menusearch
childrenrehab.ir

ارزیابی مهارتهای حرکتی درشت

چهارشنبه بیست و ششم اردیبهشت ۹۷
(9)
(0)
ارزیابی مهارتهای حرکتی درشت

 

منظور از مهارتهای حرکتی درشت چیست؟


مهارتهای حرکتی یا بدنی درشت به مهارتهایی گفته میشود که مستلزم حرکت کلّ بدن و فعالیّت عضلات بزرگ (عضلات نگه دارندة اصلی) بدن جهت انجام فعالیّت های روزمرّه است، فعالیّت هایی نظیر ایستادن، راه رفتن، دویدن، و صاف نشستن. بعلاوه، مهارت های هماهنگی چشم و دست همانند مهارتهای کار با توپ (پرتاب کردن، گرفتن، شوت زدن) نیز در این گروه قرار می‌گیرند.


دلیل اهمیّت مهارت های حرکتی درشت چیست؟


مهارت های حرکتی درشت بواسطة آنکه کودکان را برای انجام فعالیّت های روزمرّه راه رفتن، دویدن، پريدن، مهارتهای زمین بازی (مثل بالا رفتن)، و مهارت های ورزشی (مثل گرفتن، پرتاب کردن، و زدن توپ با چوگان)- آماده می‌کنند، مهم تلقّی می‌شوند. این مهارت ها برای مراقبت از خود در زندگی روزانه جهت انجام فعالیّت هایی چون لباس پوشیدن (که باید بدون بر هم خوردن تعادل بتوانید روی یک پا بایستید) بسیار مهم هستند.


از طرفی، توانایی های حرکتی بزرگ روی سایر فعالیّت های زندگی روزانه نیز تأثیرگذار است. مثلاً اینکه کودک بتواند پاسچر راست و صافی (نگه داشتن بالاتنه) در سر میز داشته باشد بر توانایی او جهت مشارکت در مهارت های حرکتی ظریف (نوشتن، نقّاشی کردن، بریدن) و صاف نشستن برای توجّه به آموزش های کلاسی تأثیر خواهد گذاشت، که این امر نیز بنوبة خود بر یادگیری درسی آنها تأثیرگذار است. مهارت های حرکتی بزرگ باعث استقامت شما برای حضور در یک روز کامل مدرسه می‌شود (صاف نشستن روی نیمکت، رفتن از کلاسی به کلاس دیگر، حمل کیف سنگین مدرسه).


واحدهای سازنده توسعه مهارت های حرکتی درشت کدامند؟


•    قدرت عضلانی: توانایی زور زدن در جهت خلاف شیب مقاومت.
•  استقامت عضلانی: توانایی یک عضله یا گروهی از عضلات برای وارد کردن نیرو در جهت خلاف شیب مقاومت.
•    برنامه ریزی حرکتی (عضلانی): توانایی به حرکت در آوردن بدن با توالی و زمانبندی مناسب جهت انجام حرکات بدنی همراه با کنترل ظریف.
•  یادگیری بدنی: تغییر در رفتار حرکتی (عضلانی) در نتیجة تمرين يا تجربة قبلی.
•  کنترل پاسچر: توانایی ثابت نگه داشتن تنه و گردن بمنظور هماهنگی بقیة اندام¬ها.
•  پردازش حسّی: ثبت دقیق، تفسیر، و پاسخ به محرّک حسّی موجود در محیط و بدن خود.
•  آگاهی بدنی: شناخت اجزاء بدن و درک حرکت و جابجایی بدن در فضا نسبت به دیگر اشیاء و اندام¬ها.
•    تعادل: توانایی حفظ وضعیّت کنونی بدن، خواه ایستا، پویا (در حال حرکت)، یا چرخشی.
•  هماهنگی: توانایی یکپارچه سازی چند حرکت بصورت حرکتی کارآ و مؤثّر.
•    خطّ میدلاین: توانایی قطع خطّ فرضی از بینی به لگن کودک، که بدن را به دو نیمة چپ و راست تقسیم می‌کند.
•  انتقال احساس: اطّلاعاتی است که مغز از عضلات و مفاصل دریافت کرده و با این اطّلاعات ما را از وضعیّت و حرکات بدنی مان آگاه می‌کند.
•    کشیدگی یا تونوس عضلانی: به تانسیون عضلانی یک ماهیچه در حالت استرحت گفته می‌شود، بعبارتی انقباض جزئی مداوم و بدون صرف نیروی عضلات را تونوس می‌نامند.

چه زمانی می‌توانید بگویید کودکم در مهارت های حرکتی درشت مشکل دارد و باید به کاردرمانی کودکان مراجعه کنم؟


چنانچه کودک در مهارت های حرکتی درشت مشکل داشته باشد:
•    دیرتر به نقاط عطف رشدی (نشستن، چهار دست و پا رفتن، راه رفتن، دویدن و پریدن) می‌رسند.
•    سخت حرکت کرده و حرکات بدنی خشک و غیر قابل انعطافی داشته یا بعبارتی حرکات آنها ناشیانه و ناهنجار بنظر می‌آیند.
•    خیلی کم در فعالیّت های فیزیکی شرکت می‌کنند (استقامت کمی دارند).
•    در هنگام نشستن روی تشک یا بالای میز نمی‌توانند پاسچر راست و صافی داشته باشند.
•    قادر به انجام مهارت هایی که در همسالانشان دیده می‌شود (گرفتن، شوت زدن، لی لی و پریدن) نیستند.
•    در ورزش کردن، نسبت به همسالان خود مهارت های کمتری دارند.
•    در اجرای یک تکلیف بدنی (مثل میدان موانع)، قادر به پیروی از دستورالعمل های چند مرحله ای نیستند.
•    در یک فرآیند، قادر به برنامه ریزی و ترتیب بندی درست وقایع یا مراحل نمی‌باشند (مثل گام برداشتن به جلو قبل از پرتاب کردن).
•    نمی توانند حرکات را بشکل ایمن و به دور از خطر انجام دهند (مثل بالا رفتن).
•    نسبت به همسالان خود، برای تمام کردن تکلیف باید بیشتر تلاش کنند.
•    در فعالیّت های بدنی زود به زود خسته می‌شوند.
•    اگر مهارت هایی که قبلاً آنها را خوب یاد گرفته اند دایماً تمرین نکنند آنها را فراموش می‌کنند.
•    قادر به تعمیم یا انتقال مهارت (استفاده از یک مهارت به روشی دیگر یا در محیطی دیگر) نمی‌باشند (مثلاً، می‌توانند خیلی راحت بجای پرتاب کردن یک توپ بزرگ/ سنگین، یک توپ کوچ و سبک را برای این کار انتخاب کنند).
مشکلات دیگر کودکان دچار مشکل در انجام مهارت¬های حرکتی بزرگ کدامند؟
اگر کودکی در انجام مهارت های حرکتی بزرگ مشکل داشته باشد، احتمالاً دچار مشکلات ذیل نیز خواهد بود:
•    بازده مطلوب در مهارت های طرّاحی و کار با مداد.
•    نوشتن و نقاشی کردن برای مدّت زمان طولانی.
•    فعالیّت های زندگی روزمرّه (لباس پوشیدن بدون کمک گرفتن از دیگران، در دست گرفتن و استفاده از کارد و چنگال برای غذا خوردن).
•    حفظ حالت بدن (پاسچر) در هنگام نشستن بر روی زمین یا سر میز.
•    سطوح پایین انرژی.
•    ظاهر خسته و بی حوصله، و دیرتر پاسخ دادن به محرّک¬های پیرامونی.
•    پردازش های حسّی (پاسخدهی بجا و مناسب به محیط).
•    جویدن و قورت دادن غذا.
•    دریبل زدن بدشکل.
•    تلفّظ بد صداها.
•    مشکل در بازی با اسباب بازی های کوچک و استفاده از وسایل آشپزخانه (کار و قاشق و چنگال).

برای بهبود مهارت های حرکتی درشت کاردرمانی در کودکان چه برنامه ای برای مداخله دارد؟
•  افزایش توجّه به تکلیف و بالا بردن ضریب هوشیاری جهت آمادگی به پاسخگویی سریع در هنگام از دست دادن تعادل و پاسخ به تغییرات محیط پیرامونی.
•    افزایش قدرت میان تنه: تقویت میان تنه (یا بعبارتی عضلات مرکزی بزرگ) جهت بالا بردن ثبات و پایداری بدنی.
   ساده کردن یکسری از مهارت های بدنی خاص و آموزش آنها بصورت اجزاء یک یا دو مرحله ای. سپس رفته رفته این اجزاء را بهم اضافه کنید تا بتوان آن مهارت را بصورت یکجا و کامل اجرا کرد (مثلاً برای آموزش مهارت جست زدن، ابتدا گام برداشتن و سپس جهیدن را آموزش دهید).
•  افزایش تدریجی مدّت زمان و شدّت اجرای فعالیّت با هدف بالا بردن استقامت.
•  بهبود پردازشگری حسّی جهت اطمینان از توجّه و تحریک مناسب برای انجام وظایف و تکالیف، و همچنین اطمینان از اینکه بدن در حال دریافت و تفسیر پیام های درستی از عضلات در رابطه با موقعیّت قرارگیری، رابطة آنها نسبت به هم، سرعت حرکت و جابجایی آنها، و نیرویی که اعمال می‌کنند است.
•  رویکرد چند حسّی (با استفاده از 7 حس) برای یادگیری مهارت های جدید تضمین می‌کند که کودک بهترین فرصت را برای یادگیری استراتژی های مناسب جهت پاسخگویی به تقاضا یا چالش فیزیکی خواهد داشت.
•  استراتژی های برنامه ریزی شناختی: استراتژی هایی برای صحبت با کودک دربارة تکالیف است (مثلاً همیشه به آنجایی که منظورتان است اشاره کنید).
•    تحلیل تکلیف: برای کمک به بخش بخش کردن اطّلاعات و زنجیره سازی آنها به سمت عقب (یعنی یادگیری یکجای بخش-های کوچکی از یک تکلیف).
•    توسعة مهارت های زیربنایی و بنیادین ضروری برای حمایت از مهارت های (حرکتی بزرگ) تمام اعضای بدن؛ مثل تدارک فعالیّت هایی برای کمک به:
تعادل و هماهنگی
   قدرت و استقامت
♦   توجّه و هوشیاری (پردازشگری حسّی)
♦  آگاهی بدنی
♦  برنامه ریزی حرکتی (عمل و عادت)

چه فعالیّت هایی به مهارت های حرکتی درشت کمک می‌کنند؟
•    بازی لی لی برای تمرین راه رفتن روی یک پا، یا بازی های دیگری که کودک را به انجام مهارت/ تکلیف مورد نظر تشویق می¬کنند.
•    مسابقة راه بردن چرخ دستی برای بالا بردن قدرت بالاتنه و کنترل پاسچری یا کنترل تنه.
•    سطوح ناپایدار: راه رفتن یا بالا رفتن از سطوح ناپدایدار (مثل بالش های بزرگ) که به تلاش زیادی احتیاج داشته و قدرت کلّی بدن را افزایش می¬دهد.
•    گرفتن و حفظ تعادل: ایستادن با حالت یک پا روی توپ و گرفتن یک توپ دیگر (تشویق به حفظ تعادل در تمرین گرفتن و پرتاب کردن).
•    توپ های بزرگ: کار را با گرفتن توپ یا بادکنک بزرگ شروع کنید و پس از آنکه کودک به مهارت کامل رسید، این کار را با توپ های کوچکتر انجام دهید.
•    زمین ها یا میدان های با مانع: تلفیق کردن تعداد زیادی از مهارت های حرکتی بزرگ در قالب یک تمرین.
•    زمین بازی: بالا رفتن و تاب تاب خوردن.
•    شنا کردن.


این مطلب ادامه دارد.....

توجه...
برنامه آموزشی و تکامل حرکات درشت:
دستورالعملها: به تمام سؤالات تا رسیدن به سنّ کودکتان بصورت بله و خیر پاسخ دهید.
تفسیر: اگر 2 یا بیش از دو مربع پاسخ بله را تیک زدید، با کاردرمانگر: محمد مهدی خاتمی جهت مشاوره تلفنی با شماره 09125113492 یا با کلینیک توانبخشی آرمان شایان با شماره :02144022820 جهت ارزیابی تماس بگیرید.


بخش اول جدول مهارتهای حرکتی درشت:

کاردرمانی در کودکان

ادامه جداول در روزهای آینده.....

ترجمه 
کاردرمانگر :محمد مهدی خاتمی


گالری تصاویر
تصاویر
بیشتر
نظرات کاربران
*نام و نام خانوادگی
* پست الکترونیک
* متن پیام

بستن
*نام و نام خانوادگی
* پست الکترونیک
* متن پیام

0 نظر
بعدی
دوره های مربیگری مهارت های حرفه ای کودکان

دوره های مربیگری مهارت های حرفه ای کودکان

 ورکشاپ تخصصی اهمیت بازیهای مغزی در کودکان پیش دبستانی ودبستان

دوره بین المللی بازیهای مغزی

 ۱۳ ساعت تدریس وبینار جامع اختلالات یادگیری

گواهی وبینار جامع اختلالات یادگیری

 گواهی وبینار جامع کاربرد بازی های موسیقایی و ریتمیک

گواهی وبینار جامع کاربرد بازی های موسیقایی و ریتمیک

ورکشاپ 16 ساعته توانبخشی بینایی بر مبنای علوم اعصاب شناختی

گواهی اتمام دوره توانبخشی دیداری با رویکرد علوم اعصاب شناختی

 دکتر مهدی علیزاده

وبینار یکپارچگی حسی -پیشرفته

 ورکشاپ ۳۴ ساعت کاردرمانی ذهنی

ورکشاپ ۳۴ ساعت کاردرمانی ذهنی

ورکشاپ 16 ساعته توانبخشی شناختی در اتیسم مدرس :دکتر وحید نجاتی متخصص علوم اعصاب شناختی

گواهی اتمام دوره توانبخشی شناختی در اتیسم-(توانبخشی اوتیسم)

ورکشاپ (کارگاه) 16 ساعته با تدریس : دکتر مهدی علیزاده متخصص علوم اعصاب شناختی

گواهی اتمام دوره یکپارچگی حسی-رویکرد علوم اعصاب- دکتر مهدی علیزاده

 دکتر غلامیدکتر شریف زاده

تمرینات اداراکی حرکتی

 مدرس بین المللی

گواهی دوره مشترک

 کارگاه یکپارچگی حسی16 ساعته با تدریس:دکتر ابراهیم پیشیاره متخصص علوم اعصاب شناختی

گواهی اتمام دوره کارگاه یکپارچگی حسی-دکتر ابراهیم پیشیاره

کارگاه دوروزه اهداف کارگاه

کارگاه تخصصی مداخلات ادراکی-حرکتی در کودکان مبتلا به فلج مغزی

کارگاه 2 روزه  توانبخشی تعامل همه جانبه دردوره پیش کلامی با تدریس: دکتر صمدی متخصص اختلالات رشدی وهوشی

گواهی اتمام دوره توانبخشی اوتیسم در تعامل همه جانبه دردوره پیش کلامی

مدرس:دکتر علی صمدی تحلیل رفتار کاربردی ثابت شده است که برای کودکان مبتلا به اختلال طیف اتیسم بسیارتاثیرگذار است مهارتهایشان را افزایش می‌دهد و رفتار مشکل ساز را کاھش می‌دهد.

کارگاه تحلیل رفتار کاربردی(ABA) در اختلالات طیف اتیسم (سطح یک 1)

مدرس:دکتر علی صمدی تحلیل رفتار کاربردی ثابت شده است که برای کودکان مبتلا به اختلال طیف اتیسم بسیارتاثیرگذار است مهارتهایشان را افزایش می‌دهد و رفتار مشکل ساز را کاهش می‌دهد.

کارگاه تحلیل رفتار کاربردی(ABA) در اختلالات طیف اتیسم (سطح 2)

ورکشاپ 16 ساعته دوره پی ار تیبا تدریس دکتر مصباح انصاری و صدیقه فراهانی(دارای اولین سرتیفیکیتPRT از دانشگاه کالیفرنیا)

گواهی اتمام دوره PRT

⭕️روش درمانی سانرایز چگونه انجام می‌شود؟روش درمانی به این شیوه است که والد با تقلید از رفتارهای تکراری کودک، همراه وی می‌شود و زمانی که رفتاری بهنجار نشان دهد، او را تشویق می‌کند تا آن رفتار شکل بگیرد و یا اگر علاقه اجتماعی نشان دهد، پدر و مادر از این فرصت استفاده می‌کنند تا رفتارهای اجتماعی را به وی آموزش دهند. در آموزش رفتارهای اجتماعی مهارت های اساسی زیر مورد تاکید قرار می‌گیرد:✅ ۱-ارتباط چشمی و ارتباط غیرکلامی✅ ۲-ارتباط کلامی✅ ۳-دامنه توجه فعال✅ ۴-انعطاف پذیری

کارگاه تخصصی سانرایز

 مدرس :دکتر اسماعیلی

گواهی اتمام دوره مداخلات مبتنی بر بازی در کاردرمانی

 ورکشاپ 8 ساعتهمدرس :دکتر اسماعیلی

گواهی اتمام دوره بازی درمانی در کودکان با اختلال یادگیری وبیش فعالی

🔆🔆 مدرس: ✅ دکتر مرضیه نظری ( کاردرمانگر و دکتری روانشناسی کودک / مدرس دانشگاه / مدرس کشوری سازمان آموزش و پرورش استثنایی/ با ۲۴ سال سابقه توانبخشی بالینی کودکان )1⃣ کارگاه اول:✅ مبانی، اصول و انواع بازی درمانی ( پیش نیاز تمامی کارگاه های دوره )2⃣ کارگاه دوم:✅ بازی درمانی در اختلالات اضطرابی، نافرمانی مقابله جویانه ( ODD ) و وسواسی جبری ( OCD )3⃣ کارگاه سوم:✅ بازی درمانی در اتیسم4⃣ کارگاه چهارم:✅ بازی درمانی در اختلال نقص توجه و بیش فعالی (ADHD) و اختلالات یادگیری (LD)

🔶 دوره جامع بازی درمانی( اختلالات اضطرابی، نافرمانی مقابله جویانه ( ODD ) و وسواسی جبری ( OCD) بازی درمانی در اتیسم بازی درمانی در اختلال نقص توجه و بیش فعالی (ADHD) و اختلالات یادگیری (LD)

 مدرس دکتر خیاط زاده

گواهی اتمام دوره بوبت جدید

ورکشاپ 16 ساعته ✅ انواع اختلالات ادراک دیداری و شنیداری✅ انواع آگنوزی✅ اختلالات ادراک بدنی و فضایی✅ آپراکسی مدرسین: دکتر مهدی علیزاذه دکتر ملاحت اکبر فهیمی

گواهی اتمام دوره توانبخشی شناختی و ادراکی برای کاردرمانگران

ورکشاپ 3 روزه(24 ساعت) توانبخشی شناختی برای کاردرمانگران مدرس دکتر علیزاده دکتر ملاحت اکبر فهیمی   اولین دوره جامع توانبخشی شناختی با 3 کارگاه1.مقدمه ای بر توانبخشی عصبی-شناختی2.توانبخشی شناختی و ادراکی3.توانبخشی شناختی در اختلالات تکاملی( اوتیسم / ADHA / اختلالات یادگیری )مدرسین :دکتر ملاحت اکبر فهیمی ( دکتری علوم اعصاب شناختی / عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران )دکتر مهدی علیزاده زارعی ( دکتری علوم اعصاب شناختی / عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران )

گواهی اتمام دوره توانبخشی شناختی برای کاردرمانگران

کارگاه 2 روزه توانبخشی شناختی حافظه واختلالات یادگیریمدرس:دکتر وحید نجاتی متخصص علوم اعصاب شناختی

گواهی اتمام دوره توانبخشی شناختی حافظه واختلالات یادگیری

 مدرس :دکتر وحید نجاتی متخصص علوم اعصاب شناختی

کارگاه 2 روزه توانبخشی شناختی در اختلال نقص توجه وبیش فعالی

کارگاه 16 ساعته کارکردهای شناختی مغز مدرس :دکتر وحید نجاتی متخصص علوم اعصاب شناختیاصول ارزیابی شناختی و تحلیل رفتار مبتنی برکارکردهای شناختی مغزارزیابی ادراک دیداری و مجموعه آزمون‌های ارزیابی ادراک دیداریارزیابی کارکردهای توجهی و مجموعه آزمون‌های ارزیابی کارکردهای توجهیارزیابی کارکردهای اجرایی و مجموعه آزمون‌های ارزیابی کارکردهای اجراییارزیابی کارکردهای حافظه و یادگیری و مجموعه آزمون‌های ارزیابی کارکردهای حافظه و یادگیریارزیابی کارکردهای زبان و مجموعه آزمون‌های ارزیابی کارکردهای زبانارزیابی کارکردهای شناخت اجتماعی و مجموعه آزمون‌های ارزیابی کارکردهای شناخت اجتماعی اصول توانبخشی شناخت

گواهی اتمام دوره کارکردهای شناختی مغز

 دوره جامع موسیقی درمانی 48 ساعته (6 روزه) مقدمه ای بر کاربرد موسیقی بر سلامت جسم و روان مدرس :دکتر حسن عشایری کاربرد موسیقی در کودکان با نیازهای ویژه 1 ( اختلالات تکاملی با محوریت اوتیسم )مدرس:دکتر مهدی علیزاده کاربرد موسیقی در کودکان با نیازهای ویژه 2 ( کم توان ذهنی )کاربرد موسیقی در کودکان جسمی حرکتی کاربرد موسیقی در اختلالات روانپزشکی مدرسین پرفسور حسن عشایری دکتر مهدی علیزادهدکتر میترا خلف بیگی دکتر هاتف دوستدار

گواهی اتمام دوره جامع موسیقی درمانی

🔶 " کاربرد بازیهای ریتمیک در توانبخشی1 "🔷 " کاربرد بازیهای موسیقایی با رویکرد افزایش توجه و تمرکز "🔶 " کاربرد بازیهای ریتمیک در توانبخشی2 "🔷 " کاربرد بازیهای موسیقایی با رویکرد خلاقیت حرکتی "🔶 " کاربرد بازیهای موسیقایی با رویکرد تحریک حس بینایی و لامسه " 🔷 " کابرد بازیهای موسیقایی با رویکرد تربیت شنیداریمدرسین 🔵 دکتر میترا خلف بیگی دکتری تخصصی کاردرمانی دبیر شاخه ایران انجمن جهانی توانبخشی روانی اجتماعی 🔴 ندا نصیری مربی موسیقی کودک 🔵 صابر جعفری مدرس بادی پرکاشن

دوره جامع کاربرد ریتم و بازیهای موسیقایی در توانبخشی

 سرفصل های دوره مربیگری ارف1.ریتم:که شامل بازیهای ریتمیک،بادی پرکاشن همراه با آموزش ابتدایی سازهای کوبه ای2.تِئوری موسیقی کودک:آشنایی با ساده ترین شکل ممکنه با رنگ ونقاشی3 تربیت شنوایی:گوش دادن به موسیقی وآهنگهای کودکانه4.آموزش بلز: به عنوان اولین ساز ملودیک که کودکان نوازندگی را در ابتدا با آن آموزش میبینند5. آموزش سازهای پرکاشن:سازهایی مسه طبلک، مثلث ،شیکر،چوبک ،تامبورین6. هارمونی:یادگیری به شکل ساده در کارهای گروهی7. ساختن کاردستی با وسایل ساده

مربیگری موسیقی کودک((ارف))

🔆🔆مدرس:✅ دکتر حسن فربد مفیدی تهرانی ( گفتاردرمانگر / دکتری تخصصی روانشناسی سلامت / مدرس دانشگاه / با 26 سال سابقه توانبخشی بالینی کودکان )✔️✔️✔️✔️✔️ مباحث کارگاه:✅ طبقه بندی رفتار های مشکل ساز✅ ارزیابی و ثبت جداول رفتاری✅ مروری بر مکاتب و رویکرد های اصلاح رفتار✅ روش های مداخله برای اصلاح رفتار✅ طرح درمان و تمرین عملی

کارگاه تخصصی " رفتاردرمانی در کودکان با نیازهای خاص "

🔆 مدرس: لیلا انگوتی ( کارشناس ارشد کاردرمانی جسمانی / مدرس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی / با 16 سال سابقه توانبخشی بالینی بیماران ) 🔆✔️✔️✔️✔️✔️ مباحث کارگاه:✅ تعاریفی از انواع ماساژ✅ شرایط انجام ماساژ و ارزیابی✅ اثرات فیزیولوژیکی، مکانیکی و سایکولوژیکی ماساژ✅ اندیکاسیون و کانتراندیکاسیون ماساژ✅ انواع حرکت ماساژ کلینیکال✅ کاربرد عملی ماساژ کلینیکال در سر و صورت، شانه، تنه فوقانی، اندام فوقانی، ستون فقرات، شکم، لگن، کمر و اندام تحتانی

کارگاه تخصصی ماساژ کلینیکال و ماساژ کودک

 در این دوره شرکت‌کنندگان اصول طراحی برنامه‌های بازی و استعداد پروری ورزشی کودکان، معرفی شاخص‌های حرکتی کودکان و بازی‌های تقویتی مربوطه، معرفی بازی‌های اصلاحی ویژه کودکان دچار مشکلات قامتی، اصول استعداد پروری ورزشی کودکان، آموزش تمرینات ادراکی حرکتی کودکان، بازی‌های ورزشی و استعداد پروری ورزشی کودکان، بازی‌های حرکتی خلاقانه، شیوه‌های کاربردی برقراری ارتباط با کودک و اصول اجرای انواع کارگاه و فستیوال‌های بازی حرکتی را به‌صورت تئوری و عملی با بهره مندی از اساتید برجسته داخلی و خارجی فرا گرفتند.

دوره بین المللی بازی و ورزش کودکان

ورکشاپ 16 ساعته تشریحی و عملی نوروآناتومی کاربردی مدرس :دکتر پیمان ابهریان متخصص علوم اعصاب شناختی

گواهی اتمام دوره تشریحی وعملی نوروآناتومی کاربردی

 محتوای این دوره شامل بازیهای طبقه بندی شده مختلف از جمله بازی های ریتمیک، کودک و والد، بازی های مفاهیم حرکت، فیتنس بازیهای حسی حرکتی،دهلیزی ،آگاهی بدنی،حس عمقی، برتری جانبی خواهد بود.

طراحی بازیهای حرکتی در کودکان

کارگاه(٢روز) مدرس:دکتر میثم محمدی(کاردرمان-دکتری تخصصی علوم اعصاب)محورهای کارگاه 2روز:☑️مقدمه ای بر فارماکولوژی ومکانیسم اثر داروها☑️اثرات متقابل درمانهای دارویی بادرمانهای توانبخشیداروهای مصرفی رایج در مراجعین مراکز توانبخشی☑️نوروفارماکولوژی وسیستمهای انتقال سین

داروشناسی برای درمانگران(نوروفارماکولوژی)

 کارگاه بین المللی، دومنیک چیکوت (Dominique Chiquet)، موسس آکادمی آموزش مهارت‌های حرکتی کودکان از کشور سوئیس اصول برنامه ریزی برای بازی‌های حرکتی کودکان در سنین ۴ تا ۷ سال پرداخت.

آموزش مهارت‌های حرکتی کودکان-دومنیک چیکوت از کشور سوئیس

ورکشاپ نوروآناتومی بالینی بهمراه تفسیر MRIمدرس دکتر مهدی علیزاذه دکتر ملاحت اکبر فهیمی

گواهی اتمام دوره نوروآناتومی بالینی بهمراه تفسیر MRI

 تمرینات ورزشی در کودکان استثنایی بمدت24ساعت

تمرینات ورزشی در کودکان استثنایی

ورکشاپ 16 ساعته نوروآناتومی کاربردی وتحریک الکتریکی مغز(Tdcs) مدرس :دکتر وحید نجاتی متخصص علوم اعصاب شناختی

گواهی اتمام دوره نوروآناتومی کاربردی وتحریک الکتریکی مغز(Tdcs)

ارزیابی جامع کارکردهای عالی شناختی مغزبا مجموعه آزمون های عصب روانشناختی D-KEFS و BADS

ارزیابی جامع کارکردهای عالی شناختی مغز

🔆🔆 مدرسین:✅ دکتر زهرا نامورپور ( کاردرمانگر و دکتری تخصصی علوم اعصاب شناختی / مدرس دانشگاه علوم پزشکی ایران )✅ دکتر عبدالله امینی ( رادیولوژیست و دکتری تخصصی علوم تشریح / عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ) ✔️✔️✔️✔️✔️ مباحث کارگاه: ✅ ساختار و فعالیت امواج مغزی و نحوه ثبت آن در EEG✅ ویژگی های عملکردی و مشکلات رایج در امواج مغزی در اختلالات سیستم عصبی✅ آشنایی با QEEG و کاربرد آن در تشخیص و توانبخشی بیماری های سیستم عصبی✅ بررسی و تفسیر اشکال QEEG در بیماریهای سیستم عصبی

جایگاه الکتروانسفالوگرافی کمی ( QEEG ) در تشخیص و توانبخشی بیماری های سیستم عصبی

 1-ارزیابی حافظه فعال(معرفی کارکرد اجرایی وشناختی حافظه فعال)2-اصول وچهارچوب توانبخشی وضعف حافظه فعال3-درمان وتوانبخشی اختلالات خواندن با رویکرد حافظه فعال4-درمان وتوانبخشی اختلالات نوشتن با رویکرد حافظه فعال5-درمان وتوانبخشی اختلالات ریاضی با رویکرد حافظه فعال6-معرفی تمرینات آزمونها ونرم افزارهای توانبخشی ضعف حافظه فعال

کارگاه تخصصی درمان و توانبخشی اختلالات یادگیری با رویکرد حافظه فعال

مدرس: دکتر مرضیه نظری ( کاردرمانگر و دکتری روانشناسی کودک، مدرس دانشگاه، مدرس کشوری سازمان آموزش و پرورش استثنایی )☑️اختلال یادگیری شامل اختلال خواندن نوشتن و ریاضی☑️شناسایی وتعاریف مربوط به اختلال یادگیری وانواع ان☑️علل بروز اختلال یادگیری وبرسی این اختلال از دیدگاه نوروسایکولوژی☑️برسی evidence-base کیسهای مراجعه شده☑️معرفی روشهای تشخیص ارزیابی وابزارهای استاندارد در انواع اختلالات یادگیری☑️مداخلات توانبخشی شناختی در انواع اختلالات یادگیری

توانبخشی شناختی در انواع اختلالات یادگیری

 ورکشاپ 24 ساعت(3روز)با تدریس :دکتر مصطفی تبریزی

گواهی اتمام دوره اختلالات یادگیری

 مدرس ایشان توسکای از ترکیه

بازیهای ریتمیک

*معرفی ابزارهای تشخیصی رسمی اختلالات تکاملی *تعیین مسیر مداخله وارایه راهکارهای درمانی

ارزیابی تشخیص وتعیین مسیر مداخله براساس پروفایل شناختی آزمونهای تکاملی

 کارگاه تخصصی توانبخشی شناختی اختلال نقص توجه وبیش فعالیADHDمدرس سرکار خانم مرضیه نظری

کارگاه تخصصی توانبخشی شناختی اختلال نقص توجه وبیش فعالیADHD

 کارگاه تخصصی

کارگاه تخصصی ارزیابی های شناختی کاربردی در توانبخشی کودکان

 ✅ مقدمه ای بر نوروآناتومی بالینی و کاربردی✅ کارکردهای عصب شناختی مغز و اختلالات کارکردی آن در انواع بیماری ها✅ آناتومی ظاهری بخشهای مختلف مغزی شامل بصل النخاع، پل مغزی، مزانسفال و اعصاب آن، هسته های قاعده ای، قشر مغز و آناتومی عروق مغزی✅ بازشناسی مناطق درگیر در بیماری های حسی-حرکتی و گفتاری✅ دکتر زهرا نامورپور ( کاردرمانگر و دکتری تخصصی علوم اعصاب شناختی / مدرس دانشگاه علوم پزشکی ایران )✅ دکتر عبدالله امینی ( رادیولوژیست و دکتری تخصصی علوم تشریح / عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی )

تشریح کاربردی مغز با رویکرد علوم اعصاب شناختی

 🔆🔆مدرس:✅ دکتر نجوا موسوی ( گفتاردرمانگر / دکتری تخصصی علوم اعصاب شناختی / مدرس دانشگاه )✔️✔️✔️✔️✔️ مباحث کارگاه:✅ مکانیسم تئوری ذهن✅ مطالعات تصویربرداری مغزی در حوزه تئوری ذهن✅ مناطق مغزی درگیر در تئوری ذهن✅ مطالعات بالینی تئوری ذهن✅ توانایی های مرتبط با تئوری ذهن✅ نقش لوب فرونتال در توانمندی های تئوری ذهن✅ کارکردهای اجرایی و تئوری ذهن✅ پیش درآمدهای تئوری ذهن✅ ارزیابی های تئوری ذهن و نحوه اجرا✅ راهکارهای ارتقاء مهارت تئوری ذهن

کارگاه تخصصی-تئوری ذهن(TOM)

✅ دکتر مرضیه عصاره ( فوق تخصص روانپزشکی کودک و نوجوان / دانشیار دانشگاه علوم پزشکی البرز )✅ دکتر هادی منتظر لطف الهی ( فوق تخصص مغز و اعصاب کودکان )✅ دکتر محمد زنوزی راد ( متخصص بیماری های کودکان )✅ دکتر زهرا نامورپور ( کاردرمانگر / دکتری تخصصی علوم اعصاب✅

فارماکولوژی در توانبخشی

🔆🔆 مدرس:✅ دکتر مرضیه نظری ( کاردرمانگر و دکتری تخصصی روانشناسی کودک / مدرس دانشگاه علوم پزشکی مازندران / مدرس کشوری دوره های آموزشی / با 25 سال سابقه توانبخشی بالینی کودکان )✔️✔️✔️✔️✔️ مباحث کارگاه:✅ مبانی نظری کارکردهای اجرایی شناختی و انواع آن✅ معرفی آزمون های ارزیابی ادراک دیداری شنیداری✅ معرفی آزمون های کاربردی در زمینه سنجش کارکردهای اجرایی شناختی✅ طراحی تکالیف و استراتژی های توانبخشی کارکردهای اجرایی شناختی

کارگاه تخصصی-توانبخشی کارکردهای اجرایی شناختی

✔️✔️✔️✔️✔️ مباحث کارگاه:✅ روانشناسی بالینی کودک✅ روش های درمانگری با رویکرد رفتاردرمانی ✅ معرفی روشهای قدرتمند و رایج رفتاردرمانی برای تغییر رفتار✅ راهبردهای مداخله در اختلالات:⭕️ رفتاری⭕️ وسواس⭕️ اضطراب⭕️ بیش فعالی⭕️ اختلالات رفتاری ایذایی⭕️ اتیسم⭕️ تاخیر رشد تکاملی

کارگاه تخصصی رفتار درمانی-مرضیه نظری

 دکتر محمد خیاط زاده

وبینار ادراکی حرکتی

 دکتر مرضیه نظری ( کاردرمانگر / دکتری تخصصی روانشناسی کودک / مدرس دانشگاه علوم پزشکی مازندران / با 26 سال سابقه توانبخشی بالینی کودکان )✅ ارزیابی، تشخیص و تعیین مسیر مداخله براساس تفسیر پروفایل شناختی آزمون رسمی در اختلالات یادگیری (LD) و اختلال نقص توجه بیش فعالی (ADHD)✴️ با توجه به حجم مطالب، وبینار در 4 جلسه دو ساعته (8 ساعت) برگزار میگردد

وبینار جامع اجرا، نمره گذاری و تفسیر نسخه پنجم مقیاس هوش وکسلر کودکان

🔆🔆 مدرسین:✅ دکتر زهرا نامورپور ( کاردرمانگر و دکتری تخصصی علوم اعصاب شناختی / مدرس دانشگاه علوم پزشکی ایران )✅ دکتر عبدالله امینی ( رادیولوژیست و دکتری تخصصی علوم تشریح / عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی )✔️✔️✔️✔️✔️ مباحث کارگاه:✅ مقدمه نظری بر نوروآناتومی ( با الویت قرار دادن بخشهای عملکردی مرتبط با حرکت، شناخت، گفتار، توجه و حافظه )✅ ویژگی های فیزیولوژیکی و عملکرد شناختی بخشهای مختلف سیستم عصبی✅ آشنایی با MRI مناطق مغزی و نحوه شناسایی و تفسیر آن✅ بررسی اختلالات سیستم عصبی در قالب مثالهای بالینی ( علائم، بخشهای مغزی درگیر، تصویر MRI بیمار مربوطه به همراه تفسیر آن )

کارگاه تخصصی " نوروآناتومی بالینی بهمراه تفسیر تصاویر MRI با رویکرد علوم اعصاب شناختی

قبلی