، ابتدا گام برداشتن و سپس جهیدن را آموزش دهید).
•  افزایش تدریجی مدّت زمان و شدّت اجرای فعالیّت با هدف بالا بردن استقامت.
•  بهبود پردازشگری حسّی جهت اطمینان از توجّه و تحریک مناسب برای انجام وظایف و تکالیف، و همچنین اطمینان از اینکه بدن در حال دریافت و تفسیر پیام‌‌‌‌های درستی از عضلات در رابطه با موقعیّت قرارگیری، رابطة آنها نسبت به هم، سرعت حرکت و جابجایی آنها، و نیرویی که اعمال می‌کنند است.
•  رویکرد چند حسّی (با استفاده از 7 حس) برای یادگیری مهارت‌‌‌‌های جدید تضمین می‌کند که کودک بهترین فرصت را برای یادگیری استراتژی‌‌‌‌های مناسب جهت پاسخگویی به تقاضا یا چالش فیزیکی خواهد داشت.
•  استراتژی‌‌‌‌های برنامه ریزی شناختی: استراتژی هایی برای صحبت با کودک دربارة تکالیف است (مثلاً همیشه به آنجایی که منظورتان است اشاره کنید).
•    تحلیل تکلیف: برای کمک به بخش بخش کردن اطّلاعات و زنجیره سازی آنها به سمت عقب (یعنی یادگیری یکجای بخش-‌‌‌‌های کوچکی از یک تکلیف).
•    توسعة مهارت‌‌‌‌های زیربنایی و بنیادین ضروری برای حمایت از مهارت‌‌‌‌های (حرکتی بزرگ) تمام اعضای بدن؛ مثل تدارک فعالیّت هایی برای کمک به:
تعادل و هماهنگی
   قدرت و استقامت
♦   توجّه و هوشیاری (پردازشگری حسّی)
♦  آگاهی بدنی
♦  برنامه ریزی حرکتی (عمل و عادت)

چه فعالیّت هایی به مهارت‌‌‌‌های حرکتی درشت کمک می‌کنند؟
•    بازی لی لی برای تمرین راه رفتن روی یک پا، یا بازی‌‌‌‌های دیگری که کودک را به انجام مهارت/ تکلیف مورد نظر تشویق می¬کنند.
•    مسابقة راه بردن چرخ دستی برای بالا بردن قدرت بالاتنه و کنترل پاسچری یا کنترل تنه.
•    سطوح ناپایدار: راه رفتن یا بالا رفتن از سطوح ناپدایدار (مثل بالش‌‌‌‌های بزرگ) که به تلاش زیادی احتیاج داشته و قدرت کلّی بدن را افزایش می¬دهد.
•    گرفتن و حفظ تعادل: ایستادن با حالت یک پا روی توپ و گرفتن یک توپ دیگر (تشویق به حفظ تعادل در تمرین گرفتن و پرتاب کردن).
•    توپ‌‌‌‌های بزرگ: کار را با گرفتن توپ یا بادکنک بزرگ شروع کنید و پس از آنکه کودک به مهارت کامل رسید، این کار را با توپ‌‌‌‌های کوچکتر انجام دهید.
•    زمین ها یا میدان‌‌‌‌های با مانع: تلفیق کردن تعداد زیادی از مهارت‌‌‌‌های حرکتی بزرگ در قالب یک تمرین.
•    زمین بازی: بالا رفتن و تاب تاب خوردن.
•    شنا کردن.


این مطلب ادامه دارد.....

توجه...
برنامه آموزشی و تکامل حرکات درشت:
دستورالعملها: به تمام سؤالات تا رسیدن به سنّ کودکتان بصورت بله و خیر پاسخ دهید.
تفسیر: اگر 2 یا بیش از دو مربع پاسخ بله را تیک زدید، با کاردرمانگر: محمد مهدی خاتمی جهت مشاوره تلفنی با شماره 09125113492 یا با کلینیک توانبخشی آرمان شایان با شماره :02144022820 جهت ارزیابی تماس بگیرید.


بخش اول جدول مهارت‌‌‌‌های حرکتی درشت:

کاردرمانی در کودکان

ادامه جداول در روز‌‌‌‌های آینده.....

ترجمه 
کاردرمانگر :محمد مهدی خاتمی


گالری تصاویر
تصاویر
بیشتر
بعدی
ورکشاپ (کارگاه) 16 ساعته با تدریس : دکتر مهدی علیزاده متخصص علوم اعصاب شناختی

گواهی اتمام دوره یکپارچگی حسی-رویکرد علوم اعصاب- دکتر مهدی علیزاده

 کارگاه یکپارچگی حسی16 ساعته با تدریس:دکتر ابراهیم پیشیاره متخصص علوم اعصاب شناختی

گواهی اتمام دوره کارگاه یکپارچگی حسی-دکتر ابراهیم پیشیاره

کارگاه دوروزه اهداف کارگاه

کارگاه تخصصی مداخلات ادراکی-حرکتی در کودکان مبتلا به فلج مغزی

ورکشاپ 16 ساعته توانبخشی شناختی در اتیسم مدرس :دکتر وحید نجاتی متخصص علوم اعصاب شناختی

گواهی اتمام دوره توانبخشی شناختی در اتیسم-(توانبخشی اوتیسم)

کارگاه 2 روزه  توانبخشی تعامل همه جانبه دردوره پیش کلامی با تدریس: دکتر صمدی متخصص اختلالات رشدی وهوشی

گواهی اتمام دوره توانبخشی اوتیسم در تعامل همه جانبه دردوره پیش کلامی

مدرس:دکتر علی صمدی تحلیل رفتار کاربردی ثابت شده است که برای کودکان مبتلا به اختلال طیف اتیسم بسیارتاثیرگذار است مهارتهایشان را افزایش می‌دهد و رفتار مشکل ساز را کاھش می‌دهد.

کارگاه تحلیل رفتار کاربردی(ABA) در اختلالات طیف اتیسم (سطح یک 1)

مدرس:دکتر علی صمدی تحلیل رفتار کاربردی ثابت شده است که برای کودکان مبتلا به اختلال طیف اتیسم بسیارتاثیرگذار است مهارتهایشان را افزایش می‌دهد و رفتار مشکل ساز را کاهش می‌دهد.

کارگاه تحلیل رفتار کاربردی(ABA) در اختلالات طیف اتیسم (سطح 2)

ورکشاپ 16 ساعته دوره پی ار تیبا تدریس دکتر مصباح انصاری و صدیقه فراهانی(دارای اولین سرتیفیکیتPRT از دانشگاه کالیفرنیا)

گواهی اتمام دوره PRT

⭕️روش درمانی سانرایز چگونه انجام می‌شود؟روش درمانی به این شیوه است که والد با تقلید از رفتار‌‌‌‌های تکراری کودک، همراه وی می‌شود و زمانی که رفتاری بهنجار نشان دهد، او را تشویق می‌کند تا آن رفتار شکل بگیرد و یا اگر علاقه اجتماعی نشان دهد، پدر و مادر از این فرصت استفاده می‌کنند تا رفتار‌‌‌‌های اجتماعی را به وی آموزش دهند. در آموزش رفتار‌‌‌‌های اجتماعی مهارت‌‌‌‌های اساسی زیر مورد تاکید قرار می‌گیرد:✅ ۱-ارتباط چشمی و ارتباط غیرکلامی✅ ۲-ارتباط کلامی✅ ۳-دامنه توجه فعال✅ ۴-انعطاف پذیری

کارگاه تخصصی سانرایز

ورکشاپ 16 ساعته توانبخشی بینایی بر مبنای علوم اعصاب شناختی

گواهی اتمام دوره توانبخشی دیداری با رویکرد علوم اعصاب شناختی

 مدرس :دکتر اسماعیلی

گواهی اتمام دوره مداخلات مبتنی بر بازی در کاردرمانی

 ورکشاپ 8 ساعتهمدرس :دکتر اسماعیلی

گواهی اتمام دوره بازی درمانی در کودکان با اختلال یادگیری وبیش فعالی

🔆🔆 مدرس: ✅ دکتر مرضیه نظری ( کاردرمانگر و دکتری روانشناسی کودک / مدرس دانشگاه / مدرس کشوری سازمان آموزش و پرورش استثنایی/ با ۲۴ سال سابقه توانبخشی بالینی کودکان )1⃣ کارگاه اول:✅ مبانی، اصول و انواع بازی درمانی ( پیش نیاز تمامی کارگاه‌‌‌‌های دوره )2⃣ کارگاه دوم:✅ بازی درمانی در اختلالات اضطرابی، نافرمانی مقابله جویانه ( ODD ) و وسواسی جبری ( OCD )3⃣ کارگاه سوم:✅ بازی درمانی در اتیسم4⃣ کارگاه چهارم:✅ بازی درمانی در اختلال نقص توجه و بیش فعالی (ADHD) و اختلالات یادگیری (LD)

🔶 دوره جامع بازی درمانی( اختلالات اضطرابی، نافرمانی مقابله جویانه ( ODD ) و وسواسی جبری ( OCD) بازی درمانی در اتیسم بازی درمانی در اختلال نقص توجه و بیش فعالی (ADHD) و اختلالات یادگیری (LD)

 مدرس دکتر خیاط زاده

گواهی اتمام دوره بوبت جدید

ورکشاپ 16 ساعته ✅ انواع اختلالات ادراک دیداری و شنیداری✅ انواع آگنوزی✅ اختلالات ادراک بدنی و فضایی✅ آپراکسی مدرسین: دکتر مهدی علیزاذه دکتر ملاحت اکبر فهیمی

گواهی اتمام دوره توانبخشی شناختی و ادراکی برای کاردرمانگران

ورکشاپ 3 روزه(24 ساعت) توانبخشی شناختی برای کاردرمانگران مدرس دکتر علیزاده دکتر ملاحت اکبر فهیمی   اولین دوره جامع توانبخشی شناختی با 3 کارگاه1.مقدمه ای بر توانبخشی عصبی-شناختی2.توانبخشی شناختی و ادراکی3.توانبخشی شناختی در اختلالات تکاملی( اوتیسم / ADHA / اختلالات یادگیری )مدرسین :دکتر ملاحت اکبر فهیمی ( دکتری علوم اعصاب شناختی / عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران )دکتر مهدی علیزاده زارعی ( دکتری علوم اعصاب شناختی / عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران )

گواهی اتمام دوره توانبخشی شناختی برای کاردرمانگران

کارگاه 2 روزه توانبخشی شناختی حافظه واختلالات یادگیریمدرس:دکتر وحید نجاتی متخصص علوم اعصاب شناختی

گواهی اتمام دوره توانبخشی شناختی حافظه واختلالات یادگیری

 مدرس :دکتر وحید نجاتی متخصص علوم اعصاب شناختی

کارگاه 2 روزه توانبخشی شناختی در اختلال نقص توجه وبیش فعالی

کارگاه 16 ساعته کارکرد‌‌‌‌های شناختی مغز مدرس :دکتر وحید نجاتی متخصص علوم اعصاب شناختیاصول ارزیابی شناختی و تحلیل رفتار مبتنی برکارکرد‌‌‌‌های شناختی مغزارزیابی ادراک دیداری و مجموعه آزمون‌‌‌‌‌های ارزیابی ادراک دیداریارزیابی کارکرد‌‌‌‌های توجهی و مجموعه آزمون‌‌‌‌‌های ارزیابی کارکرد‌‌‌‌های توجهیارزیابی کارکرد‌‌‌‌های اجرایی و مجموعه آزمون‌‌‌‌‌های ارزیابی کارکرد‌‌‌‌های اجراییارزیابی کارکرد‌‌‌‌های حافظه و یادگیری و مجموعه آزمون‌‌‌‌‌های ارزیابی کارکرد‌‌‌‌های حافظه و یادگیریارزیابی کارکرد‌‌‌‌های زبان و مجموعه آزمون‌‌‌‌‌های ارزیابی کارکرد‌‌‌‌های زبانارزیابی کارکرد‌‌‌‌های شناخت اجتماعی و مجموعه آزمون‌‌‌‌‌های ارزیابی کارکرد‌‌‌‌های شناخت اجتماعی اصول توانبخشی شناخت

گواهی اتمام دوره کارکرد‌‌‌‌های شناختی مغز

 دوره جامع موسیقی درمانی 48 ساعته (6 روزه) مقدمه ای بر کاربرد موسیقی بر سلامت جسم و روان مدرس :دکتر حسن عشایری کاربرد موسیقی در کودکان با نیاز‌‌‌‌های ویژه 1 ( اختلالات تکاملی با محوریت اوتیسم )مدرس:دکتر مهدی علیزاده کاربرد موسیقی در کودکان با نیاز‌‌‌‌های ویژه 2 ( کم توان ذهنی )کاربرد موسیقی در کودکان جسمی حرکتی کاربرد موسیقی در اختلالات روانپزشکی مدرسین پرفسور حسن عشایری دکتر مهدی علیزادهدکتر میترا خلف بیگی دکتر هاتف دوستدار

گواهی اتمام دوره جامع موسیقی درمانی

🔶 " کاربرد بازی‌‌‌‌های ریتمیک در توانبخشی1 "🔷 " کاربرد بازی‌‌‌‌های موسیقایی با رویکرد افزایش توجه و تمرکز "🔶 " کاربرد بازی‌‌‌‌های ریتمیک در توانبخشی2 "🔷 " کاربرد بازی‌‌‌‌های موسیقایی با رویکرد خلاقیت حرکتی "🔶 " کاربرد بازی‌‌‌‌های موسیقایی با رویکرد تحریک حس بینایی و لامسه " 🔷 " کابرد بازی‌‌‌‌های موسیقایی با رویکرد تربیت شنیداریمدرسین 🔵 دکتر میترا خلف بیگی دکتری تخصصی کاردرمانی دبیر شاخه ایران انجمن جهانی توانبخشی روانی اجتماعی 🔴 ندا نصیری مربی موسیقی کودک 🔵 صابر جعفری مدرس بادی پرکاشن

دوره جامع کاربرد ریتم و بازی‌‌‌‌های موسیقایی در توانبخشی

 سرفصل‌‌‌‌های دوره مربیگری ارف1.ریتم:که شامل بازی‌‌‌‌های ریتمیک،بادی پرکاشن همراه با آموزش ابتدایی ساز‌‌‌‌های کوبه ای2.تِئوری موسیقی کودک:آشنایی با ساده ترین شکل ممکنه با رنگ ونقاشی3 تربیت شنوایی:گوش دادن به موسیقی وآهنگ‌‌‌‌های کودکانه4.آموزش بلز: به عنوان اولین ساز ملودیک که کودکان نوازندگی را در ابتدا با آن آموزش میبینند5. آموزش ساز‌‌‌‌های پرکاشن:سازهایی مسه طبلک، مثلث ،شیکر،چوبک ،تامبورین6. هارمونی:یادگیری به شکل ساده در کار‌‌‌‌های گروهی7. ساختن کاردستی با وسایل ساده

مربیگری موسیقی کودک((ارف))

🔆🔆مدرس:✅ دکتر حسن فربد مفیدی تهرانی ( گفتاردرمانگر / دکتری تخصصی روانشناسی سلامت / مدرس دانشگاه / با 26 سال سابقه توانبخشی بالینی کودکان )✔️✔️✔️✔️✔️ مباحث کارگاه:✅ طبقه بندی رفتار‌‌‌‌های مشکل ساز✅ ارزیابی و ثبت جداول رفتاری✅ مروری بر مکاتب و رویکرد‌‌‌‌های اصلاح رفتار✅ روش‌‌‌‌های مداخله برای اصلاح رفتار✅ طرح درمان و تمرین عملی

کارگاه تخصصی " رفتاردرمانی در کودکان با نیاز‌‌‌‌های خاص "

🔆 مدرس: لیلا انگوتی ( کارشناس ارشد کاردرمانی جسمانی / مدرس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی / با 16 سال سابقه توانبخشی بالینی بیماران ) 🔆✔️✔️✔️✔️✔️ مباحث کارگاه:✅ تعاریفی از انواع ماساژ✅ شرایط انجام ماساژ و ارزیابی✅ اثرات فیزیولوژیکی، مکانیکی و سایکولوژیکی ماساژ✅ اندیکاسیون و کانتراندیکاسیون ماساژ✅ انواع حرکت ماساژ کلینیکال✅ کاربرد عملی ماساژ کلینیکال در سر و صورت، شانه، تنه فوقانی، اندام فوقانی، ستون فقرات، شکم، لگن، کمر و اندام تحتانی

کارگاه تخصصی ماساژ کلینیکال و ماساژ کودک

 در این دوره شرکت‌کنندگان اصول طراحی برنامه‌‌‌‌‌های بازی و استعداد پروری ورزشی کودکان، معرفی شاخص‌‌‌‌‌های حرکتی کودکان و بازی‌‌‌‌‌های تقویتی مربوطه، معرفی بازی‌‌‌‌‌های اصلاحی ویژه کودکان دچار مشکلات قامتی، اصول استعداد پروری ورزشی کودکان، آموزش تمرینات ادراکی حرکتی کودکان، بازی‌‌‌‌‌های ورزشی و استعداد پروری ورزشی کودکان، بازی‌‌‌‌‌های حرکتی خلاقانه، شیوه‌‌‌‌‌های کاربردی برقراری ارتباط با کودک و اصول اجرای انواع کارگاه و فستیوال‌‌‌‌‌های بازی حرکتی را به‌صورت تئوری و عملی با بهره مندی از اساتید برجسته داخلی و خارجی فرا گرفتند.

دوره بین المللی بازی و ورزش کودکان

ورکشاپ 16 ساعته تشریحی و عملی نوروآناتومی کاربردی مدرس :دکتر پیمان ابهریان متخصص علوم اعصاب شناختی

گواهی اتمام دوره تشریحی وعملی نوروآناتومی کاربردی

 محتوای این دوره شامل بازی‌‌‌‌های طبقه بندی شده مختلف از جمله بازی‌‌‌‌های ریتمیک، کودک و والد، بازی‌‌‌‌های مفاهیم حرکت، فیتنس بازی‌‌‌‌های حسی حرکتی،دهلیزی ،آگاهی بدنی،حس عمقی، برتری جانبی خواهد بود.

طراحی بازی‌‌‌‌های حرکتی در کودکان

کارگاه(٢روز) مدرس:دکتر میثم محمدی(کاردرمان-دکتری تخصصی علوم اعصاب)محور‌‌‌‌های کارگاه 2روز:☑️مقدمه ای بر فارماکولوژی ومکانیسم اثر داروها☑️اثرات متقابل درمان‌‌‌‌های دارویی بادرمان‌‌‌‌های توانبخشیدارو‌‌‌‌های مصرفی رایج در مراجعین مراکز توانبخشی☑️نوروفارماکولوژی وسیستم‌‌‌‌های انتقال سین

داروشناسی برای درمانگران(نوروفارماکولوژی)

 کارگاه بین المللی، دومنیک چیکوت (Dominique Chiquet)، موسس آکادمی آموزش مهارت‌‌‌‌‌های حرکتی کودکان از کشور سوئیس اصول برنامه ریزی برای بازی‌‌‌‌‌های حرکتی کودکان در سنین ۴ تا ۷ سال پرداخت.

آموزش مهارت‌‌‌‌‌های حرکتی کودکان-دومنیک چیکوت از کشور سوئیس

ورکشاپ نوروآناتومی بالینی بهمراه تفسیر MRIمدرس دکتر مهدی علیزاذه دکتر ملاحت اکبر فهیمی

گواهی اتمام دوره نوروآناتومی بالینی بهمراه تفسیر MRI

 تمرینات ورزشی در کودکان استثنایی بمدت24ساعت

تمرینات ورزشی در کودکان استثنایی

ورکشاپ 16 ساعته نوروآناتومی کاربردی وتحریک الکتریکی مغز(Tdcs) مدرس :دکتر وحید نجاتی متخصص علوم اعصاب شناختی

گواهی اتمام دوره نوروآناتومی کاربردی وتحریک الکتریکی مغز(Tdcs)

ارزیابی جامع کارکرد‌‌‌‌های عالی شناختی مغزبا مجموعه آزمون‌‌‌‌های عصب روانشناختی D-KEFS و BADS

ارزیابی جامع کارکرد‌‌‌‌های عالی شناختی مغز

🔆🔆 مدرسین:✅ دکتر زهرا نامورپور ( کاردرمانگر و دکتری تخصصی علوم اعصاب شناختی / مدرس دانشگاه علوم پزشکی ایران )✅ دکتر عبدالله امینی ( رادیولوژیست و دکتری تخصصی علوم تشریح / عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ) ✔️✔️✔️✔️✔️ مباحث کارگاه: ✅ ساختار و فعالیت امواج مغزی و نحوه ثبت آن در EEG✅ ویژگی‌‌‌‌های عملکردی و مشکلات رایج در امواج مغزی در اختلالات سیستم عصبی✅ آشنایی با QEEG و کاربرد آن در تشخیص و توانبخشی بیماری‌‌‌‌های سیستم عصبی✅ بررسی و تفسیر اشکال QEEG در بیماری‌‌‌‌های سیستم عصبی

جایگاه الکتروانسفالوگرافی کمی ( QEEG ) در تشخیص و توانبخشی بیماری‌‌‌‌های سیستم عصبی

 1-ارزیابی حافظه فعال(معرفی کارکرد اجرایی وشناختی حافظه فعال)2-اصول وچهارچوب توانبخشی وضعف حافظه فعال3-درمان وتوانبخشی اختلالات خواندن با رویکرد حافظه فعال4-درمان وتوانبخشی اختلالات نوشتن با رویکرد حافظه فعال5-درمان وتوانبخشی اختلالات ریاضی با رویکرد حافظه فعال6-معرفی تمرینات آزمونها ونرم افزار‌‌‌‌های توانبخشی ضعف حافظه فعال

کارگاه تخصصی درمان و توانبخشی اختلالات یادگیری با رویکرد حافظه فعال

مدرس: دکتر مرضیه نظری ( کاردرمانگر و دکتری روانشناسی کودک، مدرس دانشگاه، مدرس کشوری سازمان آموزش و پرورش استثنایی )☑️اختلال یادگیری شامل اختلال خواندن نوشتن و ریاضی☑️شناسایی وتعاریف مربوط به اختلال یادگیری وانواع ان☑️علل بروز اختلال یادگیری وبرسی این اختلال از دیدگاه نوروسایکولوژی☑️برسی evidence-base کیس‌‌‌‌های مراجعه شده☑️معرفی روش‌‌‌‌های تشخیص ارزیابی وابزار‌‌‌‌های استاندارد در انواع اختلالات یادگیری☑️مداخلات توانبخشی شناختی در انواع اختلالات یادگیری

توانبخشی شناختی در انواع اختلالات یادگیری

 ورکشاپ 24 ساعت(3روز)با تدریس :دکتر مصطفی تبریزی

گواهی اتمام دوره اختلالات یادگیری

 مدرس ایشان توسکای از ترکیه

بازی‌‌‌‌های ریتمیک

*معرفی ابزار‌‌‌‌های تشخیصی رسمی اختلالات تکاملی *تعیین مسیر مداخله وارایه راهکار‌‌‌‌های درمانی

ارزیابی تشخیص وتعیین مسیر مداخله براساس پروفایل شناختی آزمون‌‌‌‌های تکاملی

 کارگاه تخصصی توانبخشی شناختی اختلال نقص توجه وبیش فعالیADHDمدرس سرکار خانم مرضیه نظری

کارگاه تخصصی توانبخشی شناختی اختلال نقص توجه وبیش فعالیADHD

 کارگاه تخصصی

کارگاه تخصصی ارزیابی‌‌‌‌های شناختی کاربردی در توانبخشی کودکان

 ✅ مقدمه ای بر نوروآناتومی بالینی و کاربردی✅ کارکرد‌‌‌‌های عصب شناختی مغز و اختلالات کارکردی آن در انواع بیماری ها✅ آناتومی ظاهری بخش‌‌‌‌های مختلف مغزی شامل بصل النخاع، پل مغزی، مزانسفال و اعصاب آن، هسته‌‌‌‌های قاعده ای، قشر مغز و آناتومی عروق مغزی✅ بازشناسی مناطق درگیر در بیماری‌‌‌‌های حسی-حرکتی و گفتاری✅ دکتر زهرا نامورپور ( کاردرمانگر و دکتری تخصصی علوم اعصاب شناختی / مدرس دانشگاه علوم پزشکی ایران )✅ دکتر عبدالله امینی ( رادیولوژیست و دکتری تخصصی علوم تشریح / عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی )

تشریح کاربردی مغز با رویکرد علوم اعصاب شناختی

 🔆🔆مدرس:✅ دکتر نجوا موسوی ( گفتاردرمانگر / دکتری تخصصی علوم اعصاب شناختی / مدرس دانشگاه )✔️✔️✔️✔️✔️ مباحث کارگاه:✅ مکانیسم تئوری ذهن✅ مطالعات تصویربرداری مغزی در حوزه تئوری ذهن✅ مناطق مغزی درگیر در تئوری ذهن✅ مطالعات بالینی تئوری ذهن✅ توانایی‌‌‌‌های مرتبط با تئوری ذهن✅ نقش لوب فرونتال در توانمندی‌‌‌‌های تئوری ذهن✅ کارکرد‌‌‌‌های اجرایی و تئوری ذهن✅ پیش درآمد‌‌‌‌های تئوری ذهن✅ ارزیابی‌‌‌‌های تئوری ذهن و نحوه اجرا✅ راهکار‌‌‌‌های ارتقاء مهارت تئوری ذهن

کارگاه تخصصی-تئوری ذهن(TOM)

✅ دکتر مرضیه عصاره ( فوق تخصص روانپزشکی کودک و نوجوان / دانشیار دانشگاه علوم پزشکی البرز )✅ دکتر هادی منتظر لطف الهی ( فوق تخصص مغز و اعصاب کودکان )✅ دکتر محمد زنوزی راد ( متخصص بیماری‌‌‌‌های کودکان )✅ دکتر زهرا نامورپور ( کاردرمانگر / دکتری تخصصی علوم اعصاب✅

فارماکولوژی در توانبخشی

🔆🔆 مدرسین:✅ دکتر زهرا نامورپور ( کاردرمانگر و دکتری تخصصی علوم اعصاب شناختی / مدرس دانشگاه علوم پزشکی ایران )✅ دکتر عبدالله امینی ( رادیولوژیست و دکتری تخصصی علوم تشریح / عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی )✔️✔️✔️✔️✔️ مباحث کارگاه:✅ مقدمه نظری بر نوروآناتومی ( با الویت قرار دادن بخش‌‌‌‌های عملکردی مرتبط با حرکت، شناخت، گفتار، توجه و حافظه )✅ ویژگی‌‌‌‌های فیزیولوژیکی و عملکرد شناختی بخش‌‌‌‌های مختلف سیستم عصبی✅ آشنایی با MRI مناطق مغزی و نحوه شناسایی و تفسیر آن✅ بررسی اختلالات سیستم عصبی در قالب مثال‌‌‌‌های بالینی ( علائم، بخش‌‌‌‌های مغزی درگیر، تصویر MRI بیمار مربوطه به همراه تفسیر آن )

کارگاه تخصصی " نوروآناتومی بالینی بهمراه تفسیر تصاویر MRI با رویکرد علوم اعصاب شناختی

🔆🔆 مدرس:✅ دکتر مرضیه نظری ( کاردرمانگر و دکتری تخصصی روانشناسی کودک / مدرس دانشگاه علوم پزشکی مازندران / مدرس کشوری دوره‌‌‌‌های آموزشی / با 25 سال سابقه توانبخشی بالینی کودکان )✔️✔️✔️✔️✔️ مباحث کارگاه:✅ مبانی نظری کارکرد‌‌‌‌های اجرایی شناختی و انواع آن✅ معرفی آزمون‌‌‌‌های ارزیابی ادراک دیداری شنیداری✅ معرفی آزمون‌‌‌‌های کاربردی در زمینه سنجش کارکرد‌‌‌‌های اجرایی شناختی✅ طراحی تکالیف و استراتژی‌‌‌‌های توانبخشی کارکرد‌‌‌‌های اجرایی شناختی

کارگاه تخصصی-توانبخشی کارکرد‌‌‌‌های اجرایی شناختی

✔️✔️✔️✔️✔️ مباحث کارگاه:✅ روانشناسی بالینی کودک✅ روش‌‌‌‌های درمانگری با رویکرد رفتاردرمانی ✅ معرفی روش‌‌‌‌های قدرتمند و رایج رفتاردرمانی برای تغییر رفتار✅ راهبرد‌‌‌‌های مداخله در اختلالات:⭕️ رفتاری⭕️ وسواس⭕️ اضطراب⭕️ بیش فعالی⭕️ اختلالات رفتاری ایذایی⭕️ اتیسم⭕️ تاخیر رشد تکاملی

کارگاه تخصصی رفتار درمانی-مرضیه نظری

 دکتر مرضیه نظری ( کاردرمانگر / دکتری تخصصی روانشناسی کودک / مدرس دانشگاه علوم پزشکی مازندران / با 26 سال سابقه توانبخشی بالینی کودکان )✅ ارزیابی، تشخیص و تعیین مسیر مداخله براساس تفسیر پروفایل شناختی آزمون رسمی در اختلالات یادگیری (LD) و اختلال نقص توجه بیش فعالی (ADHD)✴️ با توجه به حجم مطالب، وبینار در 4 جلسه دو ساعته (8 ساعت) برگزار میگردد

وبینار جامع اجرا، نمره گذاری و تفسیر نسخه پنجم مقیاس هوش وکسلر کودکان

 دکتر مهدی علیزاده

وبینار یکپارچگی حسی -پیشرفته

 دکتر محمد خیاط زاده

وبینار ادراکی حرکتی

 دکتر غلامیدکتر شریف زاده

تمرینات اداراکی حرکتی

 مدرس بین المللی

گواهی دوره مشترک

 ورکشاپ تخصصی اهمیت بازی‌‌‌‌های مغزی در کودکان پیش دبستانی ودبستان

دوره بین المللی بازی‌‌‌‌های مغزی

قبلی